Overview

Staszów Baptismus 1672-1693
Staszów Illegitimi AD 1676-1680


Sheet 1: Staszów Baptismus 1672-1693

1 4 1672 1672.00.00 N ? N Martinus Listek
Regina
cl Rytwiany R~us Benedictus Grabowski Anna Noelowa urwany początek strony księgi
2 4 1672 1672/07/06 P. Albertus Lisowicz f Marina Albertus Maiowski
Anna
cl
Paulus Latkiewicz Regina Smieszkowa

3 4 1672 1672/07/08 P. Albertus Lisowicz f Margaretha Joannes Rabiey
Hedvigis
cl Staszów Christophorus Kawalczyk Agnes Jemiołkowa

4 4 1672 1672/07/11 P. Benedictus Grabowski m Jacobus Sebastianus Stryiak
Anna
cl Staszów Albertus Maiowski Regina Sodelka

5 4 1672 1672/07/13 P. Albertus Lisowicz m Jacobus Matthias Patynka
Elizabetha
cl Staszów Joannes Frankowic Anna Woyszycka

6 4 1672 1672/07/18 P. Albertus Lisowicz m Jacobus Gasparus Lisowic
Agnes
cl
R~us Benedictus Grabowski Hedvigis Włoszkowicowa

7 4 1672 1672/07/22 P. Albertus Lisowicz f Magdalena Matthias Bryk
Hedvigis

Rytwiany Christophorus Gawalczyk Lucia Walowa

8 4 1672 1672/07/22 P. Stanislaus Frankowicz f Sophia Josephus Forkas
Marina
cl
Matthias Dedowic Marina ?luiczowa

9 4 1672 1672/07/22 Matthias Theodorus Dalewski Praeptus~ Staszowien~ f Catherina Jacobus Łapa
Agnes
cl Czayków Albertus Żołna Anna Kaczmarzowa de Czayków de Czayków in casu necessitatis Parochiaes Więyownicenn~
10 4 1672 1672/07/22 Matthias Theodorus Dalewski Praeptus~ Staszowien~ f Sophia Petrus Sczecinka
Regina
cl Wolka Wisniowska Nicolaus Głodzik N de Villa Wólka Wisniowska in casu necessitati Parochia~ Więzowniczn~ p1
11 5 1672 1672/08/02 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Joannes Kasperowic
Agnes
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Magdalena Laticzewicówna

12 5 1672 1672/08/02 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Josephus Wąsik
Regina
cl
Stanislaus Gornik Marina Banasiowa

13 5 1672 1672/08/02 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Joannes Kowal zawód? Anna
cl Rytwiany Christophorus Jeżowski Marina Młynarka

14 5 1672 1672/08/05 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Martinus Eliaszowic
Elizabetha
cl Staszów Joannes Fankowicz Campanator [dzwonnik] Elizabeth Jachymkowna

15 5 1672 1672/08/07 P. Albertus Lisowicz f Marina Stanislaus Ray
Anna
cl Rytwiany Joannes Czaykowski famulus [sługa] M. Opaleński Anna Sosnowscząnka

16 5 1672 1672/08/25 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Jacobus Kaczmarz zawód? Catherina
cl Rytwiany Stanislaus Mazurkowicz Catherina Żmudzina

17 5 1672 1672/09/04 P. Albertus Lisowicz f Marianna Carolus Korzeniewski hortulani Rythv~ Sophia
cl Rytwiany Thomas Czechowski famulus [sługa] M. Opaliński Marianna Sawicka Hry~ uxor [żona…]

18 5, 6 1672 1672/09/04 P. Stanislaus Frankowicz MS. m Stanislaus Adamus Kusza
Marina
cl Staszów Gaspar Olexyk Hedvigis Kobusowa

19 6 1672 1672/09/10 P. Albertus Lisowicz f Hedvigis Joannes Lechowicz
Catherina
cl
Stanislaus Żelak Elizabeth Klepczyna

20 6 1672 1672/09/11 P. Benedictus Grabowski f Catherina Joannes Krzyżanowski
Sophia Szalczonka cocniugum semilegitimorum Rytwiany Joannes Czaykowski Marianna Sawicka Norary Rythv~uxor [żona] de quibus vide, si placet, in Metrica Matrimoniali sub 29 May Anni 1672
21 6 1672 1672/09/11 P. Albertus Lisowicz f Marina Stanislaus Radwański
Anna
cl
Christophorus Kawalczyk Christina Szefferowna de Staszów

22 6 1672 1672/09/12 P. Albertus Lisowicz f Marina Albertus Frankowicz Wszędzbyłowe Zięć [sic!] Regina
cl
Benedictus Cieśla [zawód?] Anna Sadamcowa

23 6 1672 1672/09/12 P. Stanislaus Frankowic f Hedvigis Christophorus Jakubik
Regina
cl Staszów Stanislaus Żelak Christina Szefferowa

24 6 1672 1672/09/23 P. Benedictus Grabowski f Hedvigis Albertus Ostrowski
Barbara
cl Rytwiany Joannes Janczy Catherina Żmudzina

25 6 1672 1672/09/29 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Stephanus Łypka
Catherina
cl
Gabriel Bourman Pictor [malarz] Catherina Organiściąnka
p3
26 7 1672 1672/09/29 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Martinus Drozd
Regina
cl
Stanislaus Cwikliński Aurifaber [złotnik] Catherina Szalczyna

27 7 1672 1672/10/03 P. Benedictus Grabowski m Franciscus Matthias Dedowic
Hedvigis
cl
Christophorus Mikusz Agnes Walczykowa

28 7 1672 1672/10/03 P. Benedictus Grabowski m Franciscus Joannes Białkowic
Catherina Szydłowscząnka cl
Jacobus Zielonka Marina Kuczowa

29 7 1672 1672/10/04 P. Stanislaus Frankowicz m Franciscus Bartholomaeus Stysek
Eva
cl Staszów Albertus Maiowski Agnes Żelakowa bliźniak
30 7 1672 1672/10/04 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Bartholomaeus Stysek
Eva
cl Staszów Albertus Maiowski Agnes Żelakowa bliźniaczka
31 7 1672 1672/10/05 P. Benedictus Grabowski f Hedvigis Simon Prukopek
Sophia
cl Dobra Jacobus Jemiołek Anna Szymonska

32 7 1672 1672/10/05 P. Benedictus Grabowski m Franciscus Michael Perek
Marina
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Żelakowa

33 7 1672 1672/10/11 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Andreas Samoczwart
Marina
cl
Stanislaus Żelak Christina Szefferowa

34 7 1672 1672/10/11 P. Albertus Lisowicz m Simon Gregorius Kozerka
Marina
cl Rytwiany Stanislaus Cwikliński Hedvigis Włoszkowicowa

35 8 1672 1672/10/12 P. Stanislaus Frankowicz f Catharina Stanislaus Wrotniak
Marina
cl
Albertus Maiowski Hedvigis Malężyna

36 8 1672 1672/10/15 P. Benedictus Grabowski m Simon Stanislaus Grysik
Anna
cl
Jacobus Jemiołek Regina Smieszkowa

37 8 1672 1672/10/17 P. Benedictus Grabowski m Simon Benedictus Cieśla zawód? Marina
cl Staszów Gregorius Szydłowsczyk Marina N

38 8 1672 1672/10/25 P. Albertus Lisowicz f Catherina Gabriel Bourman Pictorus [malarz] Elizabetha
cl Staszów Joannes Łowicki Christina Szefferowa

39 8 1672 1672/10/31 P. Stanislaus Frankowicz f Catherina Martinus Jagieła
Sophia
cl Staszów Albertus Maiowski Regina Olexykowa
p5
40 8 1672 1672/11/02 P. Stanislaus Frankowicz m Martinus Joannes Kocząbek
N

Dobra Nicolaus Głodzik Sophia Tomcząnka

41 8 1672 1672/11/06 P. Stanislaus Frankowicz m Martinus Jacobus Szalka
Sophia
cl Rytwiany R~us Benedictus Grabowski Zuzanna Dzikowa

42 8 1672 1672/11/07 P. Albertus Lisowicz f Catherina Martinus Cieslaczek zawód? Eva
cl
Nicolaus Głodzik Anna Mularka

43 8 1672 1672/11/07 P. Albertus Lisowicz f Elizabetha Jacobus Kaleta
Sophia
cl Staszów Jacobus Jemiołek Catherina Roguyska

44 8, 9 1672 1672/11/12 P. Benedictus Grabowski m Martinus Albertus Cieslaczek zawód? Elizabetha
cl Staszów Stanislaus Cwikleński Hedvigis Włoszkowicowa p5
45 9 1672 1672/11/12 P. Benedictus Grabowski m Martinus Valentinus Będnarz
Sophia
cl Rytwiany Carolus Koncniowski? Korzeniowski? Hortulanus [ogrodnik] Agnes Mysliwcowna

46 9 1672 1672/11/15 P. Benedictus Grabowski m Andreas Stanislaus Dolezek
Agnes
cl Staszów Joannes Frankowicz Regina Olexykowa

47 9 1672 1672/11/17 P. Benedictus Grabowski f Elizabetha Alexander Enert?
N
cl Staszów V~lis Albertus Lisowicz Anna Noelowa

48 9 1672 1672/11/18 P. Benedictus Grabowski m Andreas Joannes Opiła
Hedvigis
cl Staszów Gabriel Bourman Pictor [malarz] Regina Kostecka

49 9 1672 1672/11/20 P. Stanislaus Frankowicz m Andreas Petrus Wroński
Marina
cl Staszów Gaspar Olexyk Christina Szefferowa

50 9 1672 1672/11/23 P. Benedictus Grabowski m Andreas Gregorius Rycharski? alias Ferrifabri [kowal,ślusarz] Marina
cl Staszów Joannes Siodlarz Anna Szymońska

51 9, 10 1672 1672/12/05 P. Benedictus Grabowski m Nicolaus Joannes Swaydak
Catherina
cl Staszów Franciscus Woyszycki Catherina Sodelka

52 10 1672 1672/12/14 P. Benedictus Grabowski m Joannes Matthias Raiowski
Hedvigis
cl Kłoda Paulus Latkiewicz Hedvigis Włoszkowicowa imię poprawione z Agnes
53 10 1672 1672/12/28 P. Benedictus Grabowski m Martinus Gregorius Głodek
Margaretha

Staszów Albertus Maiowski Anna Noelowa

54 10 1672 1672/12/28 P. Benedictus Grabowski f Agnes Adamus Nowogrodzki
Regina
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Anna Maiowska

55 10 1673 1673/01/02 P. Benedictus Grabowski f Agnes Martinus Patyna
Regina
cl Staszów Nicolaus Głodzik Anna Sadamcowa

56 10 1673 1673/01/14 P. Benedictus Grabowski f Agnes Albertus Powroznik zawód? Eva
cl Rytwiany Venceslaus Heyman Catherina Żmudzina

57 10 1673 1673/01/17 P. Benedictus Grabowski m Sebastianus Balthasarus N Coquus [kucharz] Agnes
cl Rytwiany Joannes Czechowski Christina Szefferowa
p7
58 11 1673 1673/01/22 P. Benedictus Grabowski m Sebastianus Marcus Wądowicz Organarius Staszooviens~ Agnes
cl
Alexander Everts Chirurgus Anna Noelowa

59 11 1673 1673/01/24 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Stanislaus Snichowski
Anna
cl Staszów Franciscus Woyszycki Hedvigis Włoszkowicowa

60 11 1673 1673/01/24 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Stanislaus Dobosz
Sophia
cl Rytwiany Stanislaus Osmołkowic Cocus [coquus, kucharz] de Rytwiany Sophia Drozdowiczówna

61 11 1673 1673/01/26 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Christophorus Pacała
Dorothea
cl Staszówek Nicolaus Głodzik Marina Wieczorkowa

62 11 1673 1673/01/27 P. Stanislaus Frankowicz f Regina Sebastianus Niedziałkowic
Marina
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Anna Żelakowa

63 11 1673 1673/01/31 P. Albertus Lisowicz f Marina Blasius Chudaczek
Regina
cl Rytwiany Martinus Smietąnka Marina Cwiklinska

64 11 1673 1673/02/01 P. Albertus Lisowicz m Blasius Joannes N inquilinus [komornik] Zophia
cl
Martinus Łączenski Zuzanna Kochnowska

65 11, 12 1673 1673/02/07 P. Benedictus Grabowski f Dorothea Joannes Toboła
Hedvigis
cl Staszów Joannes Frankowicz Anna Żelakowa

66 12 1673 1673/02/09 P. Albertus Lisowicz f Regina Thomas Wituszek
Anna
cl Rytwiany Martinus Drozd Catherina Szalczyna

67 12 1673 1673/02/11 P. Benedictus Grabowski m Valentinus Laurentius Dyracki
Marina
cl
Joannes Frankowicz Anna Sadamcowa

68 12 1673 1673/02/12 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Stanislaus Ćwikliński
Marina
cl Staszów Paulus Latkiewicz Regina Kostecka

69 12 1673 1673/02/24 P. Stanislaus Frankowicz m Matthias Andreas Kozłowski
Regina Forkasczna cl
Venceslaus Heyman Anna Sadamcowa

70 12 1673 1673/02/25 P. Albertus Lisowicz m Matthias Joannes Mysłek
Agnes
cl
Simon [Timon?] Wolski Hedvigis Włoszkowicowa

71 12 1673 1673/03/01 P. Albertus Lisowicz m Casimirus Urbanus Madeyczyk alias Swaydak Marina
cl
Paulus Latkiewicz Marina Kuczowa

72 12 1673 1673/03/04 P. Albertus Lisowicz f Rosalia Bartholomaeus Czaiowski
Catherina
cl
Stanislaus Cwikleński Anna Sadamcowa
p9
73 13 1673 1673/03/09 P. Stanislaus Frankowicz m Gregorius Joannes Herdonowicz
Dorothea
cl Staszów Joannes Frankowicz Hedvigis Włoszkowicowa

74 13 1673 1673/03/12 P. Stanislaus Frankowicz m Gregorius Thomas Twardowski Dragonus Marina

Rytwiany Joannes Czaykowski famulus [sługa] Ill~us D. Stanislai Opaleński Cap~tanei Guzowien~ Agnes Mysliwcowa

75 13 1673 1673/03/13 P. Albertus Lisowic f Regina Stanislaus Witek
Regina Kępniąnka cl Staszów Nicolaus Głodzik Angnes Walczykowna

76 13 1673 1673/03/15 P. Albertus Lisowic f Marina Matthias Szewczyk zawód? Catherina
cl Staszów Joannes Frankowicz N~lis Christina Dalewska

77 13 1673 1673/03/17 P. Benedictus Grabowski f Franciscus Gregorius Sawicki
Marianna
cl Rytwiany R~us Albertus Lisowicz Marianna Sawicka?

78 13 1673 1673/03/22 P. Benedictus Grabowski m Benedictus Simon Chański Dragonus N Uxor [żona]
Rytwiany N~lis Martinus Smiotanka Zophia Laskowska Kapitanka

79 13 1673 1673/03/22 P. Benedictus Grabowski m Albertus Joannes Konował zawód? Anna
cl
Thomas Czechowski Zophia Laskowska

80 13.14 1673 1673/03/26 P. Stanislaus Frankowicz f Regina Matthias Klonowski Calvinista Anna Catholica cl Staszów Franciscus Woyszycki Catherina Roguyska ojciec Calvinista, matka Catholica
81 14 1673 1673/03/31 P. Albertus Lisowicz f Sophia Thomas Gołąb
Marina
cl Staszów Joannes Frankowicz Anna Noelowa

82 14 1673 1673/04/04 P. Albertus Lisowicz m Albertus Vincentius Sikora
Susanna
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Winska

83 14 1673 1673/04/05 P. Albertus Lisowicz m Albertus Martinus Kamiński
Felicitas
cl Rytwiany Joannes Baczkowski Agnes Ambroża

84 14 1673 1673/04/06 P. Albertus Lisowicz f Zophia Thomas Spiewaczek
Sophia
cl Staszów Martinus Szeffer Zophia Grabowska

85 14 1673 1673/04/06 P. Albertus Lisowicz f Sophia Josephus Plebanek
Dorothea
cl Staszów Franciscus Woyszycki Hedvigis Depcikowa

86 14 1673 1673/04/17 P. Benedictus Grabowski f Sophia Joannes Kusnierz Schismaticus Anna
cl Staszów Albertus Maiowski Christina Szefferowa

87 14 1673 1673/04/19 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Gregorius Raczek
Marina
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Żelakowa

88 14 1673 1673/04/20 P. Albertus Lisowicz f Sophia Joannes Sękowski
Sophia Szalcząnka
Rytwiany N~lis Martinus Smiotanka Zophia Rozałtowska

89 14.15 1673 1673/04/21 P. Albertus Lisowicz f Sophia Martinus Judaszek Slifierz Marina
cl
Joannes Swaydak Agnes Jemiołkowa
p11
90 15 1673 1673/04/25 P. Albertus Lisowicz m Stanislaus Nicolaus Greglowic
Elizabetha
cl Staszów Stanislaus Cwikleński Anna Szymońska

91 15 1673 1673/04/26 P. Albertus Lisowicz m Stanislaus Christophorus Kawalczyk
Sophia
cl Staszów Stanislaus Frankowicz Anna Sadamcowa bliźniak
92 15 1673 1673/04/26 P. Albertus Lisowicz f Sophia Christophorus Kawalczyk
Sophia
cl Staszów Stanislaus Frankowicz Anna Sadamcowa bliźniaczka
93 15 1673 1673/04/26 P. Albertus Lisowicz f Catherina Joannes Nowak
Catherina
cl
Nicolaus Głodzik Elizabeth Grysowa

94 15 1673 1673/05/07 P. Benedictus Grabowski f Sophia Albertus Niedzwiadek
Hedvigis
cl Rytwiany N~lis Georgius Szawicki Agnes Myslliwcowna

95 15 1673 1673/05/08 P. Albertus Lisowicz m Stanislaus Joannes N Praetorii Pharmacopolus Staszov~ Agnes
cl Rytwiany N~lis Gnosus~ Franciscus Kossowski Tribunus Lublinensis [wojski] N~lis Marianna Szanicka ojciec Praetorii Pharmacopolus Staszov~
96 15 1673 1673/05/14 P. Albertus Lisowicz m Joannes Andreas Frankowicz Pasamonik, zawód? Marina
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Włoszkowicowa

97 16 1673 1673/05/14 P. Albertus Lisowicz f Sophia Lucas Skorczyk
Marina
cl Dobra Nicolaus Głodzik Marina Karbowniczka

98 16 1673 1673/05/26 P. Benedictus Grabowski f Marina Adamus Trakowicz
Catherina
cl Staszów Stanislaus Gornik Regina Smieszkowa

99 16 1673 1673/05/30 P. Stanislaus Frankowic f Marina Andreas Kuligowicz
Magdalena
cl Staszów Gaspar Olexyk Susanna Renesowa? Rewerowa?

100 16 1673 1673/06/01 P. Albertus Lisowicz m Joannes Paulus Piwowar
Sophia
cl
Joannes Glieza Margaretha Krakowcząnka

101 16 1673 1673/06/01 P. Albertus Lisowicz m Vincentius Paulus Piwowar
Sophia
cl
Joannes Opiła Anna Łowicka

102 16 1673 1673/06/04 P. Benedictus Grabowski f Marina Jacobus Klimczak
Sophia


Franciscus Aetyopus alias Murzyn [Etiopczyk] famulus Mgni~ Dom~ Opaliński Sophia Laskowska Kapitanka

103 16 1673 1673/06/24 P. Benedictus Grabowski f Marina Joannes Sadamiec Jadamiec? Anna
cl Staszów Paulus Latkiewicz Hedvigis Włoszkowicowa

104 16.17 1673 1673/07/02 P. Benedictus Grabowski f Marina Albertus Kosiorek
Sophia
cl
Stanislaus Cwikliński Hedvigis Włoszkowicowa
p13
105 17 1673 1673/07/09 P. Albertus Lisowic m Jacobus Petrus Sukiennik zawód? Zophia Sieyszowna cl
Albertus Maiowski Regina Wszędybyłowna

106 17 1673 1673/07/09 P. Albertus Lisowic m Jacobus Christophorus Rydlik
Anna
cl
Michael Bourman Anna Cyruliczka

107 17 1673 1673/07/19 P. Stanislaus Frankowicz f Magdalena Stanislaus Wozniaczek
Marina
cl Dobra Nicolaus Głodzik Sophia Bednarka

108 17 1673 1673/07/22 P. Albertus Lisowic m Jacobus Stanislaus Swaydaczek
Agnes
cl Staszów Joannes Frankowic Agnes Dębska

109 17 1673 1673/08/01 P. Stanislaus Frankowicz f Regina Valentinus Bidusik
Dorothea
cl
Sebastianus Gawlik Magdalena Kuligowiczowa

110 17 1673 1673/08/07 P. Benedictus Grabowski m Bartholomaeus Jacobus Janasek
Hedvigis
cl Rytwiany Stanislaus Cwikliński Regina Sosnowscząnka

111 17 1673 1673/08/08 P. Albertus Lisowic f Regina Albertus Kisik Kąsik? Sophia
cl
Nicolaus Głodzik Sophia Kudzkowna? Kudrkowna?

112 18 1673 1673/08/14 P. Albertus Lisowic f Marina Joannes Wiekiera?
Susanna
cl Pleban. Nicolaus Głodzik Catherina Kącka

113 18 1673 1673/08/16 P. Albertus Lisowic f Marina Stanislaus Tkaczyk
Marina
cl Staszów Gaspar Bindasik Hedvigis Depcikowa

114 18 1673 1673/08/23 P. Stanislaus Frankowicz m Sebastianus Sebastianus Furgał
Catherina
cl Rytwiany Albertus Maiowski Agnes Mysliwcowna

115 18 1673 1673/08/24 P. Stanislaus Frankowicz m Bartholomaeus Valentinus Kita
Agnes
cl Staszówek Christophorus Kawalczyk N~lis Christina Dalewska

116 18 1673 1673/08/29 P. Albertus Lisowicz m Christophorus Gregorius Cichy
Regina
cl Staszów Christophorus Kawalec Catherina Czaiowska

117 18 1673 1673/08/30 P. Benedictus Grabowski m Bartholomaeus Valentinus Barąn
Marina
cl Rytwiany Stanislaus Cwikliński Regina Jęczmieńska

118 18 1673 1673/09/02 P. Stanislaus Frankowicz m Christophorus Thomas Bryk
Catherina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Anna Żelakowa

119 18.19 1673 1673/09/06 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Franciscus Woyszycki
Anna
cl Staszów N~lis Andreas Wodzinowski Marina Kuczowa
p15
120 19 1673 1673/09/11 P. Albertus Lisowicz f Hedvigis Jacobus Będnarz
Catherina
cl Rytwiany Stanislaus Kozielski servitor Illus~ et Mgus~ Dni~ Opalenski Cap. Guzow~ Anna Sadamcowa de Staszów

121 19 1673 1673/09/17 P. Albertus Lisowicz m Matthaeus Paulus Raysztowski? Kasztowski? Marina
cl Rytwiany Stanislaus Cwikliński Anna Noelowa de Staszów

122 19 1673 1673/09/17 P. Benedictus Grabowski m Stanislaus Blasius Szalka
Agnes
cl Rytwiany Martinus Szeffer Agnes Mysliwcowna 31? 7bris?
123 19 1673 1673/09/21 P. Benedictus Grabowski f Hedvigis Martinus Szeffer
Christina
cl Staszów Paulus Latkiewicz Advocatus [wójt] Stasz. N~lis Marianna Szawicka de Rytwiany

124 19 1673 1673/09/24 P. Albertus Lisowicz m Stanislaus Jacobus Sąsara
Elisabetha
cl Praedio Camaldulen. Paulus Latkiewicz Advocatus [wójt] Staszow~ Hedvigis Włoszkowicowa Praedio Camaldulensis [gospodarstwo Kamedułów]
125 19 1673 1673/09/25 P. Benedictus Grabowski m Stanislaus Albertus Dobrowodzki
Agnes
cl Staszów Stanislaus Gornik Hedvigis Włoszkowicowa

126 19 1673 1673/10/02 P. Stanislaus Frankowic m Franciscus Joannes Franecki Pannifex [piekarz] Catherina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Anna Sadamcowa

127 19.2 1673 1673/10/09 P. Benedictus Grabowski m Andreas Andreas Woyciechowski Clitellarius [tragarz, poganiacz] Regina
cl czasowo Josephus Latwiński Regina Ruskowa vagabundaru~ Pertunar~ Clitellarius [tragarz, poganiacz jucznych zwierząt w podróży]
128 20 1673 1673/10/10 P. Albertus Lisowicz m Simon Stanislaus Roguiski
Anna
cl Staszów Paulus Latkiewicz Hedvigis Włoszkowicowa

129 20 1673 1673/10/12 P. Albertus Lisowicz f Hedvigis Joannes Stolarz
Elisabetha
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Anna Noelowa

130 20 1673 1673/10/22 P. Stanislaus Frankowicz m Simon Bartholomaeus Piętkowic P. Stanislaus Frankowicz Anna
cl Staszów Jacobus Jemiołek Agnes Dudziąnka

131 20 1673 1673/10/24 P. Stanislaus Frankowicz m Simon Jacobus Młynarczyk zawód? Hedvigis Maiowna, Masowna cl Staszów Gaspar Olexynski Marina Pasamoniczka

132 20 1673 1673/10/24 P. Stanislaus Frankowicz m N Stanislaus Marcinek
Margaretha
cl Rytwiany R~us Albertus Lisowicz MS. Anna Sadamcowa

133 20 1673 1673/10/25 P. Stanislaus Frankowicz f Catharina Andreas Suchor
Marina
cl Staszów Gabriel Bourman Christina Kłokocka

134 20 1673 1673/10/29 P. Albertus Lisowicz m Simon Joannes Janczy
Agnes
cl Staszów Stanislaus Gornik Anna Żelakowa

135 20 1673 1673/10/31 P. Albertus Lisowicz f Catharina Joannes Poniewierski
Marina
cl sub Parochia Nicolaus Głodzik Eva Saniarka

136 20.21 1673 1673/11/02 P. Albertus Lisowicz m Martinus Bartholomaeus Stysek
Sophia
cl Staszów Gabriel Bourmąn Anna Żelakowa

137 21 1673 1673/11/09 P. Benedictus Grabowski f Catherina Joannes Witaszek
Regina
cl Rytwiany N~lis Paulus Rogalinski Anna Noelowa

138 21 1673 1673/11/09 P. Benedictus Grabowski m Andreas Joannes Dąbrowski
Elisabetha
cl Rytwiany Simon Piorkiewic Zophia Będnarka de Rytwiany

139 21 1673 1673/11/22 P. Stanislaus Frankowicz f N Simon Piorkowic Dragonus Marina
cl Rytwiany Franciscus Aetyops Aulium [Etiopczyk dworzanin] Zophia Ambrozikowa

140 21 1673 1673/11/23 P. Albertus Lisowicz m Andreas Gregorius Szydłowsczyk
Marina
cl Staszów Matthias Dedowic Marina Kuczowa

141 21 1673 1673/11/23 P. Albertus Lisowicz f Catherina Nicolaus Łysikowski, Łysikowicz? Frenificus [franarius, rymarz] Dorothea
cl Staszów Nicolaus Głodzik Agnes Jemiołkowa Nazwisko Łysik~ dodano później
142 21 1673 1673/11/26 P. Benedictus Grabowski f Catherina Joannes Winiarski
Regina
cl Rytwiany Martinus Smietanka famulus Illris~ et Mgus~ D. Opalinski Zophia Krynicka

143 21 1673 1673/11/30 P. Benedictus Grabowski m Andreas Jacobus Gris
Elizabetha
cl Staszówek Matthias Dedowic Regina Olexynska

144 21.22 1673 1673/12/05 P. Stanislaus Frankowicz m Nicolaus Blasius Wronski?
Regina
cl Staszów Joannes Frankowic Magdalena Kuligowicowa

145 22 1673 1673/12/06 P. Stanislaus Frankowicz m Nicolaus Stephanus Wędzilisek
Regina
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Regina Smieszkowa

146 22 1673 1673/12/10 P. Stanislaus Frankowicz m Thomas Joannes Opiła
Hedvigis
cl Staszów Gabriel Bourmąn Regina Kostecka

147 22 1673 1673/12/11 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Jacobus Rynik
Sophia
cl Rytwiany Stanislaus Cwikliński Anna Noelowa

148 22 1673 1673/12/20 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Jacobus Jachimek
Eva
cl Staszów Joannes Łowicki Hedvigis Bakałarska

149 22 1673 1673/12/20 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Adamus Zysk
Regina
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Anna Żelakowa

150 22 1673 1673/12/30 P. Stanislaus Frankowicz m Sebastianus Sebastianus Kotek
Margaretha
cl Staszów Stanislaus Gornik Regina Smieszkowa

151 22 1674 1674/01/01 P. Albertus Lisowic m Sebastianus Valentinus Marczyk?
Regina
cl Praedio Folwark Joannes Frankowicz Catherina Jachimkowa

152 22.23 1674 1674/01/06 P. Albertus Lisowic f Agnes Sebastianus Swigoń
Catherina
cl
Jacobus Jemiołek Catherina Organiściąnka
p19
153 23 1674 1674/01/08 P. Benedictus Grabowski f Agnes Albertus Kaziwotka
Elizabetha
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Anna Żelakowa

154 23 1674 1674/01/08 P. Albertus Lisowic f Agnes Benedictus Banas Lignifaber [cieśla] Marina
cl Staszów Albertus Frankowic Wszędyb[ył] gener. Marina Kuczowa

155 23 1674 1674/01/10 P. Benedictus Grabowski f Agnes Petrus Sęk
Agnes
cl Dobra Gabriel Bourmąn Catherina Bienkowicowa

156 23 1674 1674/01/10 P. Benedictus Grabowski f Agnes Simon Prukop
Zophia
cl Dobra Stanislaus Cwikliński Catherina Chmurczyna

157 23 1674 1674/01/16 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Michael Perek
Marina
cl
Stanislaus Żelak Hedvigis Depcikowa

158 23 1674 1674/01/17 P. Stanislaus Frankowic m Sebastianus Petrus Brudek
Catherina
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Regina de Xenodochia [z przytułku]

159 23, 24 1674 1674/01/17 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Stanislaus Zeliński Feliński? Elizabetha
cl
Albertus Wilda Chirurgus Anna Woyszycka

160 24 1674 1674/01/18 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Joannes Mietelski
Catherina
cl Staszów Stanislaus Dębski de Gorzków? Christina Szefferowa

161 24 1674 1674/01/22 P. Albertus Lisowic m Paulus Martinus Gasparski
Marina
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Catherina Organiściąnka

162 24 1674 1674/01/24 P. Stanislaus Frankowic f Marina Joannes Kamiński
Agnes
cl Rytwiany Karolus Korzeniowski Hortulanus [ogrodnik] Zophia Krzyżanowska Kuchmis. De Rytwiany

163 24 1674 1674/02/03 P. Stanislaus Frankowic m Blasius Stanislaus Maciążek
Barbara
cl Dobra Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

164 24 1674 1674/02/04 P. Stanislaus Frankowic m Valentinus Gregorius Niecharski Ferrifaber [ślusarz] Marina
cl Staszów Adamus Zysk Regina Kostecka

165 24 1674 1674/02/06 P. Stanislaus Frankowic f Marina Matthias Sierpień
Hedvigis
cl
Sebastianus Gawlik Catherina Roguyska

166 24 1674 1674/02/14 P. Albertus Lisowic MS. m Matthias Matthias Patynka
Elizabetha
cl Staszów Franciscus Woyszycki Anna Żelakowa
p21
167 25 1674 1674/02/15 P. Albertus Lisowic MS. m Matthias Matthias N
Agnetis Gromkowna coniugum sacramento palliatorum
Albertus Maiowski Regina Wszędobyłowna

168 25 1674 1674/02/18 P. Albertus Lisowic MS. f Marina Benedictus Mazurek
Catherina
cl Staszów Franciscus Woyszycki Anna Noelowa

169 25 1674 1674/02/18 P. Albertus Lisowic MS. f Marina Sebastianus Stryiak
Anna
cl Staszów Sebastianus Gawlik Marina Banasiowa

170 25 1674 1674/02/19 P. Stanislaus Frankowic f Marina N Jarząbkowski
Eva
cl Rytwiany Georgius Szanicki, Szawicki? Scriba [pisarz] Anna Żelakowa

171 25 1674 1674/02/25 P. Stanislaus Frankowic f Sophia Paulus Szopa
Anna
cl Rytwiany Christophorus Kawalczyk Marina Maichrowna

172 25 1674 1674/02/27 P. Stanislaus Frankowic m Casimirus Florianus Zalesny
Regina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Anna Sichowska

173 25 1674 1674/03/05 P. Albertus Lisowic f Marina Stanislaus Grysik
Anna
cl Staszówek Nicolaus Głodzik Marina Szydłowsczykowa

174 25, 26 1674 1674/03/06 P. Albertus Lisowic m Gregorius Valentinus Kotlarz zawód? Marina
cl Rytwiany Symon Piwkowic Zophia Krynicka

175 26 1674 1674/03/09 P. Albertus Lisowic m Gregorius Bartholomaeus Łagódka
Regina
cl Dobra Alexander Orłowicz Regina Kostecka

176 26 1674 1674/03/10 P. Albertus Lisowic m Gregorius Albertus Eliaszowic
Anna
cl Staszów Joannes Frankowic Regina Cicha

177 26 1674 1674/03/12 P. Albertus Lisowic m Josephus Martinus Perek
Christina
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Depcikowa

178 26 1674 1674/03/12 P. Albertus Lisowic m Gregorius Laurentius Zagaiowski
Hedvigis
cl Rytwiany Paulus Latkiewicz Advocatus [wójt] Staszov~ Sophia Renetowa

179 26 1674 1674/03/16 P. Benedictus Grabowski f Regina Stanislaus Jaroszek
Sophia
cl Dobra Gabriel Bourman Zophia Prukopowa

180 26 1674 1674/03/16 P. Stanislaus Frankowic f Teressia Gasparus Lisowic
Agnes
cl Staszów Adm. Rndus~ Christophorus Grabowski Ecclesia Parochialis Więżownicensis Commendarius Anna Żelakowa czytelność poprawiona później
181 26, 27 1674 1674/03/18 P. Stanislaus Frankowic m Josephus Stanislaus Białkowic
Catherina
cl Staszów Joannes Kłokocki Hevigis Depcikowa
p23
182 27 1674 1674/03/19 P. Stanislaus Frankowic f Anna Petrus Slęzaczek
Hedvigis
cl Rytwiany Joannes Traczowic Agnes Lotrix [praczka] de Rytwiany bliźniaczka
183 27 1674 1674/03/19 P. Stanislaus Frankowic f Marina Petrus Slęzaczek
Hedvigis
cl Rytwiany Jacobus Jemiołek Regina Brykowa bliźniaczka
184 27 1674 1674/03/23 P. Albertus Lisowic f Marina Thomas N Lignifaber [cieśla] Margaretha
cl
Nicolaus Głodzik Anna Żelakowa

185 27 1674 1674/04/08 P. Stanislaus Frankowicz f Regina Gregorius Jagoda
Regina
cl Staszów Nicolaus Głodzik Hedvigis Depcikowa bliźniaczka
186 27 1674 1674/04/08 P. Stanislaus Frankowicz f Sophia Gregorius Jagoda
Regina
cl Staszów Nicolaus Głodzik Hedvigis Depcikowa bliźniaczka
187 27 1674 1674/04/09 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Martinus Drozd
Regina
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Catherina Szalczyna de Rythwiany

188 27 1674 1674/04/10 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Urbanus Swaydak
Marina
cl Staszów R~dus Benedictus Grabowski Hedvigis Włoszkowicowa

189 27 1674 1674/04/10 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Simon Wolski Gladiator [gladiarius, miecznik] Regina
cl Staszów Joannes Łowicki Hedvigis Włoszkowicowa

190 28 1674 1674/05/15 P. Benedictus Grabowski m Petrus Bartholomaeus Ostrowski Sutor [szewc] Anna
cl Rytwiany Joannes Jasieński Elizabeth Młynarcząnka

191 28 1674 1674/05/17 P. Benedictus Grabowski f Zophia Nicolaus Sodel
Regina
cl Staszów Joannes Frankowicz Hedvigis Chabayka

192 28 1674 1674/05/22 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Valentinus Swaydak
Agnes
cl Staszów Franciscus Woyszycki Regina Kostecka

193 28 1674 1674/05/26 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Joannis Rabiey
Hedvigis
cl Staszów Christophorus Kawalczyk Anna Żelakowa

194 28 1674 1674/05/30 P. Albertus Lisowic f Marina Albertus Skorupka
Sophia
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Żelakowa

195 28 1674 1674/05/05 Adm. Rdus~ Pr~ Franciscus Sobelski, etc., Praebendarius Capella Rythvianen~ f Zophia Georgius Sawicki
Marianna
cl Rytwiany Joannes Krzyzanowski Zophia Mikuszka? in casu necessitatis… p25
196 29 1674 1674/06/01 P. Albertus Lisowic m Joannes Gregorius Podgorny
Marina
cl
Stanislaus Cwikleński Marina Pozdzieszowa

197 29 1674 1674/06/03 P. Benedictus Grabowski m Joannes Stanislaus Kraska
Marina
cl
Gabriel Bourman Catherina Organiściąnka

198 29 1674 1674/06/07 P. Benedictus Grabowski m Joannes Joannes Hordoniewic
Dorothea
cl Staszów Albertus Maiowski Catherina Gliczyna

199 29 1674 1674/06/13 P. Stanislaus Frankowicz m Christophorus Martinus Ambrozik
Sophia
cl Rytwiany Carolus Korzeniowski Marina Piwkowiczowa

200 29 1674 1674/06/24 P. Albertus Lisowic m Joannes Josephus Wąsik
Regina
cl Staszów Joannes Frankowic Anna Sadamcowa

201 29 1674 1674/06/27 P. Benedictus Grabowski m Paulus Laurentius Dyracki
Marina
cl Staszów Joannes Sowiński Zophia Grabowscząnka

202 29 1674 1674/07/04 P. Albertus Lisowic m Paulus Albertus Maiowski
Anna
cl Staszów Laurentius Smieszkowic Rector ptu~ Scholae Hedvigis Włoszkowicowa

203 30 1674 1674/07/06 P. Stanislaus Frankowicz m Jacobus Jacobus Gładysz
Catherina
cl Rytwiany Franciscus Aetyops ex Aula [Etiopczyk z dworu] Ill~ris D~ni Capitanei Guzowiens~ Elizabeth Bartnikowa de Rytwiany

204 30 1674 1674/07/18 P. Benedictus Grabowski m Jacobus Nicolaus Giermek
Dorothea
cl Staszówek Joannes Frankowic Marina Cwiklińska

205 30 1674 1674/07/20 P. Benedictus Grabowski m Jacobus Joannes Kasperkowic
Agnes
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Anna Sadamcowa

206 30 1674 1674/07/19 Matthias Theodorus Dalewski Praepositus Staszow~ m Antonius Nicolaus Jankowski N~lis, Prefectus Rythvianen~ Zophia
cl Rytwiany Ill~ris et Mg~cus D. Stanislaus de Bnin Comes in Tęnczyn Opaliński Captaneus Neocorczyn~ N~lis Virgine Zophia Uieyska de Rupniów

207 30 1674 1674/07/25 P. Albertus Lisowic f Anna Jacobus Chyliński
Regina
cl Rytwiany R~dus Stanislaus Frankowicz MS. Regina Olexynska de Staszów

208 30, 31 1674 1674/08/01 P. Stanislaus Frankowicz MS. f Marina Joannes May
Christina
cl Rytwiany Nicolaus Głodzik Marina Cwiklinska

209 31 1674 1674/08/02 P. Stanislaus Frankowicz MS. f Marina Simon Gąsiorek
Catherina
cl
Nicolaus Głodzik Agnes Mularka

210 31 1674 1674/08/17 P. Stanislaus Frankowicz MS. f Regina Andreas Pasamonnik zawód? Marina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Anna Żelakowa

211 31 1674 1674/08/17 P. Stanislaus Frankowicz MS. f Marina Albertus Cieślaczek zawód? Elizabetha
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Anna Woyszycka

212 31 1674 1674/08/19 P. Albertus Lisowicz f Catherina Martinus Listek
Regina
cl Rytwiany Joannes Czechowski N~lis Catherina Jankowska

213 31 1674 1674/08/25 P. Albertus Lisowicz f Marina Sebastianus Heszczynski Sleszczynski, Ileszczynski Margaretha
cl Staszów Gabriel Bourman Pictor [malarz] Anna Żelakowa

214 31 1674 1674/08/31 P. Albertus Lisowicz m Michael Joannes Szawulik
Christina
cl Staszów Gaspar Olexynski Regina Kostecka

215 31 1674 1674/09/01 P. Benedictus Grabowski f Hedvigis Bartholomaeus Będnarz zawód? Hedvigis
cl Staszówek Nicolaus Głodzik Regina Anus de Xienodochia [staruszka z przytułku]

216 32 1674 1674/09/27 P. Stanislaus Frankowic f Hedvigis Gregorius Kozera
Marina
cl Rytwiany Martinus Szeffer aurifaber [złotnik] Agnes Mysliwcowna

217 32 1674 1674/09/29 P. Albertus Lisowic m Stanislaus Simon Krystyniak
Catherina
cl Rytwiany N~lis Paulus Rogalinski Regina Kosiorowna de Rythwiany

218 32 1674 1674/10/06 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Valentinus Chylinski
Sophia
cl Staszów Sebastianus Gawlik Anna Żelakowa

219 32 1674 1674/10/06 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Stanislaus Kuklik
Agnes
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Regina Olexynska

220 32 1674 1674/10/23 P. Albertus Lisowic m Simon Andreas Brożkowic
Marina
cl
Paulus Latkiewicz Susanna Sowińska

221 32 1674 1674/10/23 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Bartholomaeus N inquilinus [komornik] Catherina Kusastasiowna Kuszastasiowna cl
Sebastianus Gawlik Anna Żelakowa

222 32, 33 1674 1674/10/25 P. Albertus Lisowic m Simon Martinus Cieślaczek
Eva
cl
Gaspar Olexynski Anna Sichowska
p29
223 33 1674 1674/10/26 P. Stanislaus Frankowicz m N Joannes Kania
Anna
cl
Matthias Dedowic Anna Noelowa

224 33 1674 1674/10/29 P. Adamus Ręmbicki Ord~ S. Pauli Er~ cum licencia AR Praep~ m Martinus Valentinus Gaweł
Christina
cl
Jacobus Jemiołek Anna Żelakowa

225 33 1674 1674/11/08 P. Albertus Lisowic f Catherina Nicolaus Ostrowski
Marina
cl Rytwiany Stanislaus Żelak Elizabeth Młynarcząnka

226 33 1674 1674/11/16 P. Albertus Lisowic f Catherina Andreas Kuligowic
Magdalena
cl Staszów Gaspar Olexynski Regina Kostecka

227 33 1674 1674/11/26 P. Benedictus Grabowski f Barbara Stanislaus Kłocki
Eva
cl Staszów Matthias Dedowic Elizabeth Grysowa

228 33 1674 1674/12/10 Matthias Theodorus Dalewski Praep~tus Staszow~ f Marina Matthias Raiowski
Hedvigis
cl Kłoda N~lis Bobowski Zophia Szalcząnka de Kłoda

229 33 1674 1674/12/16 P. Albertus Lisowic f Agnes Jacobus Grabowski
Marina
cl Rytwiany Joannes Krawieczkowic Agnes Kamieńska

230 34 1674 1674/12/21 P. Stanislaus Frankowicz m Thomas Sebastianus Tudel
Anna
cl Staszów Sebastianus Gawlik Regina Sodelka

231 34 1674 1674/12/22 P. Benedictus Grabowski f Agnes Josephus Krasa
Agnes
cl Staszów Nicolaus Głodzik Regina Vetula ex Xenodochia [staruszka z przytułku]

232 34 1675 1675/01/13 P. Stanislaus Frankowicz m Sebastianus Joannes Traczewic
Zophia
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Włoszkowicowa

233 34 1675 1675/01/15 P. Stanislaus Frankowicz m Sebastianus Josephus Kubinski
Regina
cl Rytwiany Joannes Frankowicz Agnes Jemiołkowa

234 34 1675 1675/01/16 P. Albertus Lisowic f Agnes Petrus Jasiński Dobosz Hedvigis
cl Rytwiany Simon Piwkowic Sophia Marcinkowa

235 34 1675 1675/01/20 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Andreas Łukaszewic
Regina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Anna Łowicka

236 34 1675 1675/01/29 P. Stanislaus Frankowic f Marina Adamus Nowogrodzki
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Sadamcowa

237 34, 35 1675 1675/02/05 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Andreas Przychocki
Regina
cl Rytwiany Michael Frank Militum Tribunus [dowódca] Regina Listkowa
p31
238 35 1675 1675/02/08 P. Stanislaus Frankowic f Apollonia Matthias Dedowic
Hedvigis
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Sichowska

239 35 1675 1675/02/14 P. Albertus Lisowic f Marina Sebastianus Ladka
Marina
cl Staszów Franciscus Woyszycki Anna Cyruliczka

240 35 1675 1675/02/15 P. Albertus Lisowic m Matthias Joannes Płatek
Marina
cl Dobra R~s Stanislaus Trznikowic? Agnes Organiścina

241 35 1675 1675/03/07 P. Albertus Lisowic m Gregorius Gregorius Szydłowczyk
Marina
cl Staszów Benedictus Grabowski Anna Łowicka

242 35 1675 1675/03/11 P. Dominicus Garbacki Vic~ Staszow~ m Stanislaus Joannes Stolarz zawód? Hedvigis
cl Rytwiany Stanislaus Kozielski fam[ulus] Illus~ Dni~ Opalenski N~lis Catharina Jankowska

243 35, 36 1675 1675/03/18 P. Albertus Lisowic m Josephus Matthias Bryk
Hedvigis
cl Rytwiany Stanislaus Cwikliński Elizabeth Bartniczanka

244 36 1675 1675/03/22 P. Albertus Lisowic m Albertus Nicolaus Brocki
Anna
cl Staszów Franciscus Woyszycki Anna Mikulska

245 36 1675 1675/03/24 P. Dominicus Garbacki m Albertus Matthias Muszynski
Apollonia
cl Rytwiany Michael Frank Tribunus [wojski, dowódca] Marianna Sawicka

246 36 1675 1675/03/24 P. Dominicus Garbacki m Albertus Lucas Skorczyk
Marina
cl Dobra Nicolaus Głodzik Agnes Walczykowa

247 36 1675 1675/04/02 P. Albertus Lisowicz f Sophia Balthasarus Pasztetnik zawód? Agnes
cl Rytwiany Jacobus Szalarski? Anna Noelowa

248 36 1675 1675/04/11 P. Albertus Lisowicz f Zophia Thomas Witaszek
Anna
cl Rytwiany Franciscus Murzyn Regina Listkowa

249 36 1675 1675/04/12 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Jacobus Szalka
Sophia
cl Rytwiany Albertus Maiowski Anna Noelowa
p32
250 37 1675 1675/04/13 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Gregorius Głodek
Margaretha
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Anna Witkowa

251 37 1675 1675/04/26 P. Dominicus Garbacki f Sophia Bartholomaeus Stysek
Sophia
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Hedvigis Depcikowa

252 37 1675 1675/05/02 P. Stanislaus Frankowic m Albertus Petrus Chylinski
Elizabetha
cl Rytwiany N~lis Christophorus Ornacki Anna Noelowa

253 37 1675 1675/05/11 P. Albertus Lisowic m Simon Matthias Barąn
Agnes
cl Dobra Joannes Frankowic Agnes Walczykowa

254 37 1675 1675/05/08 P. Albertus Lisowic m Stanislaus Stanislaus Tudelik
Marina
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Żelakowa

255 37 1675 1675/05/14 P. Dominicus Garbacki m N Stanislaus Strzelecki
Sophia
cl Rytwiany Michael Frank Tribunus [dowódca] Marianna Szawicka

256 37 1675 1675/05/14 P. Dominicus Garbacki m Joannes Albertus Gawlik
Zophia
cl Staszów Jacobus Jemiołek Marina Kucowa

257 37, 38 1675 1675/06/05 P. Stanislaus Frankowic m Joannes Paulus Koszyk
Apollonia
cl Staszów Gabriel Borman Agnes Sledczowa? Hedczowa?

258 38 1675 1675/06/11 P. Dominicus Garbacki m Joannes Simon Piwkowicz Dragonus Marina
cl Rytwiany Andreas Pasamunik Elizabetha Patinina

259 38 1675 1675/06/12 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Bartholomaeus Czaniecki Piaskowy Catherina
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Aurifaber [złotnik] Anna Sadamcowa bliźniak
260 38 1675 1675/06/12 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Bartholomaeus Czaniecki Piaskowy Catherina
cl Staszów Sebastianus Hesczynski Hedvigis Depcikowa bliźniaczka
261 38 1675 1675/06/13 P. Dominicus Garbacki f Regina Joannes Sękowski Trębacz Catherina
cl Rytwiany Joannes Jackiewski Afterz? Regina Ambrozikowa

262 38 1675 1675/06/28 P. Dominicus Garbacki m Paulus Sebastianus Stryiak
Sophia
cl Staszów Benedictus Adziamski? Marina Cwiklińska

263 38 1675 1675/07/01 P. Albertus Lisowicz m Jacobus Sebastianus Swigoń
Catherina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Catherina Organiściąnka

264 38 1675 1675/07/04 P. Stanislaus Frankowicz m Jacobus Gasparus Batazy Bałazy? Susanna
cl Rytwiany Stanislaus Kłocki Anna Noelowa

265 38, 39 1675 1675/07/04 P. Stanislaus Frankowicz f Margaretha Joannes Kocąbek
Susanna
cl Dobra Gabriel Borman Agnes Sledzonka?
p35
266 39 1675 1675/07/06 P. Stanislaus Frankowicz m Jacobus Joannes Nalewayko Nałewayko? Elizabetha
cl Staszów Gaspar Olexynski Catherina Organiściąnka

267 39 1675 1675/07/06 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Stanislaus Wrotniak
Regina
cl Staszów Stanislaus Żelak Hedvigis Patkowa

268 39 1675 1675/07/07 P. Dominicus Garbacki f Anna Joannes Opiła
Hedvigis
cl Staszów Nicolaus Głodzik Regina Vetula [staruszka]

269 39 1675 1675/07/18 P. Albertus Lisowic m Jacobus Joannes Łagódka
Regina
cl Dobra Nicolaus Głodzik Agnes Jemiołkowa

270 39 1675 1675/07/18 P. Albertus Lisowic f Anna Jacobus Stachnik Diląg Justina
cl Staszów Nicolaus Głodzik Agnes Jemiołkowa

271 39 1675 1675/08/06 P. Dominicus Garbacki f Marina Josephus Forkas
Marina
cl Staszów Gaspar Olexznski Eva Gorczynska

272 39, 40 1675 1675/08/07 P. Dominicus Garbacki f Marina Christophorus Dobosz
Anna
cl Staszów Adamus Zysk Elizabeth Biełczyna

273 40 1675 1675/08/07 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Sebastianus Gawlik
Hedvigis
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Depcikowa

274 40 1675 1675/08/21 P. Stanislaus Frankowicz m Bartholomaeus Jacobus Kalerka? Kaleska? Hedvigis
cl Staszów Joannes Łowicki Agnes Jemiołkowa

275 40 1675 1675/09/08 P. Dominicus Garbacki m Christophorus Stanislaus Ambrozik
Anna
cl Rytwiany Nicolaus Głodzik Catherina Organiściąnka

276 40 1675 1675/09/13 P. Stanislaus Frankowicz m Christophorus Sebastianus Stryiak
Anna
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Depcikowa

277 40 1675 1675/09/13 P. Stanislaus Frankowicz f Christina Albertus Kaszubka
Agnes
cl Staszów Jacobus Jemiołek Anna Żelakowa

278 40 1675 1675/09/14 P. Stanislaus Frankowicz m Christophorus Joannes Polaczyński Kącki Zięć [sic!] Regina
cl Staszów Gabriel Borman Anna Noelowa

279 40 1675 1675/09/16 P. Dominicus Garbacki f Teressia Simon Radwanski
Susanna
cl
R~dus Stanislaus Frankowicz MS. Anna Żelakowa

280 40, 41 1675 1675/09/19 P. Dominicus Garbacki f Hedvigis Albertus Niedzwiadek
Marina
cl Rytwiany Rogalinski Zophia Januszowa Hayduczka, Ayduczka
p37
281 41 1675 1675/09/21 P. Dominicus Garbacki m Matthaeus Albertus N inquilinus [komornik] de Praedus apud Putek Marina
cl
Nicolaus Głodzik Hedvigis Korczakowa

282 41 1675 1675/09/23 P. Dominicus Garbacki m Stanislaus Joannes Mystek
Agnes
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Anna Szymonska

283 41 1675 1675/09/24 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Martinus Woydonowicz inquilinus [komornik] Agnes
cl Staszów Albertus Frankiewic alias Wszędybyłów Zięć Elizabeth Kamieniczanka

284 41 1675 1675/10/02 P. Stanislaus Frankowicz m Franciscus Nicolaus Giermek
Dorothea
cl Staszówek Nicolaus Głodzik Anna Wieczorkowa

285 41 1675 1675/10/07 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Benedictus Adziamski Fabrilignarius [cieśla] Anna
cl Staszów Franciscus Woyszycki Marina Kuczowa

286 41 1675 1675/09/10 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Blasius Forkas
Sophia
cl Staszów Venceslaus Heyman N~lis Christina Dalewska bliźniaczka
287 41 1675 1675/09/10 P. Stanislaus Frankowicz f Elizabetha Blasius Forkas
Sophia
cl Staszów Venceslaus Heyman N~lis Christina Dalewska bliźniaczka
288 41, 42 1675 1675/10/12 P. Stanislaus Frankowicz m Stanislaus Martinus Szeffer
Sophia
cl Staszów N~lis Thomas Czechowski Hedvigis Bakalarska

289 42 1675 1675/10/19 P. Stanislaus Frankowicz f Catherina Joannes Niecharski Faber ferrari [kowal] Marina
cl Staszów Adamus Zysk Anna Woyszycka

290 42 1675 1675/10/20 P. Dominicus Garbacki f Catherina Stanislaus Kowalski Dragonus Sophia
cl Rytwiany N~lis Jacobus Osachowski Catherina Balina

291 42 1675 1675/10/26 P. Dominicus Garbacki m Simon Simon Kołtunek
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Żelakowa

292 42 1675 1675/10/26 P. Dominicus Garbacki m N Christophorus Wilczek
Anna
cl Rytwiany Matthias Ruczynowski alias Stary Dzwonnik Anna Noelowa

293 42 1675 1675/10/31 P. Stanislaus Frankowicz f Elizabetha Laurentius Diracki Obarzannik Marina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Anna Sadamcowa, Jadamcowa

294 42 1675 1675/10/31 P. Stanislaus Frankowicz m Martinus Albertus Dobrowodzki
Catherina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Elizabeth Biełczyna bliźniak
295 42 1675 1675/10/31 P. Stanislaus Frankowicz m Nicolaus Albertus Dobrowodzki
Catherina
cl Staszów Jacobus Sąsara Agnes Jemiołkowa bliźniak
296 42, 43 1675 1675/11/03 P. Stanislaus Frankowicz m Martinus Andreas Magdzic
Elisabetha
cl Staszów Gabriel Borman Agnes Jemiołkowa
p39
297 43 1675 1675/11/04 P. Dominicus Garbacki m Martinus Adamus Tanewski
Agnes
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Żelakowa

298 43 1675 1675/11/13 P. Stanislaus Frankowicz f Catherina Stanislaus Doleżek
Agnes
cl Staszów Joannes Frankowicz Campanator [dzwonnik] Regina Olexynska

299 43 1675 1675/11/16 P. Stanislaus Frankowicz f Catherina Valentinus Bidusik
Dorothea
cl Staszów Sebastianus Gawlik Regina Olexynska

300 43 1675 1675/11/16 P. Albertus Lisowic m Andreas Georgius Szawicki N~lis Scriba [pisarz] Ryth~ Marianna
cl Rytwiany Joannes N~lis Głowacki Hedvigis Jankowska

301 43 1675 1675/11/27 P. Stanislaus Frankowicz m Andreas Simon Mazur
Regina
cl Rytwiany N~lis Nicolaus Jankowski Eva Krzesełkowa?

302 43 1675 1675/12/01 P. Stanislaus Frankowicz m Nicolaus Joannes Dąbrowski
Catherina
cl Rytwiany Carolus Korziniowski? Korzeniowski? Agnes Kaminska

303 43, 44 1675 1675/12/15 P. Dominicus Garbacki m Thomas Albertus Ostrowski
Barbara
cl Rytwiany Sebastianus Młynarski Agnes Kędzierska

304 44 1675 1675/12/15 P. Dominicus Garbacki f Agnes Matthias Jastrząb
Hedvigis
cl Rytwiany Stanislaus Cwikliński Anna Noelowa

305 44 1675 1675/12/19 P. Dominicus Garbacki f Marina Joannes Franiewicz Pannifex [piekarz] Catherina
cl Staszów R~us Stanislaus Frankowicz Anna Żelakowa

306 44 1675 1675/12/19 P. Dominicus Garbacki f Agnes Joannes N
Agnes
cl
Laurentius Smieszewski Subdiaconus Catherina Organiściąnka

307 44 1675 1675/12/21 P. Dominicus Garbacki f Agnes Valentinus Krzesełko
Sophia
cl Staszów Joannes Łowicki Hedvigis Bakalarska

308 44 1675 1675/12/21 P. Dominicus Garbacki m Thomas Nicolaus Piotrowski Institor [kramarz] Christina
cl
R~us Stanislaus Frankowicz MS. Anna Żelakowa

309 44 1675 1675/12/21 P. Dominicus Garbacki f Agnes Stanislaus Dudek
Regina
cl Staszów Gabriel Borman Anna Żelakowa

310 44 1675 1675/12/21 P. Dominicus Garbacki m Thomas Stephanus Zarzycki
Marina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Anna Żelakowa

311 44, 45 1675 1675/12/22 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Martinus Ambrozik
Zophia
cl Rytwiany Simon Piwkowic Dragon Anna Sadamcowa, Jadamcowa posthumam olim Martini Ambrozik p41
312 45 1675 1675/12/22 P. Stanislaus Frankowicz m Thomas Joannes Winiarski
Sophia
cl Rytwiany N~lis Nicolaus Bełdowski? Marianna Szawicka

313 45 1675 1675/12/23 Matthias Theodorus Dalewski Praep~tus Staszowien~ f Agnes Hiacinthus N Sutor [szewc] Regina
cl Staszów Joannes et… Regina de Xenodochio [z przytułku]

314 45 1675 1675/12/24 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Joannes Birzęmczyk?
Zophia
cl Staszów Laurentius Smieszewski Mai Ord~ Subdiaconus Catherina Organiściąnka bliźniaczka
315 45 1675 1675/12/24 P. Dominicus Garbacki f Agnes Stanislaus Płatnerz zawód? Marina
cl Staszów Andreas Pasamunik Regina Kostecka bliźniak
316 45 1675 1675/12/24 P. Dominicus Garbacki m Gasparus Stanislaus Płatnerz zawód? Marina
cl Staszów Gaspar Olexynski Marina Pasamoniczka

317 45 1676 1676/01/06 P. Dominicus Garbacki m Gasparus Stanislaus Kuspielowic
Agnes
cl Staszów Matthias Dedowic Anna Żelakowa

318 46 1676 1676/01/14 P. Stanislaus Frankowicz m Paulus Albertus N inquilinus [komornik] Marina
cl
Nicolaus Głodzik Catherina Wieczorkowa

319 46 1676 1676/01/15 P. Stanislaus Frankowicz m Sebastianus Stanislaus Maciążek
Barbara
cl Dobra Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

320 46 1676 1676/01/16 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Martinus Cieślaczek
Eva
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Regina Kostecka

321 46 1676 1676/01/16 P. Stanislaus Frankowicz m Sebastianus Nicolaus Garbacki
Susanna
cl Staszów Stanislaus Żelak Regina Kostecka

322 46 1676 1676/01/17 P. Stanislaus Frankowicz m Sebastianus Petrus Sieisz
Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Depcikowa

323 46 1676 1676/01/18 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Martinus Drozd
Regina
cl
Albertus Maiowski Regina Smieszkowa

324 46 1676 1676/01/19 P. Stanislaus Frankowicz m Sebastianus Stanislaus Cwikliński
Marina
cl Staszów Paulus Latkiewicz Regina Olexynska

325 46 1676 1676/01/23 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Sebastianus Mynarski Młynarski? Anna
cl Rytwiany N~lis Martinus Smiotanka Regina Olexynska
p43
326 47 1676 1676/01/25 P. Dominicus Garbacki m Paulus Josephus Plebanek
Dorothea
cl Staszów Franciscus Woyszycki Hedvigis Depcikowa

327 47 1676 1676/01/25 P. Dominicus Garbacki m Paulus Stephanus Łypka? Łyszka? Agnes
cl Staszów Josephus Wąsik Agnes Jemiołkowa

328 47 1676 1676/02/06 P. Dominicus Garbacki f Dorothea Stanislaus Swaydak
Agnes
cl Staszów Benedictus Adziamski Agnes Dębska

329 47 1676 1676/02/11 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Jacobus Koziełek
Catherina
cl Staszów Stanislaus Żelak Regina Olexinska

330 47 1676 1676/02/11 P. Stanislaus Frankowicz f Elizabetha Albertus Mysliwiec
Catherina
cl Rytwiany Adamus Ząmnicki, Ląmnicki? Elizabeth Barthowsczanka?

331 47 1676 1676/02/11 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Petrus Slęzak
Hedvigis
cl Rytwiany Carolus Korzeniowski Zophia Rozanowska bliźniak
332 47 1676 1676/02/11 P. Stanislaus Frankowicz f Constantia Petrus Slęzak
Hedvigis
cl Rytwiany N~lis Martinus Smiotanka Marina Olewnicka? bliźniaczka
333 47, 48 1676 1676/02/11 P. Stanislaus Frankowicz f Elizabetha Nicolaus Jankowski N~lis Catherina
cl Rytwiany Nobilis Gregorius Szawicki Marianna Szawicka

334 48 1676 1676/02/11 P. Stanislaus Frankowicz m Valentinus Nicolaus Nayduk
Hedvigis
cl Rytwiany Carolus Korzeniowski N~lis Christina Dalewska

335 48 1676 1676/02/14 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Joannes Marchewka
Catherina
cl Staszów Adamus Zysk Marina Lubelscząnka

336 48 1676 1676/02/19 P. Dominicus Garbacki f Marina Jacobus Lasota Kramarz Anna
cl
Albertus Maiowski Agnes Organiścina

337 48 1676 1676/02/21 P. Stanislaus Frankowicz m Matthias Petrus Beski? N~lis Teressia
cl Ciernica Jacobus Jemiołek Anna Żelakowa

338 48 1676 1676/02/22 P. Dominicus Garbacki f Marina Christophorus Jakubik
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Marina Lubelscząnka

339 48 1676 1676/02/23 P. Dominicus Garbacki m Matthias Joannes Witaszek
Regina
cl Rytwiany Joannes Łowicki Agnes Mysliwcowna

340 48 1676 1676/02/25 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Paulus Obrusnik
Marina
cl Staszów Joannes Łowicki Marina Lubelscząnka
p45
341 49 1676 1676/02/29 P. Dominicus Garbacki f Marina Joannes Kiełbasa
Felicitas Kosiorowna
Rytwiany Jacobus Jemiołek Anna Żelakowa Data Ultima Febr~
342 49 1676 1676/03/01 P. Dominicus Garbacki m Casimirus Valentinus Firleyczyk
Dorothea
cl Rytwiany R~dus Stanislaus Frankowicz Elizabeth Młynarczanka

343 49 1676 1676/03/02 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Paulus Lisztwąn? Braxatoris [piwowar] Catherina

Staszów Jacobus Jemiołek Catherina Jachimkowna

344 49 1676 1676/03/08 P. Petrus Ryzowic m Gregorius Jacobus Stangret zawód? Regina Forkasowna cl Staszów Joannes Frankowic Hedvigis Depcikowa

345 49 1676 1676/03/09 P. Stanislaus Frankowic m Alexander Albertus Frankowic Wszędybyłek Regina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Włoszkowicowa

346 49 1676 1676/03/15 P. Dominicus Garbacki m Josephus Matthias Szewczyk zawód? Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski N~lis Christina Dalewska

347 49, 50 1676 1676/03/15 P. Petrus Ryzowic m Gregorius Alexander Babowski Chabowski? Sophia
cl Rytwiany N~lis Martinus Kowalski Agnes Mysliwcowna

348 50 1676 1676/03/17 P. Stanislaus Frankowicz f Marianna Jacobus Sąsara
Elisabetha
cl Staszówek Joannes Kuc Hedvigis Szabelniczka imię poprawione z Marina na Marianna
349 50 1676 1676/03/22 P. Petrus Ryzowic f Marina Joannes Janczy
Agnes
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Anna Żelakowa

350 50 1676 1676/03/25 P. Petrus Ryzowic f Sophia Jacobus Klimczak
Hedvigis
cl Rytwiany Jacobus Jemiołek Catherina Żmudzina bliźniaczka
351 50 1676 1676/03/25 P. Petrus Ryzowic f Regina Jacobus Klimczak
Hedvigis
cl Rytwiany Nicolaus Głodzik Sophia Bednarka de Rytwiany bliźniaczka
352 50 1676 1676/03/26 P. Stanislaus Frankowic m Albertus Gregorius Jagoda
Regina
cl Staszów Josephus Łuczyński Anna Żelakowa

353 50 1676 1676/03/26 P. Stanislaus Frankowic m Gabriel Gregorius Jagoda
Regina
cl Staszów Gabriel Borman Eva Depcikowa

354 50 1676 1676/03/28 P. Stanislaus Frankowic m Albertus Petrus Maciąg
Hedvigis
cl Dobra Nicolaus Głodzik Catharina Bieńkowiczowa

355 50 1676 1676/04/03 P. Petrus Ryzowic f Zophia Stanislaus Tkaczyk
Marina
cl Staszów Joannes Frankowicz Regina Smieszkowa
p47
356 51 1676 1676/04/11 P. Petrus Ryzowic m Albertus Joannes Slosarski Raytar Hedvigis
cl Rytwiany Bernardus Buialski? Catherina Zielonka

357 51 1676 1676/04/13 P. Petrus Ryzowic f Sophia Paulus Koszyk
Apollonia
cl Staszów Michael Malarczyk Elizabeth Bormanowa

358 51 1676 1676/04/15 P. Petrus Ryzowic m Albertus Jacobus Rynik
Sophia
cl Rytwiany Bernardus Buialski Agnes Mysliwcowna

359 51 1676 1676/04/15 P. Petrus Ryzowic f Sophia Albertus N Pastorus [pasterz] Anna
cl Staszów Nicolaus Głodzik Catherina Bieńkowiczowa

360 51 1676 1676/04/20 P. Stanislaus Frankowicz f Sophia Joannes Mietelski
Catherina
cl Staszów Bernardus Buialski Regina Kostecka

361 51 1676 1676/04/21 P. Stanislaus Frankowicz ? N Georgius Ostrowski Gladiator [gladiarius, miecznik] Regina
cl Staszów Joannes Łowicki Anna Sadamcowa

362 51 1676 1676/04/27 P. Stanislaus Frankowicz m Marcellinus Christophorus Pacała
Dorothea
cl Staszów Nicolaus Głodzik Catherina Wieczorkowa

363 52 1676 1676/04/28 P. Stanislaus Frankowicz f Sophia Christophorus Nowaczek
Regina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Sopha Szefferowa Złotniczka

364 52 1676 1676/05/03 P. Stanislaus Frankowicz m Stanislaus Blasius Chudak
Marina
cl Rytwiany Joannes Misiewski Sophia Rozanowska de Rythwiany

365 52 1676 1676/05/07 P. Petrus Ryzewic f Catharina Laurentius Zagaiowski Raytar Marina
cl Rytwiany Joannes Łowicki Ewa Krzestowa

366 52 1676 1676/05/10 P. Stanislaus Frankowicz f Sophia Joannes Winogrodzki Chirurgus Anna
cl Staszów Georgius Sawicki Catherina Jankowska

367 52 1676 1676/05/10 P. Stanislaus Frankowicz f Sophia Stanislaus Sczerba
Marina
cl Staszów Georgius Sawicki Catherina Jankowska

368 52 1676 1676/05/11 P. Petrus Ryzewic f Sophia Adamus Zysk
Regina
cl Staszów Joannes Marchewka Hedwigis Depcikowa

369 52 1676 1676/05/14 P. Petrus Ryzewic f N Stanislaus Stawiarz cuius~ de Krasnik Dorothea
cl Krasnik Nicolaus Głodzik Catherina Organiściąnka

370 52, 53 1676 1676/05/25 P. Stanislaus Frankowicz m Paulus Valentinus Woznica zawód? Agnes
cl Rytwiany Albertus Maiowski Anna Woyszycka
p49
371 53 1676 1676/05/25 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Thomas Wałcherzyk
Marina
cl Staszów Stanislaus Żelak Marina Obrusnikowa

372 53 1676 1676/06/01 P. Albertus Żywiecki f Magdalena Thomas Twardowski Raytar Anna
cl Rytwiany Jacobus Wadoń Catherina Furzałowa

373 53 1676 1676/06/01 P. Stanislaus Frankowicz f Magdalena Joannes Rymarz zawód? Constantia
cl Rytwiany Thomas Arficki Marina Cwiklinska

374 53 1676 1676/06/11 P. Petrus Ryzowic f Anna Albertus Mularz zawód? Anna
cl
Nicolaus Głodzik Anna Żelakowa posthumam
375 53 1676 1676/06/13 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Gregorius Raczek
Marina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Anna Żelakowa

376 53 1676 1676/06/20 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Stanislaus Roguski
Anna
cl Staszów Albertus Maiowski Catherina Roguyska

377 53, 54 1676 1676/06/25 P. Albertus Żywiecki f Anna Valentinus Niziorek de Sczebrusz Hedvigis
cl
Nicolaus Głodzik Marina Kaleczonka de Sczebrusz ex Parochia Zborowecensi
378 54 1676 1676/06/27 P. Albertus Żywiecki m Petrus Martinus Łączynski Gasparski Marina
cl Staszów Joannes Frankowicz Anna Żelakowa Dłuższa notatka, ojciec jest byłym klerykiem
379 54 1676 1676/06/29 Matthias Theodorus Dalewski Praep~tus Stasz~ f Anna Joannes Pawłowski
Hedvigis
cl Rytwiany Martinus Smiotanka Anna Woyszycka

380 54 1676 1676/06/29 Matthias Theodorus Dalewski Praep~tus Stasz~ m Petrus Jacobus Gładyszek
Catherina
cl Rytwiany Stanislaus Cwikliński Hedvigis Depcikowa

381 54, 55 1676 1676/07/02 P. Albertus Żywiecki f N Jacobus Janasek
Hedvigis
cl Rytwiany Stanislaus Konnali Anna Młynarska alias Sosnowicząnka
p51
382 55 1676 1676/07/02 P. Albertus Żywiecki f Anna Jacobus Białkowic
Catherina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Regina Zielonczyna

383 55 1676 1676/07/05 P. Albertus Żywiecki f Magdalena Joannes Buczkowski
Helena
cl Rytwiany Stanislaus Kozielski Hedvigis Bakalarska

384 55 1676 1676/07/17 P. Albertus Żywiecki f Anna Valentinus Zwęgieł
Elizabetha
cl Rytwiany Martinus Smiotanka Anna Młynarska

385 55 1676 1676/07/18 P. Albertus Żywiecki m Jacobus Matthias Klonowski
Regina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Marina Młynarka

386 55 1676 1676/07/19 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Joannes Gideon Praetorii Apotecarius Agnes
cl Staszów R~dus Petrus Ryzowic Hedvigis Włoszkowiczowa

387 55 1676 1676/07/25 P. Stanislaus Frankowic f Anna Gasparus Lisowic Bindasik Agnes
cl
Sebastianus Gawlik Marina Krzesełkowa

388 55 1676 1676/08/09 P. Stanislaus Frankowic f Marina Joannes Kapusta
Elizabetha
cl Staszów Matthias Dedowic Catherina Organiściąnka

389 56 1676 1676/08/15 P. Stanislaus Frankowic f Marina Stanislaus Wozniaczek
Marina
cl Dobra Joannes Frankowicz Teressia Dąmbrowska Virgo [panna]

390 56 1676 1676/08/16 P. Petrus Ryzewic m Bartholomaeus Joannes May
Christina
cl Rytwiany Jacobus Bałka, Batka Catherina Żmudzina

391 56 1676 1676/08/30 P. Stanislaus Frankowicz m Christophorus Valentinus Mikuszek
Hedvigis
cl Staszów Adamus Zysk Hedvigis Włoszkowicowa

392 56 1676 1676/09/02 P. Petrus Ryzewic m Christophorus Michael Frankiewicz Serrifaber [kowal] Sophia
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Hedvigis Włoszkowicowa

393 56 1676 1676/09/05 P. Petrus Ryzewic f Marina Albertus Cieślaczek zawód? Elisabetha
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Hedvigis Włoszkowicowa

394 56 1676 1676/09/05 P. Petrus Ryzewic f Marina Martinus Ambrozik
Sophia
cl Rytwiany Franciscus Aetyopus [Etiopczyk] abo Cygąn sine Murzyn Agnes Mysliwcowna

395 56 1676 1676/09/20 P. Petrus Ryzewic m Sebastianus Adamus Frankowicz
Anna
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowicz Anna Żelakowa

396 56 1676 1676/09/29 P. Petrus Ryzewic f Hedvigis Jacobus Jachimek
Eva
cl Staszów Joannes Łowicki Agnes Jemiołkowa
p53
397 57 1676 1676/09/30 P. Petrus Ryzewic f Hedvigis Simon N Textoris [sukienik] Sophia
cl Staszów Albertus Maiowski Elizabeth Birmanowa

398 57 1676 1676/10/01 P. Petrus Ryzewic m Franciscus Sebastianus Gawlik
Hedvigis
cl Staszów Petrus Żerkowski Nov~Ord~ Clericus ptune Baccal~St~ Hedvigis Depcikowa imię syna dodano później
399 57 1676 1676/10/08 P. Albertus Żywiecki f Hedvigis Albertus Traczyk Łoiek Hedvigis
cl Staszów Sebastianus Gawlik Regina Olexyńska

400 57 1676 1676/10/09 P. Albertus Żywiecki f Hedvigis Albertus Skorupa
Sophia
cl Staszów Stanislaus Żelak Agnes Jemiołkowa

401 57 1676 1676/10/09 P. Albertus Żywiecki f Hedvigis Blasius Koszałka
Regina
cl Staszów Stanislaus Gawlik Magdalena Kuligowicowa

402 57 1676 1676/10/10 P. Albertus Żywiecki f Hedvigis Nicolaus Brocki
Anna
cl Staszów Franciscus Woyszycki Marina Fukowa? Firkowa

403 57 1676 1676/10/16 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Gregorius Kozera Kozeia? Marina
cl Rytwiany Martinus Szeffer Hedvigis Włoszkowicowa

404 57, 58 1676 1676/10/25 P. Albertus Żywiecki m Simon Andreas Gołąb
Eva
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Włoszkowicowa

405 58 1676 1676/10/25 P. Albertus Żywiecki f Catherina Bartholomaeus Łagodka
Regina
cl Dobra Sebastianus Gawlik Catherina Organiściąnka

406 58 1676 1676/10/26 P. Albertus Żywiecki f Helena Sebastianus Stryiak
Marina
cl Staszów Benedictus Adziamski Hedvigis Depcikowa

407 58 1676 1676/11/16 P. Stanislaus Frankowicz f Catherina Bartholomaeus Spychała Łagodka Regina
cl Dobra Sebastianus Gawlik Catherina Gliczyna

408 58 1676 1676/11/29 P. Stanislaus Frankowicz f Barbara Matthias Sierpień
Hedvigis
cl Staszów Matthias Dedowic Anna Woyszycka

409 58 1676 1676/12/10 P. Albertus Żywiecki m Thomas Simon Kanski Ranski? Zanski? Hedvigis
cl Rytwiany Bernardus Buialski Marina Oliwnicka

410 58 1676 1676/12/13 P. Albertus Żywiecki m Thomas Simon Gąsiorek
Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski Sophia Gubernata Francuzowa Pod aktem dwustronicowa! Notatka o historii związanej z chrzestną p55
411 60 1676 1676/12/24 P. Petrus Ryzowic m Adamus Valentinus Kotlarz zawód? Marina
cl Rytwiany Nicolaus Głodzik Catherina Szalczyna

412 60 1676 1676/12/27 P. Albertus Żywiecki f Marina Valentinus Zguł? Zgut? Marina
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Regina Kosiorowna

413 60 1676 1676/12/28 P. Albertus Żywiecki f Joanna Joannes Kamiński
Agnes
cl Rytwiany Joannes Rozanowski Agnes Mysliwcowa

414 60 1677 1677/01/03 P. Albertus Żywiecki m Melchiorus Laurentius Kąs
Sophia
cl Staszów Gaspar Olexynski Anna Sichowska

415 60 1677 1677/01/03 P. Stanislaus Frankowicz m Sebastianus Gregorius Cichy
Regina
cl Staszów Christophorus Kawalec Agnes Wąsowiczowa
p57
416 61 1677 1677/01/08 P. Petrus Ryzowic m Joannes Adamus Woyciechowic
Agnes
cl Staszów Adamus Pozaszowic? Regina Olexynska

417 61 1677 1677/01/10 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Andreas Kuligowicz
Magdalena
cl Staszów Gaspar Olexynski Maria Kucowa

418 61 1677 1677/01/12 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Stanislaus Perek
Catherina
cl Staszów Christophorus Kawalec Hedvigis Depcikowa

419 61 1677 1677/01/12 P. Petrus Ryzewic m Joannes Georgius Sawicki N~lis Marianna
cl Rytwiany Nicolaus Głodzik Regina Vetula [staruszka]

420 61 1677 1677/01/20 P. Albertus Żywiecki m Sebastianus Christophorus Wyrostek
Christina
cl Staszów Joannes Szwaydak Anna Woyszycka

421 61 1677 1677/01/20 P. Stanislaus Frankowicz m Sebastianus N Woynecki
Hedvigis
cl Staszów Andreas Gołąbek Agnes Wędziliska

422 61 1677 1677/01/21 P. Petrus Ryzowic m Valentinus Albertus Kąsik
Sophia
cl Purdys? Petrus Chmielarczyk Agnes Malęzyna

423 61, 62 1677 1677/01/22 P. Petrus Ryzowic m Paulus Valentinus Osmółka
Hedvigis
cl Staszów Alexander Depcik Agnes Szwaydakowa

424 62 1677 1677/01/22 P. Petrus Ryzowic m Paulus Joannes Nalewaiko
Elisabetha
cl Staszów Michael Borman Marina Szymoscząnka

425 62 1677 1677/01/23 P. Albertus Żywiecki m Vincentius Joannes Opiła
Hedvigis
cl Staszów V~lis Stanislaus Frankowic MS. Anna Żelakowa

426 62 1677 1677/01/31 P. Petrus Ryzowic m Blasius Jacobus Szalka
Sophia
cl Rytwiany Georgius Sawicki Regina Kostecka

427 62 1677 1677/02/02 P. Petrus Ryzowic f Marina Joannes Koszabek? Korząbek? Susanna
cl Dobra Nicolaus Głodzik Agnes Walczykowa

428 62 1677 1677/02/02 P. Petrus Ryzowic m Casimirus Andreas Broszkowic
Marina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Chabayka

429 62 1677 1677/02/03 P. Petrus Ryzowic f Marina Martinus Szefer
Sophia
cl Staszów Michael Frank Marina Sczerbina

430 62 1677 1677/02/07 P. Albertus Żywiecki m Valentinus Joannes Płatek
Marina
cl Dobra Sebastianus Gawlik Hedvigis Chabayka

431 62 1677 1677/02/07 P. Albertus Żywiecki m Valentinus Albertus Wozniaczek
Regina
cl Dobra Simon Piwkowic Raytar Agnes Mysliwcowna de Ryth[wiany]
p59
432 63 1677 1677/02/08 P. Albertus Żywiecki m N Gregorius N Nierychlików zięć [sic!] Margaretha
cl Staszów R. Petrus Ryzewic Anna Żelakowa

433 63 1677 1677/02/09 P. Albertus Żywiecki m Valentinus Matthias Barąn
Agnes
cl Dobra Alexander Depcik Marina Karbowniczka de Dobra

434 63 1677 1677/02/25 P. Petrus Ryzowic f Teressia Nicolaus Ostrowski
Marina
cl Rytwiany Franciscus Murzyn Anna Sosnowsczonka alias Młynarska

435 63 1677 1677/02/26 P. Albertus Żywiecki f Marina Albertus Kaziwoda
Elisabetha
cl Staszów Stanislaus Cwikliński Agnes Walczykowa

436 63 1677 1677/02/27 P. Petrus Ryzowic f Marina Josephus Wąsik
Regina
cl Staszów Gabriel Borman Hedvigis Włoszkowicowa

437 63 1677 1677/03/07 P. Stanislaus Frankowic f Marina Joannes Janeczek
Catherina
cl
Nicolaus Głodzik Agnes Walczykowa

438 63 1677 1677/03/14 P. Petrus Ryzowic f Marina Valentinus Będnarz
Sophia
cl Rytwiany Paulus Hortulanus [ogrodnik] Anna Sadamcowa

439 63 1677 1677/03/14 P. Petrus Ryzowic f Sophia Blasius Szalka
Agnes
cl Rytwiany Albertus Maiowski Catherina Szalczyna

440 63, 64 1677 1677/03/15 P. Petrus Ryzowic m Josephus Josephus Masztalerz zawód? Marina
cl Rytwiany Martinus Smiotanka Christina Balina

441 64 1677 1677/03/17 P. Petrus Ryzowic f Marina Albertus Woycik
Hedvigis


Joannes Frankowicz Anna Dębska

442 64 1677 1677/03/17 P. Petrus Ryzowic f Regina Urbanus Swaydak
Marina
cl Staszów Franciscus Woyszycki Marina Kucowa

443 64 1677 1677/03/22 P. Albertus Żywiecki m Albertus Stanislaus Kłocki
Eva
cl Staszów Sebastianus Gawlik Marina Kucowa

444 64 1677 1677/03/24 P. Albertus Żywiecki m Albertus Sebastianus Kotek
Margaretha
cl Staszów Sebastianus Gawlik Anna Łowicka

445 64 1677 1677/03/29 P. Albertus Żywiecki f Eva Albertus Gałka
Marina
cl Staszówek Nicolaus Głodzik Catherina Wieczorkowa

446 64 1677 1677/04/01 P. Stanislaus Frankowicz m Franciscus Laurentius Dyracki
Marina
cl Staszów Nicolaus Głodzik Anna Sadamcowa

447 64 1677 1677/04/03 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Sebastianus Niedziałkowic
Marina
cl Staszów Stanislaus Roguski Agnes Jemiołkowa

448 64 1677 1677/04/07 P. Stanislaus Frankowicz f Sophia Andreas Łukaszowic
Regina
cl Staszów Joannes Łowicki Agnes Jemiołkowa

449 64, 65 1677 1677/04/10 P. Albertus Żywiecki f Sophia Josephus Gorniczek
Hedvigis
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa
p61
450 65 1677 1677/05/03 P. Albertus Żywiecki f Sophia Martinus Jarząbkowski
Eva
cl Rytwiany Stanislaus Łomnicki Regina Olexynska

451 65 1677 1677/05/07 P. Albertus Żywiecki f Sophia Martinus Listek
Regina
cl Rytwiany R~us Petrus Ryzewic Anna Młynarska

452 65 1677 1677/05/10 P. Albertus Żywiecki m Stanislaus Bartholomaeus Stysek
Marina
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowic Anna Sadamcowa

453 65 1677 1677/05/12 P. Stanislaus Frankowic f Sophia Joannes Nowaczek
Marina

Staszówek Sebastianus Gawlik Elisabeth Grysowa

454 65 1677 1677/05/15 P. Stanislaus Frankowic m Joannes Sebastianus Mazurek
Sophia
cl Staszów R~us Petrus Ryzowic Hedvigis Włoszkowicowa

455 65 1677 1677/05/15 P. Albertus Żywiecki f Magdalena Gregorius Rak
Marina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Hedvigis Chabaiowa

456 65 1677 1677/05/30 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Joannes Konował Raytar Anna
cl Rytwiany Joannes Krzyzanowski Marianna Szawicka

457 66 1677 1677/06/01 P. Stanislaus Frankowicz f Magdalena Benedictus Adziamski
Marina
cl Staszów Franciscus Woyszycki Marina Kucowa

458 66 1677 1677/06/01 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Albertus Niedzwiadek Lesniak Hedvigis
cl Rytwiany Franciscus Murzyn Hedvigis Brykowa

459 66 1677 1677/06/01 P. Petrus Ryzowic m Joannes Stephanus Barąn
Marina
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowic Agnes Jemiołkowa

460 66 1677 1677/06/06 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Stanislaus Kucharz zawód? Marina
cl Rytwiany R~us Petrus Ryzowic Marina Tkaczykowa

461 66 1677 1677/06/08 P. Petrus Ryzowic f Constantia Petronella Nicolaus Jankowski N~lis, Prefectus Rythv~ Catherina
cl Rytwiany N~lis Joannes Głowacki Marianna Szawicka

462 66 1677 1677/06/10 P. Petrus Ryzowic m Joannes Sebastianus Swigoń
Catherina
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowicz Anna Żelakowa

463 66 1677 1677/06/12 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Franciscus Ciepiel
N
cl Staszówek Nicolaus Głodzik Elisabeth Kotlarzowna

464 66 1677 1677/06/20 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Thomas Bryk
Catherina
cl Staszów Nicolaus Głodzik Agnes Jemiołkowa

465 66, 67 1677 1677/06/23 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Valentinus Krzeminski
Catherina
cl
Christophorus Kawalec Hedvigis Depcikowa
p63
466 67 1677 1677/07/09 P. Albertus Żywiecki f Margaretha Andreas Łukaszewic
Regina
cl Staszów Bartholomaeus Stysek Anna Żelakowa

467 67 1677 1677/07/27 P. Albertus Żywiecki f Margaretha Stanislaus Kuklik
Agnes
cl Staszów Simon Nierychlik Regina Olexynska

468 67 1677 1677/07/27 P. Albertus Żywiecki m Petrus Albertus Słabosik
Agnes
cl
Franciscus Woyszycki Sophia Żłotnikowna de Staszów

469 67 1677 1677/08/02 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Josephus N Sutor [szewc] Regina
cl Rytwiany Joannes Siodlarz Eva Gorczynska X na marginesie Dzworoka?
470 67 1677 1677/08/10 P. Petrus Ryżewic f Marina Stanislaus Wrotniak
Regina
cl Staszów Stanislaus Kuklik Hedvigis Putko

471 67 1677 1677/08/15 P. Petrus Ryżewic m Hiacinthus Joannes Bienecki?
Regina
cl
Gaspar Olexynski Hedvigis Włoszkowicowa imię poprawione
472 67 1677 1677/08/25 P. Stanislaus f Marina Christophorus Nayduk
Anna
cl Rytwiany Jacobus Borzemczyk Agnes Jemiołkowa

473 67 1677 1677/09/04 P. Petrus Ryzowic f Marina Jacobus Borzęmczyk
Hedvigis
cl Staszów Stanislaus Kuklik Anna Żelakowa

474 67, 68 1677 1677/09/10 P. Stanislaus Frankowicz f Christina Stanislaus Pozdziesz
Sophia
cl Staszów R~dus Petrus Ryzowic Magdalena Kuligowicowa

475 68 1677 1677/09/27 P. Albertus Żywiecki m Michael Matthias Jastrząb
Hedvigis
cl Rytwiany Franciscus Etyops [Etiopczyk] Regina Brykowna

476 68 1677 1677/09/28 P. Albertus Żywiecki m Michael Joannes Sękowski Trębacz Catherina
cl Rytwiany Martinus Kowalski Marina Sawicka

477 68 1677 1677/10/03 P. Stanislaus Frankowic m Franciscus Stanislaus Tudel
Sophia
cl Staszów Sebastianus Gawlik Eva Krzesłowa

478 68 1677 1677/10/06 P. Stanislaus Frankowic f Hedvigis Gregorius Szydłowski
Marina
cl
Martinus Szefer Anna Woyszycka

479 68 1677 1677/10/07 P. Albertus Żywiecki f Elisabeth Marcus Wąsowic Organarius Agnes
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowicz Anna Żelakowa

480 68 1677 1677/10/11 P. Petrus Ryżewic f Hedvigis Sebastianus Tudel
Anna
cl Staszów Sebastianus Gawlik Anna Sodelka

481 68 1677 1677/10/12 P. Petrus Ryżewic f Hedvigis Gregorius Podgorny
Marina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Sophia Szefferowa

482 68, 69 1677 1677/10/12 P. Petrus Ryżewic m Simon Albertus Chamera?
Anna
cl Staszów Alexander Depcik Agnes Jemiołkowa
p65
483 69 1677 1677/10/16 P. Petrus Ryżewic m Simon Stanislaus Dudek
Regina
cl Staszów Joannes Frankowic Hedvigis Depcikowa

484 69 1677 1677/11/01 P. Petrus Ryżewic f Catherina Joannes Rymarz zawód? Constantia
cl Rytwiany Albertus Maiowski Hedvigis Włoszkowicowa

485 69 1677 1677/11/04 P. Petrus Ryżewic m Martinus Gregorius Sczebrzoszka
Anna
cl Staszówek Nicolaus Głodzik Hedvigis Marcowa

486 69 1677 1677/11/11 P. Petrus Ryżewic f Elisabetha Sebastianus Stryiak
Marina
cl Staszów R~us Albertus Żywiecki Anna Woyszycka

487 69 1677 1677/11/12 P. Albertus Żywiecki f Marina Balthasarus Pasztetnik zawód? Agnes
cl Rytwiany Stanislaus Frankowicz Regina Stachowiczowa

488 69 1677 1677/11/13 P. Stanislaus Frankowicz m Stanislaus Simon Mazurek
Sophia Raiowna cl Staszów Gaspar Olexynski N~lis Christina Dalewska

489 69 1677 1677/11/19 P. Albertus Żywiecki f Elisabeth Simon Samoczwarcik
Catherina
cl Staszów Joannes Opiła Zophia Molęndzina [młynarzowa?]

490 69, 70 1677 1677/11/26 P. Stanislaus Frankowicz m Andreas Simon Morązek
Sophia
cl Staszów Franciscus Woyszycki Regina Sadelka

491 70 1677 1677/11/27 P. Albertus Żywiecki f Marina Simon Kołtunek
Regina
cl Staszów Adamus Kusza Regina Zielonczyna

492 70 1677 1677/11/28 P. Albertus Żywiecki f Barbara Christophorus Dobosz
Anna
cl Staszów Albertus Maiowski Agnes Jemiołkowa

493 70 1677 1677/11/30 P. Petrus Ryzowic m Nicolaus Joannes Winiarski
Regina
cl Rytwiany R~dus Stanislaus Frankowic Regina Kosiorowna de Rythwiany

494 70 1677 1677/12/10 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Florianus Zalesny
Regina
cl Staszów Bartholomaeus Koszałka Magdalena Kuligowicowa

495 70 1677 1677/12/12 P. Petrus Ryzowic f Agnes Martinus Drozd
Regina
cl Staszów Andreas Gołąbek Marina Pozdzieszowa

496 70 1677 1677/12/20 P. Petrus Ryzowic f Agnes Joannes Stolarz zawód? Hedvigis
cl Rytwiany D. Georgius Szawicki Hedvigis Włoszkowicowa

497 70 1677 1677/12/20 P. Petrus Ryzowic f Agnes Joannes Polaczynski
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Noelowa

498 70, 71 1677 1677/12/23 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Josephus Stachowicz
Regina Raiowna cl Staszów Gaspar Olexynski Sophia Szeferowa
p67
499 71 1677 1677/12/26 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Joannes Herdoniowic Ruthenus [Rusin] Dorothea
cl
Albertus Maiowski Catherina Gliczyna

500 71 1678 1678/01/10 P. Albertus Żywiecki m Sebastianus Joannes Pawlowski Paulowski? Hedvigis
cl Rytwiany Joannes Siodlarz Anna Noelowa

501 71 1678 1678/01/12 P. Albertus Żywiecki m Paulus Gregorius Cichy
Regina
cl Staszów Sebastianus Niedziałkowic Anna Organiścina

502 71 1678 1678/01/13 P. Albertus Żywiecki f Marina Matthias Dedowic
Hedvigis
cl Staszów Jacobus Jemiołek Anna Woyszycka

503 71 1678 1678/01/14 P. Albertus Żywiecki m N Petrus Sieisz
Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski Catherina Organisciąnka

504 71 1678 1678/01/21 P. Albertus Żywiecki f Agnes Albertus Brzeziński Dragonus Margaretha
cl Rytwiany Albertus Maiowski Anna Gorzelna de Rythviany

505 71 1678 1678/02/04 P. Albertus Żywiecki m Valentinus Simon Radwanski
Susanna
cl Staszów R~us Stanislaus Frankowicz Anna Sadamcowa

506 71, 72 1678 1678/02/16 P. Petrus Ryzowic f Sophia Stanislaus Cwikliński Aurifaber [złotnik] Marina
cl Staszów Gaspar Olexynski Anna Żelakowa

507 72 1678 1678/02/20 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Blasius Forkas
Sophia
cl Staszów Christophorus Kawalec Susanna Radwanska bliźniaczka
508 72 1678 1678/02/20 P. Stanislaus Frankowicz m Matthias Blasius Forkas
Sophia
cl Staszów Franciscus Woyszycki Agnes Walczykowa bliźniak
509 72 1678 1678/02/21 P. Albertus Żywiecki f Eva Nicolaus Walga Wulga? Regina
cl Staszów Joannes Frankowicz Agnes Organiścina

510 72 1678 1678/02/22 P. Albertus Żywiecki m Casimirus Matthias Swiątkowic
Hedvigis
cl Staszów Albertus Maiowski Marina Fukowa

511 72 1678 1678/02/23 P. Albertus Żywiecki m Matthias Albertus N Molitoris [młynarz] de Wisniowa Hedvigis
cl Wisniowa Albertus Maiowski Hedvigis Włoszkowicowa

512 72 1678 1678/03/05 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Nicolaus Rymarz zawód? Dorothea
cl Staszów Albertus Maiowski Agnes Jemiołkowa

513 72 1678 1678/03/06 P. Petrus Ryzowic f Marina Matthias N inquilinus [komornik] de Rythviany Anna
cl Rytwiany Nicolaus Głodzik Regina Perkowa

514 72 1678 1678/03/18 P. Albertus Żywiecki m Josephus Bartholomaeus Łagodka
Regina
cl Dobra Nicolaus Głodzik Agnes Walczykowa bliźniak
515 72, 73 1678 1678/03/18 P. Albertus Żywiecki m Benedictus Bartholomaeus Łagodka
Regina
cl Dobra Sebastianus Gawlik Sophia Prukopowa de Dobra bliźniak p69
516 73 1678 1678/03/25 P. Stanislaus Frankowicz f Sophia Christophorus Jakubik
Regina
cl Staszów Joannes Frankowic Agnes Wąsowicowa

517 73 1678 1678/03/25 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Michael Borman Pictorus [malarz] Catherina
cl Staszów Paulus Latkiewicz Advocatus [wójt] Stasz. Hedvigis Włoszkowicowa

518 73 1678 1678/03/27 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Nicolaus Garbacki
Susanna
cl Staszów Andreas Gołąb Agnes Wąsowicowa

519 73 1678 1678/03/29 P. Petrus Ryzowic m Albertus Joannes Franek Pannifex [piekarz] Catherina
cl Staszów Andreas Kurasiowic Regina Zielonczyna

520 73 1678 1678/04/02 P. Petrus Ryzowic f Margaretha Jacobus Sąsara
Elisabetha
cl Staszówek Matthias Raiowski Hedvigis Włoszkowicowa

521 73 1678 1678/04/03 P. Albertus Żywiecki m Albertus Paulus Szopa
Anna
cl Rytwiany Matthias Dedowic Catherina Giezkowa

522 73 1678 1678/04/03 P. Petrus Ryzowic m Albertus Andreas Gołąb
Eva
cl Staszów R~us Stanislaus Frankowicz Hedvigis Włoszkowicowa Notka X Gołąb
523 73, 74 1678 1678/04/07 P. Albertus Żywiecki m Christophorus Martinus Piotrowski Institor [kramarz] fuerunt [były] Catherina
cl
Paulus Latkiewicz Advocatus [wójt] Catherina Gieskowa

524 74 1678 1678/04/08 P. Albertus Żywiecki m Albertus Simon Piwkowic
Marina
cl Rytwiany Casimirus Faber [rzemieślnik] de Rytwiany Anna Sadamcowa de Staszów in die Sacri Parasceves
525 74 1678 1678/04/09 P. Albertus Żywiecki m Albertus Martinus Ambrozik
Sophia
cl Rytwiany Bartholomaeus Nawoykowic Anna Sadamcowa Sabbatho S
526 74 1678 1678/04/27 P. Albertus Żywiecki f Zophia Joannes Marchewka
Catherina
cl Staszów Christophorus Kawalec Marna Szydłowska

527 74 1678 1678/05/18 P. Albertus Żywiecki f Marina Thomas Witaszek
Anna
cl Rytwiany R~us Stanislaus Frankowicz Regina Ambrozowicowa de Rzthviany

528 74 1678 1678/05/19 P. Petrus Ryzowic f Eva Gregorius Zawierucha Koziołek Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Żelakowa

529 74 1678 1678/05/20 P. Petrus Ryzowic m Joannes Sebastianus Młynarski
Anna
cl Rytwiany Stanislaus Młynarski Agnes Kucowna de Staszów

530 74 1678 1678/05/27 P. Albertus Żywiecki m Joannes Laurentius Kąsik
Zophia
cl Staszów Joannes Frankowic Anna Sichowska

531 74, 75 1678 1678/05/31 P. Petrus Ryzowic m Petrus Stanislaus Witek
Regina
cl Staszów Albertus Frankowicz Zophia Kosiowcowna
p71
532 75 1678 1678/05/31 P. Petrus Ryzowic f Anna Joannes Paduch
Zophia
cl Staszów Albertus Frankowic Hedvigis Depcikowa bliźniaczka
533 75 1678 1678/05/31 P. Petrus Ryzowic f Margaretha Joannes Paduch
Zophia
cl Staszów Simon Radwanski Sophia Kosiorowna bliźniaczka
534 75 1678 1678/05/31 P. Petrus Ryzowic m Joannes Valentinus Mikuszek
Hedvigis
cl Staszów Christophorus Kawalec Regina Smieszkowa bliźniak
535 75 1678 1678/05/31 P. Petrus Ryzowic m Petrus Valentinus Mikuszek
Hedvigis
cl Staszów Martinus Szefferowic Anna Krzesłowa bliźniak
536 75 1678 1678/06/02 P. Petrus Ryzowic f Anna Gregorius Ostrowski
Regina
cl Staszów Martinus Szefferowic Hedvigis Włoszkowicowa

537 75 1678 1678/06/04 P. Albertus Żywiecki m Antonius Stanislaus Jaroszek
Marina
cl Dobra Albertus Maiowski Agnes Walczykowa

538 75 1678 1678/06/05 P. Albertus Żywiecki m Antonius Josephus Kraska
Agnes
cl Staszów R~us Petrus Ryzewic Vicarius Staszov~ Marina Tkaczowicowa

539 75 1678 1678/06/08 P. Albertus Żywiecki m Paulus Martinus Patynka
Elisabetha
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Woyszycka

540 75, 76 1678 1678/06/08 P. Albertus Żywiecki m Joannes Martinus Jageła?
Hedvigis
cl Staszów Christophorus Kawalec Anna Woyszycka

541 76 1678 1678/06/12 P. Stanislaus Frankowicz m Paulus Adamus Woyciechowic
Agnes
cl Staszów Gaspar Olexinski Magdalena Kuligowicowa nazwisko chrzestnej oznaczone
542 76 1678 1678/06/16 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Stephanus Parka?
Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski Margaretha Głodkowa

543 76 1678 1678/06/26 P. Albertus Żywiecki m Joannes Martinus Cieślaczek
Eva
cl Staszów Stanislaus Frankowic Regina Olexykowa

544 76 1678 1678/06/29 P. Albertus Żywiecki m Joannes Joannes Witaszek
Regina
cl Rytwiany R~us Petrus Ryzewic Regina Kostecka

545 76 1678 1678/07/01 P. Petrus Ryzowic f Marina Joannes Biłkowic
Hedvigis
cl Rytwiany Gaspar Olexynski Catherina Giezkowa

546 76 1678 1678/07/02 P. Petrus Ryzowic m Jacobus Joannes Łagodka Kozik Regina


Albertus Maiowski Anna Żelakowa subditus Parochiae [poddany parafii]
547 76 1678 1678/07/03 P. Petrus Ryzowic f Marina Simon Dyaszowski
Anna
cl Staszów N~lis Jacobus Giezek Hedvigis Włoszkowicowa

548 76 1678 1678/07/04 P. Petrus Ryzowic m Jacobus Laurentius Diracki
Marina
cl Staszów Stanislaus Żelak Anna Sadamcowa
p73
549 77 1678 1678/07/07 P. Stanislaus Frankowic m Jacobus Albertus Skorupa
Regina
cl Staszów Christophorus Kawalec Regina Olexinska

550 77 1678 1678/07/07 P. Stanislaus Frankowic m Jacobus Sebastianus Ladka
Anna
cl Staszów Gaspar Olexiński Marina Fukowa

551 77 1678 1678/07/15 P. Stanislaus Frankowic m Jacobus Josephus Plebanek
Dorothea
cl Staszów Franciscus Woyszycki Regina Sodelka

552 77 1678 1678/07/15 P. Stanislaus Frankowic f Anna Stanislaus Swaydak
Agnes
cl Staszów Franciscus Woyszycki Anna Banasiowa

553 77 1678 1678/07/24 P. Petrus Ryzowic m Jacobus Gregorius N Faber lignari [cieśla] de Rzthviany Agnes
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Marina Pozdzieszowa

554 77 1678 1678/07/31 P. Petrus Ryzowic m Laurentius Petrus Mularz zawód? Elizabetha
cl Rytwiany Jacobus Jemiołek Sophia Kuchmistrzowa de Rythviany

555 77 1678 1678/07/31 P. Petrus Ryzowic f Teressa Georgius Szawicki
Marianna
cl
N~lis Franciscus Kosowski Tribunus Lublin~ [wojski] N~lis Virgo Marianna Dziulanka

556 77 1678 1678/08/08 P. Petrus Ryzowic f Regina Joannes Winogrocki
Marina
cl Staszów Martinus Lebdowicz? Catherina Gieskowa

557 78 1678 1678/08/19 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Stanislaus Dolezek
Agnes
cl Staszów Gaspar Olexynski Catherina Gieskowa

558 78 1678 1678/08/21 P. Petrus Ryzowic m Hiacynthus Andreas Kuligowic
Magdalena
cl Staszów Gaspar Olexynski Regina Kostecka

559 78 1678 1678/08/21 P. Albertus Żywiecki f Rosalia Valentinus Bełkowic
Zophia
cl Staszów Christophorus Kawalec Elizabeth Klebczyna

560 78 1678 1678/08/25 P. Petrus Ryzowic m Ludovicus Andreas Broszkowic
Marina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Chabaika

561 78 1678 1678/08/26 P. Petrus Ryzowic f Rosalia Stanislaus Grysik
Elisabetha
cl Staszówek Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

562 78 1678 1678/08/29 P. Petrus Ryzowic m Joannes Martinus Szefferowic
Sophia
cl Staszów Paulus Latkiewic Catherina Gieskowa

563 78 1678 1678/08/30 P. Albertus Żywiecki f Regina Matthias Bryk
Hedvigis
cl Rytwiany Albertus Piątkowski de Wisniowa famulus [sługa] Sophia Bednarka de Rytwiany

564 78, 79 1678 1678/08/30 P. Stanislaus Frankowicz f Regina Albertus Frankowicz
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Catherina Gieskowa
p75
565 79 1678 1678/09/04 P. Stanislaus Frankowicz f Regina Andreas N Mensator [stolarz] Anna
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Sodelka

566 79 1678 1678/09/06 P. Stanislaus Frankowicz m Christophorus Jacobus N Textoris [sukienik] Anastasia
cl Staszówek Nicolaus Głodzik Regina Anus de Xienodochia [staruszka z przytułku]

567 79 1678 1678/09/13 P. Petrus Ryzowic f Christophorus Gregorius Rusek
Regina
cl Staszów Paulus Latkiewicz Sophia Szefferowa

568 79 1678 1678/09/24 P. Albertus Żywiecki f Justina Valentinus Trzciński inquilinus [komornik] Sophia
cl Staszów Sebastianus Gawlik Elisabeth Kotlarzowna alias Aptekarka

569 79 1678 1678/09/26 P. Albertus Żywiecki m Stanislaus Joannes Janczy
Agnes
cl Staszów Albertus Maiowski Catherina Gieskowa

570 79 1678 1678/10/02 P. Stanislaus Frankowicz m Franciscus Jacobus Rynik
Sophia
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Marina Gawłowa de Oględów

571 79 1678 1678/10/03 P. Petrus Ryzowic m Franciscus Joannes Szwaydak
Catherina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

572 79, 80 1678 1678/10/04 P. Petrus Ryzowic f Hedvigis Albertus Glicza
Barbara
cl Staszów Albertus Maiowski Sophia Szefferowa

573 80 1678 1678/10/05 P. Albertus Żywiecki f Hedvigis Stanislaus Maciążek
Barbara
cl Dobra Nicolaus Głodzik Agnes Organiścina

574 80 1678 1678/10/08 P. Petrus Ryzowic f N Jacobus Dyląg
Justina
cl Staszów Gabriel Borman N~lis Christina Dalewska

575 80 1678 1678/10/09 P. Albertus Żywiecki f Hedvigis Albertus Pietrzak
Marina
cl Staszów Gabriel Borman Hedvigis Depcikowa

576 80 1678 1678/10/11 P. Albertus Żywiecki f Hedvigis Jacobus Kaleta
Sophia
cl Staszów Joannes Łowicki Catherina Gieskowa

577 80 1678 1678/10/11 P. Albertus Żywiecki f Hedvigis Stanislaus Żelak
Anna
cl Staszów Joannes Frankowicz Pannifex [piekarz] Agnes Wąsowicowa

578 80 1678 1678/10/12 P. Albertus Żywiecki f Ursula Bartholomaeus Będnarz
Sophia
cl Staszówek Simon Radwanski Agnes Jagodziąnka

579 80 1678 1678/10/13 P. Albertus Żywiecki m Simon Gasparus Lisowic Bindasik Agnes
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowic MS. Marina Fukowa

580 80 1678 1678/10/15 P. Albertus Żywiecki m Franciscus Joannes Wałcerz?
Catherina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Marina Fukowa
p77
581 81 1678 1678/10/16 P. Albertus Żywiecki m Albertus Gregorius N inquilinus [komornik] de Staszówek Marina

Staszówek Sebastianus Gawlik Hedvigis Kawalcowa

582 81 1678 1678/10/20 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Stanislaus Ambrozy
Agnes


Andreas Gołąb Agnes Walczykowa

583 81 1678 1678/10/21 P. Petrus Ryzowic m Simon Josephus Forkasz
Marina
cl Staszów Joannes Łowicki Catherina Gieskowa

584 81 1678 1678/10/24 P. Stanislaus Frankowic m Simon Lucas Skorczyk
Marina
cl Dobra Petrius Wągrodziński Anna Sadamcowa

585 81 1678 1678/10/31 P. Albertus Żywiecki f Catherina Gregorius Jagoda
Regina
cl Staszów Nicolaus Głodzik Hedvigis Depcikowa

586 81 1678 1678/11/20 P. Albertus Żywiecki f Catherina Stanislaus Zawadzki
Hedvigis
cl Rytwiany Martinus Smietanka Zophia Rozanowska

587 81 1678 1678/11/23 P. Albertus Żywiecki m Andreas Nicolaus Giermek
Dorothea
cl Staszówek Albertus Maiowski Eva Grysowna

588 81 1678 1678/11/23 P. Albertus Żywiecki f Catherina Nicolaus Hayduk Nayduk? Hedvigis
cl Rytwiany Martinus Smiotanka Marianna Sawicka

589 82 1678 1678/12/08 P. Stanislaus Frankowicz f Barbara Simon Prukop
Sophia
cl Dobra Martinus Wągrodziński Sophia Karbonikowna de Dobra

590 82 1678 1678/12/10 P. Petrus Ryzowic m Thomas Simon Perek
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Depcikowa

591 82 1678 1678/12/19 P. Petrus Ryzowic m Thomas Jacobus Jachimek
Eva
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Łowicka

592 82 1678 1678/12/20 P. Petrus Ryzowic m Thomas Valentinus Swaydak
Agnes
cl Staszów Stanislaus R~dus Frankowicz Anna Sadamcowa

593 82 1679 1679/01/08 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Thomas Spychałka
Catherina
cl Rytwiany Albertus Frankowic Anna Młynarska

594 82 1679 1679/01/12 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Joannes Nalewayko
Elisabetha
cl Staszów Gaspar Olexynski Catherina Gieskowa

595 82 1679 1679/01/16 P. Petrus Ryzowic f Agnes Martinus Jankowski
Marina Kącząnka cl Staszów Gaspar Lisowicz Anna Sadamcowa

596 82, 83 1679 1679/01/17 P. Petrus Ryzowic m Petrus Simon Zwoliński
Sophia
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Włoszkowicowa
p79
597 83 1679 1679/01/17 P. Petrus Ryzowic f Agnes Matthias Szeliga
Dorothea
cl Staszów Christophorus Kawalec Anna Żelakowa

598 83 1679 1679/01/21 P. Petrus Ryzowic f Agnes Sebastianus Hesczeński?
Margaretha
cl Staszów Franciscus Chmurka Hedvigis Depcikowa

599 83 1679 1679/01/25 P. Albertus Żywiecki m Paulus Sebastianus Stryiak
Regina
cl Staszów Joannes Siodlarz Hedvigis Depcikowa

600 83 1679 1679/01/28 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Stanislaus Tudel
Zophia
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Żelakowa

601 83 1679 1679/01/28 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Joannes Dąmbrowski
Elizabetha
cl Rytwiany Nicodemus Agnes Bindasowa

602 83 1679 1679/01/29 P. Petrus Ryzewic m Blasius Bartholomaeus Rybusek
Sophia
cl Rytwiany Nicolaus Gołębiowski Bosak Regina Skaziąnka

603 83 1679 1679/02/12 P. Petrus Ryzewic m Matthias Valentinus Bidusik
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Żelakowa

604 83, 84 1679 1679/02/16 P. Petrus Ryzewic m Matthias Matthias Ciechoniek
Elisabetha
cl Staszów Albertus Maiowski Regina Kostecka qui post baptismus exnune mortuus est
605 84 1679 1679/02/18 P. Albertus Żywiecki f Regina Petrus Sieisz
Catherina
cl Staszów Albertus Frankowicz Pannifex [piekarz] Regina Kostecka

606 84 1679 1679/02/18 P. Petrus Ryzowic m Petrus Stanislaus Sobiray
Anna
cl Rytwiany Joannes Witaszek Anna So???scząnka

607 84 1679 1679/02/19 P. Albertus Żywiecki f Marina Stanislaus Marcinek
Christina
cl Rytwiany Albertus Maiowski Anna Sadamcowa

608 84 1679 1679/02/22 P. Albertus Żywiecki f Marina Joannes Rynik
Hedvigis
cl Rytwiany Albinus Czechowski Elisabeth Bormanowa

609 84 1679 1679/02/26 P. Albertus Żywiecki m Casimirus Simon Gąsiorek Kudrek Catherina


Albertus Maiowski Catherina Giezkowa

610 84 1679 1679/03/09 P. Petrus Ryzowic m Gregorius Bartholomaeus Łagodka
Marina
cl Dobra Nicolaus Głodzik Catherina Dzwonniczka

611 84, 85 1679 1679/03/17 P, Stanislaus Frankowic f Regina Michael Perek
Marina
cl Staszów Adamus Zysk Agnes Organiścina
p81
612 85 1679 1679/03/18 P. Petrus Ryzewic f Marina Joannes Noczylek Noczęlek Susanna

Dobra Matthias Szymczę Catherina Dzwonniczka

613 85 1679 1679/03/24 P. Petrus Ryzewic m Albertus Andreas Kaszuba
Regina
cl Staszów Albertus Frankowicz Pannifex [piekarz] Agnes Organiścina

614 85 1679 1679/04/24 P, Stanislaus Frankowic m Stanislaus Sebastianus Gawlik
Hedvigis
cl Staszów V~lis Petrus Ryzowic Mans. Staszow~ et Rosarii Promotor Hedvigis Depcikowa

615 85 1679 1679/05/03 P. Petrus Ryzowic m Christophorus Paulus Koszyk
Apollonia
cl Staszów Gaspar Olexynski Elizabeth Malarka

616 85 1679 1679/05/10 P. Albertus Żywiecki f Sophia Matthias Patynka
Elizabetha
cl Staszów Albertus Frankowic Anna Woyszycka

617 85 1679 1679/05/23 P. Albertus Żywiecki m Joannes Matthias Sierpień
Hedvigis
cl Staszów Martinus Szeferowic Catherina Gieskowa

618 85 1679 1679/05/24 P. Albertus Żywiecki f Anna Albertus Cieslaczek
Elisabetha
cl Staszów Benedictus Adziamski Anna Szymoska

619 85 1679 1679/05/25 P. Petrus Ryzowic f Marina Stanislaus Kłocki
Eva
cl
Matthias Dedowic Anna Banasiowa

620 85, 86 1679 1679/05/25 P. Petrus Ryzowic m Joannes Thomas Wszołek
Anna
cl Rytwiany Joannes Buialski Anna Żelakowa

621 86 1679 1679/05/28 P. Petrus Ryzowic m Joannes Martinus Pochełka
Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski Agnes Organiścina

622 86 1679 1679/06/08 P, Stanislaus Frankowicz m Joannes Petrus N inquilinus [komornik] Marina
cl Staszów Joannes Frankowicz Margaretha Głodowicowa

623 86 1679 1679/06/12 P. Albertus Żywiecki f Anna Martinus Jarząbkowski
Eva
cl Rytwiany Joannes Winiarski Regina Wszędybełowna posthumam
624 86 1679 1679/06/13 P. Petrus Ryzowic f Marina Simon Mazur
Regina
cl Rytwiany Joannes Siodlarz Regina Wszędybełowna

625 86 1679 1679/06/19 P, Stanislaus Frankowic m Albertus Joannes Martinus Drozd
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Regina Olexynska

626 86 1679 1679/06/20 P. Albertus Żywiecki m Joannes Albertus Nayduk
Eva
cl Rytwiany Adamus Kamięniczny Catherina Kaniecka

627 86 1679 1679/06/23 P, Stanislaus Frankowic m Paulus Christophorus Nowaczek
Regina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Margaretha Głodkowa

628 86 1679 1679/07/01 P, Stanislaus Frankowic f Marina Josephus Zaiączek
Agnes
cl Staszów Franciscus Woyszycki Anna Żelakowa

629 86 1679 1679/07/04 P. Petrus Ryzowic m Petrus N N
Regina
cl Staszów Laurentius Smieszewski Subdiaconus Marina Czarnecka
p83
630 87 1679 1679/07/08 P. Petrus Ryzowic f Elisabetha Valentinus Kotlarz zawód? Marina
cl Rytwiany Joannes Siodlarz Catherina Szalczanka

631 87 1679 1678/07/09 P. Albertus Żywiecki f Margaretha Joannes N inquilinus [komornik] Poniewierski dicti Catherina
cl
Nicolaus Głodzik Marina Czarnecka

632 87 1679 1679/07/17 P, Stanislaus Frankowic m Jacobus Blasius Chudak?
Regina
cl Rytwiany Andreas Pasamunik Sophia Szalczyna

633 87 1679 1679/07/17 P, Stanislaus Frankowic f Magdalena Simon Dyaszewski
Anna
cl Staszów Sebastianus Gawlik Anna Szymonska

634 87 1679 1679/07/19 P. Petrus Ryzowic m Jacobus Christophorus Kawalec
Sophia
cl Staszów Stanislaus Frankowicz Hedvigis Depcikowa

635 87 1679 1679/07/22 P, Stanislaus Frankowic f Magdalena Bartholomaeus Koszałka
Regina
cl Staszów Joannes Frankowicz Magdalena Kuligowicowa

636 87 1679 1679/07/23 P, Stanislaus Frankowic m Jacobus Joannes T?szyk
Sophia
cl Staszów R. Petrus Ryzewic Hedvigis Włoszkowicowa nazwisko częściowo zamazane
637 87 1679 1679/07/26 P. Petrus Ryzowic f Marina Albertus Niedzwiadek
Hedvigis
cl Rytwiany Stanislaus Koziołek de Kłoda Hedvigis Brykowa

638 88 1679 1679/07/27 P. Petrus Ryzowic m Petrus Michael Stryiak
Elisabetha
cl Staszów Jacobus Zielonka Hedvigis Depcikowa

639 88 1679 1679/07/28 P. Stanislaus Frankowicz m Petrus Joannes Cichoń
Catherina
cl Rytwiany, Staszówek Bartholomaeus Koszałka Elisabeth Grysowa

640 88 1679 1679/07/31 P. Petrus Ryzowic m Petrus Valentinus Będnarz zawód? Zophia
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Catherina Gliczyna

641 88 1679 1679/08/05 P. Petrus Ryzowic m Dominicus Thomas Bryk
Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski Marina Pasamoniczka

642 88 1679 1679/08/14 P. Stanislaus Frankowic f Regina Benedictus Mazurek
Catherina
cl Staszów Michael Borman Eva Jachimkowa

643 88 1679 1679/08/19 P. Albertus Żywiecki m Hiacinthus Andreas Kozłowski
Regina Forkasowna
Staszów Christophorus Kawalec Marina Szydłowska

644 88 1679 1679/08/23 P. Albertus Żywiecki f Rosalia Jacobus Gawlik
Catherina
cl Staszów Joannes Kucz Hedvigis Depcikowa

645 88 1679 1679/08/27 P. Stanislaus Frankowicz f Rosa Josephus Pilchowski
Eva


Andreas Pasamunik Sophia Szefferowa

646 88 1679 1679/09/06 P. Albertus Żywiecki m Stanislaus Joannes Kamiński
Agnes
cl Rytwiany R~us Stanislaus Frankowicz Anna Witkowa
p85
647 89 1679 1679/09/07 P. Stanislaus Frankowic m Adamus Adamus Chamera
Catherina
cl Staszów Andreas Smutek Marina Szydłowska bliźniak
648 89 1679 1679/09/07 P. Stanislaus Frankowic f Eva Adamus Chamera
Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski Catharina Gliczyna bliźniaczka
649 89 1679 1679/09/16 P. Stanislaus Frankowic f Hedvigis Martinus Łyda
Marina
cl Staszówek Joannes Perdysz Hedvigis Włoszkowicowa

650 89 1679 1679/09/27 P. Petrus Ryzowic f Hedvigis Joannes Bieniecki Hirurugus Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Sophia Szefferowa

651 89 1679 1679/10/01 P. Albertus Żywiecki m Franciscus Bartholomaeus Piaskowy
Catherina
cl Staszów Andreas Kurasiewicz Anna Sadamcowa

652 89 1679 1679/10/02 P. Albertus Żywiecki f Hedvigis Martinus Jaroszek
Eva
cl Dobra Jacobus Jemiołek Hedvigis Bakalarska

653 89 1679 1679/10/03 P. Albertus Żywiecki f Hedvigis Albertus Gałka
Anastasia
cl Staszówek Nicolaus Głodzik Catherina Wieczorkowa

654 89 1679 1679/10/08 P. Stanislaus Frankowic f Hedvigis Hiacinthus N Sutor [szewc] Regina
cl Staszów Joannes Frankowicz Margaretha Głodkowa

655 89, 90 1679 1679/10/17 P. Petrus Ryzowic m Albertus Stanislaus Floresowic
Marina
cl Staszówek Sebastianus Gawlik Catherina Gieskowa

656 90 1679 1679/10/20 P. Petrus Ryzowic m Joannes Joannes Winiarski
Regina
cl Rytwiany R~us Stanislaus Frankowicz Catherina Szalczyna

657 90 1679 1679/10/21 P. Petrus Ryzowic m Franciscus Stanislaus Wozniaczek
Regina
cl Dobra Michael Borman Catherina Szymczęciowna

658 90 1679 1679/10/24 P. Petrus Ryzowic m Simon Valentinus Szafranczyk
Sophia
cl Staszówek Stanislaus Frankowic Zophia Szeferowicowa

659 90 1679 1679/10/22 P. Petrus Ryzowic f Catherina Thomas Krązek
Regina
cl Rytwiany Joannes Misiewski Agnes Kucowna

660 90 1679 1679/10/28 P. Petrus Ryzowic m Martinus Joannes Kapusta
Elizabetha
cl Staszów Alexander Depcik Eva Jachymkowa

661 90 1679 1679/11/13 P. Albertus Żywiecki f N Martinus Rożanski Dragonus Anna
cl Rytwiany R. Petrus Ryzowic Sophia Rożanowska

662 90 1679 1679/11/13 P. Albertus Żywiecki f Catherina Simon Strzegomiak
Regina
cl Rytwiany Stanislaus Ambrozik Catherina Gieskowa

663 90 1679 1679/11/22 P. Stanislaus Frankowic f Cecilia Stanislaus Wrotniak
Regina
cl Staszów Jaonnes Siodlarz? Regina Wszędobyłowa
p87
664 91 1679 1679/11/26 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Bartholomaeus Stysek
Sophia
cl Staszów Albertus Maiowski Margaretha Głodkowa alias Nierychlikowna

665 91 1679 1679/12/05 P. Albertus Żywiecki m Nicolaus Simon Mrowka
Marina
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Depcikowa

666 91 1679 1679/12/08 P. Albertus Żywiecki m Thomas Gregorius Dąchorz
Marina
cl Staszów Albertus Maiowski Margaretha Głodkowa

667 91 1679 1679/12/19 P. Stanislaus Frankowicz m Thomas Sebastianus Kotek
Margaretha
cl Staszów Albertus Maiowski Margaretha Głodkowa

668 91 1679 1679/12/24 P. Petrus Ryzowic f Eva Joannes Frankowicz
Catherina
cl
Benedictus Adziamski Regina Wszędobełowa

669 91 1679 1679/12/24 P. Petrus Ryzowic f Anastasia Bartholomaeus Rusek
Regina
cl Staszów Thomas Albin Czechowski Marina Fukowa

670 91 1679 1679/12/31 P. Stanislaus Frankowicz f N Joannes Prętowy? Prętny? Famatus Agnes
cl Staszów Martinus Kowalski Justina Czarnowska

671 91, 92 1680 1680/01/02 P. Albertus Żywiecki f Agnes Joannes Frankowicz
Sophia
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Włoszkowicowa

672 92 1680 1680/01/07 P. Petrus Ryzowic f Agnes Gregorius Więś
Sophia
cl Staszówek Martinus Szefer Agnes Organiścina

673 92 1680 1680/01/09 P. Petrus Ryzowic f Agnes Joannes Opiła
Hedvigis
cl Staszów Joannes Frankowic Catherina Gieskowa

674 92 1680 1680/01/09 P. Petrus Ryzowic f Constantia Andreas Kuligowic
Magdalena
cl Staszów Blasius Koszałka Regina Olexynska

675 92 1680 1680/01/10 P. Petrus Ryzowic m Paulus Albertus Łoiek
Hedvigis
cl Staszów Martinus Szeffer Margaretha Głodkowa

676 92 1680 1680/01/15 P. Albertus Żywiecki m Paulus Stanislaus Roguski
Anna
cl Staszów Albertus Maiowski Catherina Gieskowa

677 92 1680 1680/01/15 P. Albertus Żywiecki m Fabianus Sebastianus Swigoń
Catherina
cl Staszów Joannes Frankowicz Hedvigis Depcikowa

678 92 1680 1680/01/20 P. Petrus Ryzowic m Petrus Petrus Mularz zawód? Elizabetha
cl Rytwiany Petrus Szekiel Honesta Catherina Gieskowa

679 92 1680 1680/01/28 P. Petrus Ryzowic m Petrus Christophorus Dobosz Wawryło Anna
cl Staszów Gregorius Głodowic Eva Jachimkowa
p89
680 93 1680 1680/02/02 P. Stanislaus Frankowic f Marina Joannes Kinował
Anna
cl Rytwiany R~dus Petrus Ryzewic Marianna Sawicka

681 93 1680 1680/02/04 P. Albertus Żywiecki f Dorothea Stephanus Parka?
Catherina


Blasius Koszałka Margaretha Głodkowa

682 93 1680 1680/02/06 P. Albertus Żywiecki f Dorothea Joannes Hierdoniowic
Dorothea
cl Staszów Gaspar Olexynski Hedvigis Włoszkowicowna

683 93 1680 1680/02/07 P. Albertus Żywiecki f Dorothea Georgius Ostrowski
Regina
cl
Joannes Łowicki Catherina Gieskowa

684 93 1680 1680/02/10 P. Albertus Żywiecki f Dorothea Urbanus Swaydak
Marina
cl Staszów R~us Stanislaus Frankowic MS Marina Kucowa

685 93 1680 1680/02/11 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Stanislaus Swaydak
Agnes
cl
Benedictus Adziamski Agnes Dębska

686 93 1680 1680/02/12 P. Stanislaus Frankowic f Cunegunda Balthasarus N Coquus [kucharz] de Rythviany Agnes
cl Rytwiany Adamus Jachimek Catherina Gieskowa

687 93 1680 1680/02/17 P. Petrus Ryzowic MS f Sophia Christophorus Wilk
Anna
cl Rytwiany Joannes Rudzinski Sophia Borkowska

688 93, 94 1680 1680/02/17 P. Petrus Ryzowic MS m Casimirus Joannes Mystek Mysłek? Agnes
cl Staszów Andreas Pasamunik Hedvigis Włoszkowicowa

689 94 1680 1680/02/19 P. Petrus Ryzowic MS m Matthias Andreas Gołąb
Eva
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Włoszkowicowa

690 94 1680 1680/02/20 P. Petrus Ryzowic MS f Marina Simon Perek
Regina
cl Staszów Adamus Zysk Margaretha Głodkowa

691 94 1680 1680/02/22 P. Petrus Ryzowic MS m Matthias Joannes Indyka?
Regina
cl Staszów R~us Stanislaus Frankowic MS Hedvigis Włoszkowicowa

692 94 1680 1680/03/02 P. Petrus Ryzowic MS f Regina Adamus Staszowski Pończosznik Dorothea
cl Staszów Albertus Maiowski Magdalena Kuligowicowa

693 94 1680 1680/03/07 P. Petrus Ryzowic MS f Marina Joannes Pawłowski
Agnes
cl Rytwiany R~us Stanislaus Frankowic Marianna Szawicka

694 94 1680 1680/03/15 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Michael Bormąn
Catherina
cl Staszów R~dus Petrus Ryzowic Hedvigis Włoszkowicowa

695 94 1680 1680/03/15 P. Petrus Ryzowic f Marina Joannes Połanowski
Regina
cl
Gabriel Borman Marianna Szekielowa

696 94, 95 1680 1680/03/30 P. Albertus Żywiecki f Zophia Jacobus Szalka
Zophia
cl Rytwiany R~dus Petrus Ryzowic Marianna Szawicka
p91
697 95 1680 1680/04/01 P. Stanislaus Frankowicz f Sophia Christophorus Wyrostek
Hedvigis
cl Staszów Joannes Szwaydak Catherina Gieskowa

698 95 1680 1680/04/04 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Gregorius Głodek
Margaretha
cl Staszów Joannes Frankowicz Elisabeth Bormanowa zaznaczone ++
699 95 1680 1680/04/07 P. Stanislaus Frankowicz m Stanislaus Adamus Tanawski? Taranski? Agnes
cl Staszów Joannes Misiewski Hanterz, Stanterz? Catherina Giezkowa

700 95 1680 1680/04/07 P. Stanislaus Frankowicz m Adalbertus Adamus Frankowicz
Anna
cl Staszów Joannes Frankowicz Agnes Organiścina

701 95 1680 1680/04/09 P. Petrus Ryzowic f Zophia Valentinus Węgielski
Elizabetha
cl Rytwiany Franciscus Aethyops Margaretha Karasiowna

702 95 1680 1680/04/09 P. Petrus Ryzowic m Adalbertus Adamus Woyciechowicz
Agnes
cl Staszów Adamus Pozdziesz Regina Olexinska raptowne pogorszenie charakteru pisma
703 95 1680 1680/04/10 P. Stanislaus Frankowicz m Adalbertus Benedictus Adziamski fabris honorarius Anna
cl Staszów Stanislaus Prebendarski de Szydłów Hedvigis Włoszkowicowa de Staszów

704 95, 96 1680 1680/04/10 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Jacobus Młynarz Birzenczyk? Hedvigis
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Włoszkowicowa

705 96 1680 1680/04/12 P. Stanislaus Frankowicz m Adalbertus Blasius Forkas
Teressa
cl Staszów Adalbertus Maiowski Catherina Cieskowa

706 96 1680 1680/04/12 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Thomas Twardowski
Eva
cl Rytwiany Balthasar Kucharz Nobilis Christina Dalewska

707 96 1680 1680/04/14 P. Petrus Ryzewic f Zophia Gregorius Szydłowski
Marina
cl Staszów Matthias Raiowski Hedvigis Włoszkowicowa

708 96 1680 1680/04/15 P. Petrus Ryzewic f Zophia Gregorius Kozerka
Marina
cl Rytwiany R~dus Stanislaus Frankowicz Hedvigis Włoszkowicowa

709 96 1680 1680/04/17 P. Petrus Ryzewic m Adalbertus Matthias Jastrząb
Agnes
cl Rytwiany Michael Drozdowicz de Staszów Catherina Szalconka de Rythviany

710 96 1680 1680/04/23 P. Stanislaus Frankowic m Adalbertus Paulus Kaniecki
Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski Hedvigis Włoszkowicowa

711 96 1680 1680/04/27 P. Petrus Ryzewic f Zophia Martinus Szefferowic
Zophia
cl Staszów Nicolaus Głodzik Hedvigis Włoszkowicowa

712 96 1680 1680/05/01 P. Stanislaus Frankowic f Zophia Gregorius Raczek
Marina
cl Staszów Jacobus Zielonka Regina Zielonkowa

713 96 1680 1680/05/02 P. Petrus Ryzewic m Jacobus Christophorus Garbacki
Susanna
cl Staszów Alexander Depcik Agnes Organiścina

714 96 1680 1680/05/03 P. Petrus Ryzewic m Christophorus Josephus Kubinski
Regina
cl Staszów Jacobus Zielonka Hedvigis Włoszkowicowa
p93
715 97 1680 1680/05/23 P. Stanislaus Frankowic f Regina Simon Piwkowicz Raytar Marina
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Anna Sadamcowa

716 97 1680 1680/05/27 P. Petrus Ryzewic f Marina Michael Drozdowic
Agnes
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Włoszkowicowa

717 97 1680 1680/06/08 P. Stanislaus Frankowic m Joannes Blasius Szalka
Agnes
cl Rytwiany Joannes Borowiec Agnes Balcerka

718 97 1680 1680/06/09 P. Adalbertus Żywiecki f Margaretha Joannes Kowalski Raytar Zophia
cl Rytwiany Franciscus Chmurka Zophia Balina? De Villa Rytwiany

719 97 1680 1680/06/11 P. Petrus Ryzewic m Joannes Adalbertus Wozniaczek
Regina
cl Dobra Jacobus Jemiołek Agnes Organiścina

720 97 1680 1680/06/15 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Stanislaus N
Marina
cl
Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

721 97 1680 1680/07/01 P. Adalbertus Żywiecki f Margaretha Stephanus Barąn Barzycki, Zarzycki Marina
cl Staszów Gregorius Głodowic Anna Łowicka

722 97 1680 1680/07/14 P. Petrus Ryzewic f Magdalena Lucas Kurczyk
Marina
cl Dobra Simon Radwanski Zophia Czabaiowna

723 97 1680 1680/07/17 P. Stanislaus Frankowic f Anna Andreas Łukaszowic
Regina
cl Staszów Adalbertus Maiowski Anna Żelakowa

724 97 1680 1680/07/19 P. Stanislaus Frankowic m Jacobus Sebastianus Gawlik
Hedvigis
cl Staszów R~dus Petrus Ryzewic Hedvigis Włoszkowicowa

725 97, 98 1680 1680/07/25 P. Petrus Ryzewic m Jacobus Gasparus Lisowic
Agnes
cl Staszów Martinus Kowalski Hedvigis Włoszkowicowa

726 98 1680 1680/08/04 P. Petrus Ryzewic m Dominicus Simon Radwanski
Susanna
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowic senior Ecc~ Stasz~ Regina Ostrowska

727 98 1680 1680/08/07 P. Adalbertus Żywiecki m Laurentius Sebastianus Tudel
Anna
cl Staszów Sebastianus Gawlik Regina Broszkowicowa

728 98 1680 1680/08/09 P. Adalbertus Żywiecki f Marina Franciscus Ciepiel
Marina
cl Staszówek Nicolaus Głodzik Marina Czarnecka

729 98 1680 1680/08/26 P. Stanislaus Frankowic m Bartholomaeus Andreas Stolarczyk zawód? Marina
cl Staszów Joannes Wierzbnicki Marina Skazionka

730 98 1680 1680/08/28 P. Stanislaus Frankowicz f Regina Adalbertus Gawlik
Zophia
cl Staszów Adalbertus Maiowski Regina Zielonczyna bliźniaczka
731 98 1680 1680/08/28 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Adalbertus Gawlik
Zophia
cl Staszów Gregorius Głodowic Anna Woyszycka bliźniaczka
732 98 1680 1680/08/28 P. Petrus Ryzewic f Hedvigis Laurentius Barąn
Agnes
cl Dobra Simon Radwanski Anna Żelakowa bliźniaczka
733 98 1680 1680/08/28 P. Petrus Ryzewic f Regina Laurentius Barąn
Agnes
cl Dobra Nicolaus Głodzik Agnes Jemiołkowa bliźniaczka
734 98 1680 1680/09/01 P. Adalbertus Żywiecki m Michael Casimirus Rząnczyk
Zophia
cl Staszówek Gregorius Głodowic Agnes Jemiołkowa

735 98 1680 1680/09/01 P. Adalbertus Żywiecki f Constantia Adalbertus Wszędybyłek Frankowic Regina
cl Staszów Thomas Czechowski Hedvigis Włoszkowicowa Notka NB
736 98 1680 1680/09/01 P. Adalbertus Żywiecki m Valerianus Stanislaus Dudek
Regina
cl
R~dus Petrus Ryzewic Regina Kostecka

737 98, 99 1680 1680/09/01 P. Adalbertus Żywiecki f Marina Simon Traczyk
Christina
cl Rytwiany Joannes Borowiec Agnes Mysliwcowna
p95
738 99 1680 1680/09/15 P. Stanislaus Frankowicz m Franciscus Valentinus Chylenski Czylenski? Catherina
cl Staszów Gregorius Głodowic Hedvigis Depcikowa

739 99 1680 1680/09/16 P. Petrus Ryzewic m Stanislaus Adalbertus Kaziwodka
Elisabetha
cl Staszów Michael Borman Regina Zielonka

740 99 1680 1680/09/17 P. Adalbertus Żywiecki m Matthaeus Sebastianus Stryiak
Agnes
cl Staszów Joannes Siodlarz Hedvigis Depcikowa

741 99 1680 1680/09/17 P. Petrus Ryżewic m Franciscus Martinus Jawieła?
Hedvigis
cl Staszów Christophorus Kawalec Hedvigis Włoszkowicowa

742 99 1680 1680/09/18 P. Petrus Ryżewic m Stanislaus Adalbertus Słabosik
Agnes
cl Staszów Adalbertus Maiowski Zophia Złotkiewicowa?

743 99 1680 1680/09/30 P. Nicolaus Stawski m Franciscus Joannes N Depskiego zięć [sic!] Regina
cl Staszów Gregorius Głodowic Regina Olexinska

744 99 1680 1680/10/01 P. Nicolaus Stawski f Hedvigis Martinus Zarzycki? Barzycki? Catherina
cl
Gregorius Głodowic Anna Organiścina

745 99 1680 1680/10/06 P. Nicolaus Stawski m Andreas Matthias Swigłkowic? Swigoń? Hedvigis
cl Staszów Christophorus Kawalec Marina Fukowa

746 99 1680 1680/10/31 P. Nicolaus Stawski f Hedvigis Adalbertus Woycik
Hedvigis
cl Staszów Gregorius Głodowic Hedvigis Depska

747 99 1680 1680/10/15 P. Nicolaus Stawski m Simon Stanislaus Szułkowic? Szałkowic? Regina


Laurentius Smieszkowic Marianna Seklowa de Wisniowa

748 99 1680 1680/10/17 P. Nicolaus Stawski f Catherina Adamus Smorązek?
Zophia
cl
Joannes Perdysz Catherina Gieskowa

749 99 1680 1680/10/19 P. Stanislaus Frankowic SM m Lucas Gregorius Głodowic
Margaretha
cl
Thomas Albin Czechowski Hedvigis Włoszkowicowa

750 99, 100 1680 1680/10/25 P. Stanislaus Frankowic SM m Simon Joannes Witaszek
Regina
cl Rytwiany Adalbertus Maiowski Catherina Kaniecka

751 100 1680 1680/11/03 P. Nicolaus Stawski m Martinus Martinus Dobrzenski
Hedvigis
cl Dobra R~dus Stanislaus Frankowic SM Catherina Bienkowicowa

752 100 1680 1680/11/06 P. Stanislaus Frankowic SM m Martinus Casimirus Szołtyskowic
Zophia
cl
Andreas Pozdziesz Zophia Szefferowicowa

753 100 1680 1680/11/14 P. Stanislaus Frankowic SM f Elisabeth Joannes Jankowski
Marina
cl Staszów Martinus Szefferowic Zophia Chabaiowa

754 100 1680 1680/11/20 P. Nicolaus Stawski m Andreas Andreas Kaszuba
Zophia
cl Staszów Adalbertus Maiowski Catherina Gieskowa

755 100 1680 1680/11/25 P. Stanislaus Frankowic SM m Andreas Jacobus Sąsara
Elisabetha
cl Folwarki Pater Nicolaus Stawski Barbara Włoszkowicowna

756 100 1680 1680/12/02 P. Stanislaus Frankowic f Barbara Joannes Gawrys
Agnes
cl Bogoria Nobilis Adalbertus Kochowski Nobilis Anna Kamieńska de Bogoria tempore pestis
757 100 1680 1680/12/03 P. Stanislaus Frankowic m Thomas Valentinus Baradziey
Elisabetha

Zimnawoda Joannes Pałkus Catherina Kamieńska

758 100 1681 1681/01/01 P. Stanislaus Frankowic m Gasparus Stanislaus Witek
Regina
cl Staszów Joannes Siodlarz Marina Tkaczowicowa

759 100 1681 1681/01/03 P. Nicolaus Stawski m Balthasarus Nicolaus Rymarz
Dorothea
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowic S.M. Margaretha Głodkowa

760 100 1681 1681/01/05 P. Franciscus Kinski m Gasparus Laurentius Cieszkowski
Catharina
cl Staszów Adalbertus Maiowski Regina Olexinska
p97
761 101 1681 1681/01/06 P. Franciscus Kinski m Gasparus Sebastianus N Grabowskiego zięć Regina
cl Staszów Adalbertus Maiowski Regina Zielenkowa

762 101 1681 1681/01/08 P. Franciscus Kinski f Agnes Adalbertus Pastucha
Anna
cl
Sebastianus Gawlik Regina Smieszkowa

763 101 1681 1681/01/08 P. Franciscus Kinski m Sebastianus Matthias Sierpień
Hedvigis
cl
Christophorus Kawalec Agnes Jemiołkowa

764 101 1681 1681/01/16 P. Franciscus Kinski f Agnes Jacobus Kaleta
Zophia
cl
Michael Bornman Anna Łowicka

765 101 1681 1681/01/16 P. Stanislaus Frankowic S.M. m Sebastianus Bartholomaeus Łagodka
Marina
cl Dobra Nicolaus Głodzik Catherina Bienkowicowa

766 101 1681 1681/01/16 P, Stanislaus Frankowic S.M. f Agnes Joannes N inquilinus [komornik] Łączonska, Łapczonska Zophia
cl
Jacobus Zielonkowic Hedvigis Depcikowa zmiana pisma
767 101 1681 1681/01/27 P, Stanislaus Frankowic S.M. f Marina Josephus Plebanek
Dorothea
cl
Franciscus Woysicki Hedvigis Depcikowa

768 101 1681 1681/01/27 P, Stanislaus Frankowic S.M.
Marina Joannes Kostrzewk
Marina
cl Dobra Nicolaus Głodzik Regina Olexinska

769 101 1681 1681/01/29 P. Nicolaus Stawski f Marina Benedictus Mazurek
Catherina
cl
Stanislaus Żelak Agnes Organiścina

770 101 1681 1681/01/29 P. Stanislaus Frankowic f Agnes Simon Strzegomiak
Regina

Rytwiany Joannes Borowiec Marina Piwkowicowa

771 101 1681 1681/01/29 P. Stanislaus Frankowic F Agnes Adamus Umbrążek?
Regina
cl
Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

772 101 1681 1681/02/05 P. Nicolaus Stawski m Josephus Joannes Raziorski Razporski? Pudentiana
cl Rytwiany Matthias Krotowski? Zophia Szeferowicowa

773 101&102 1681 1681/02/06 P. Stanislaus Frankowic m Valentinus Joannes Wałcerz?
Catherina
cl
Sebastianus Gawlik Hedwigis Włoszkowicowa

774 102 1681 1681/02/08 P. Franciscus Kinski m Valentinus Martinus Rozanski
Anna
cl Rytwiany R~dus Stanislaus Frankowic Anna Witkowa

775 102 1681 1681/02/10 P. Stanislaus Frankowic f Marina Stanislaus Wieczorek
Anna
cl Staszówek Alexander Depcik Catherina Wieczorkowa

776 102 1681 1681/02/15 P. Franciscus Kinski m Valentinus Josephus Polakowski
Eva
cl
R~dus Stanislaus Frankowic Hedwigis Włoszkowicowa

777 102 1681 1681/02/16 P. Franciscus Kinski m Adamus Adamus Zysk
Hedvigis
cl
Nicolaus Stawski Regina Sodelka

778 102 1681 1681/02/18 P. Franciscus Kinski m Matthias Jacobus Baray
N
cl Staszówek Venceslaus Heyman Hedvigis Depcikowa

779 102 1681 1681/03/09 P. Franciscus Kinski m Josephus Joannes Rynik
Hedvigis
cl Rytwiany R~dus Stanislaus Frankowic Regina Ambrozikowa

780 102 1681 1681/03/09 P. Franciscus Kinski m Josephus Joannes Pawłowski
Hedvigis
cl Rytwiany Joannes Krzyzanowski Regina Ambrozikowa

781 102 1681 1681/03/17 P. Petrus Ryzewic f Marina Petrus Sieisz
Catherina
cl
Albertus Frankiewic Hedvigis Chabaiowna

782 102 1681 1681/03/19 P. Petrus Ryzewic f Marina Laurentius Rybusek
Marina
cl Staszówek Joannes Frankowic Anna Sadamcowa

783 102 1681 1681/03/29 P. Petrus Ryzewic f Zophia Joannes Frankowic
Zophia
cl
Alberus Maiowski Hedwigis Włoszkowicowa

784 102 1681 1681/04/07 P. Petrus Ryzewic m Albertus Thomas Krazek
Regina
cl Rytwiany Generosus Antoni[us] Stano? Hedwigis Włoszkowicowa

785 102 1681 1681/04/14 P. Franciscus Kinski f Zophia Jacobus Bednarz
Zophia
cl Rytwiany Albertus Maiowski Catherina Gliczyna

786 102/103 1681 1681/04/16 P. Franciscus Kinski f Zophia Stanislaus Maciazek
Barbara
cl Dobra Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa
p99
787 103 1681 1681/04/23 P. Franciscus Kinski f Zophia Valentinus N inquilinus [komornik] Kuszek Hedvigis
cl
Gabriel Bornman Hedvigis Depcikowa

788 103 1681 1681/05/01 P. Franciscus Kinski f Zophia Christophorus Jadamczyk
Agnes Urbanowna cl Rytwiany Gabriel Borman Anna Witaszkowa

789 103 1681 1681/05/09 P. Stanislaus Frankowic m Stanislaus Joannes Frankowic Pannifex [piekarz] Agnes
cl
Petrus Ryzewic Marina Sawicka

790 103 1681 1681/09/10 P. Franciscus Kinski f Zophia Josephus Wąsik
Regina
cl
Gregorius Głodek Hedwigis Włoszkowicowa

791 103 1681 1681/05/29 P. Franciscus Kinski f Marina Blasius Forkas
Teressa
cl
Joannes Sadamiec Regina Zielonka

792 103 1681 1681/06/02 P. Stanislaus Frankowic f Marina Gregorius Ciesla
Anna
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Anna Młynarska

793 103 1681 1681/06/18 P. Franciscus Kinski f Anna Thomas Spychałka
Catherina
cl Rytwiany Stephanus Sczekowski Anna Witaszkowa

794 103 1681 1681/06/21 P. Franciscus Kinski f Marina Sebastianus Niedziałkowic
Regina
cl
Jeleniowic Adalbertus de Iwaniski Regina Zielonka

795 103 1681 1681/07/05 P. Petrus Ryzewic f Margaretha Joannes Kapustek
Elisabetha
cl
Andreas Gołąb Hedvigis Depcikowa

796 103 1681 1681/07/10 P. Petrus Ryzewic m Jacobus Blasius Kuś
Marina

Staszówek Nobilis Adalbertus Wierzbicki Hedwigis Włoszkowicowa

797 103 1681 1681/07/30 P. Franciscus Kinski m Petrus Jacobus Jachymek
Eva
cl
R Stanislaus Frankowic Anna Łowicka

798 103 1681 1681/08/14 P. Stanislaus Frankowic f Anna Andreas Stolarczyk
Marina
cl
Albertus Frankowic Elizabeth Kamieniczonka

799 103 1681 1681/08/14 P. Stanislaus Frankowic m Laurentius Albertus Niedźwiadek
Hedvigis
cl Rytwiany Adamus Kamieniczny Marna Pasamuniczka

800 103 1681 1681/08/18 P. Stanislaus Frankowic f Marina Georgius Ostrowski
Regina
cl
Joannes Łowicki Hedvigis Włoskowicowa

801 104 1681 1681/08/25 P. Stanislaus Frankowic f Regina Stanislaus Jaroszek
Zophia
cl Dobra Albertus Maiowski Catherina Jąnikowna

802 104 1681 1681/09/01 P. Stanislaus Frankowic f Rosalia Josephus Zaiączek
Agnes
cl
Albertus Frankowic N.N.

803 104 1681 1681/09/05 P. Stanislaus Frankowic f Marina Stanislaus Karbowniczek
Catharina
cl Dobra Michael Borman Catherina Bienkowicowa

804 104 1681 1681/09/06 P. Stanislaus Frankowic m Christophorus Sebastianus Tudel
Anna
cl
Alberus Maiowski Regina Sodelka

805 104 1681 1681/11/18 P. Petrus Ryzewic f Catherina Joannes Borowczyk
Marina
cl Rytwiany Joannes Rudziński Anna Witaszkowa

806 104 1681 1681/11/29 P. Petrus Ryzewic m Andreas Gregorius Cholewa inquilinus [komornik] Marina
cl Staszów Alexander Depcik Margaritha Głodkowa

807 104 1681 1681/11/25 P. Bartholomaeus Talentowicz m Andreas Martinus Jaroszek
Eva
cl Staszówek Albertus Iwanowski Anna Olexinska

808 104 1681 1681/11/27 P. Bartholomaeus Talentowicz m Andreas Stanislaus Tudel
Zophia
cl Staszów Jacobus Jemiołek Regina Olexinska zmiana pisma na niestaranne p101
809 105 1681 1681/12/08 P. Petrus Ryzewic f Catharina Joannes Borowiec
Marina
cl Rytwiany Joannes Radzinski Anna Wszołkowa?

810 105 1681 1681/12/09 P. Petrus Ryzewic m Andreas Gregorius Cholewa
Marina Szalkowna cl Staszów Alexander Depcik Margaretha Gładkowa

811 105 1681 1681/12/16 P. Bartholomaeus Talentowski Mansionarius Staszow. m Andreas Martinus Jaroszek
Eva
cl Staszówek Albertus Maiowski Regina Olexinska

812 105 1681 1681/12/16 P. Bartholomaeus Talentowski Mansionarius Staszow. m Thomas Michael Drozdowicz
Agnes
cl
Albertus Maiowski Hedvigis Włoskowicowa

813 105 1681 1681/12/17 P. Bartholomaeus Talentowski Mansionarius Staszow. f Agnes Michael Slesarz
Sophia
cl Staszów Franciscus Woyszyk Hedvigis Włoskowiczowa

814 105 1681 1681/12/18 P. Bartholomaeus Talentowski Mansionarius Staszow. f Agnes Stanislaus Rogulski
Anna
cl Staszów Joannes Krzyzanowski Hedvigis Włoskowicowa

815 105/106 1681 1681/12/17 P. Bartholomaeus Talentowski Mansionarius Staszow. m Andreas Stanislaus Tudel
Marina
cl Staszów Jacobus Jemiołek Regina Olexenska
p103
816 106 1681 1681/12/28 P. Bartholomaeus Talentowski Mansionarius Staszow. f Agnes Martinus Karbownik
Hedvigis
cl
Simon Sklarczyk Sophia Chabaiowna

817 106 1682 1682/01/02 P. Bartholomaeus Talentowski Mansionarius Staszow. f Agnes Matthias Swiątek
Hedvigis
cl Staszów Christophorus Kawalec Marina Głodkowa

818 106 1682 1682/01/10 P. Bartholomaeus Talentowski Mansionarius Staszow. f Agnes Nicolaus Garbacki
Zuzanna
cl Staszów Andreas Gołąb Hedvigis Depcikowa

819 106 1682 1682/01/14 P. Stanislaus Frankowic m Sebastianus Thomas Kań? nieczytelne Anna
cl Staszów Andreas Gołąb Sophia Borzemczykowa

820 106 1682 1682/01/20 P. Bartholomaeus Talentowski f Agnes Matthias Cichoń
Agnes
cl
Jacobus Zielenski Agnes Organiścina

821 106 1682 1682/01/25 P. Petrus Ryzewic m Paulus Christophorus Dobosz
Anna
cl
Simon Radwanski Marina Głodkowa

822 106 1682 1682/01/25 P. Petrus Ryzewic m Paulus Simon Piwkowicz
Marina
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik civis Catherina Szalczyna de Rytwiany p103
823 107 1682 1682/01/27 P. Bartholomaeus Talęntowski m Blasius Sebastianus Prukop
Sophia
cl Dobra Joannes Brakiewicz Rector Scholae Staszowiens. Sophia Chabaiowna

824 107 1682 1682/01/30 P. Bartholomaeus Talęntowski f Regina Stanislaus Kuklik
Sophia
cl Staszów Caspar Olexienski Margaretha Gładkowa

825 107 1682 1682/02/01 P. Stanislaus Frankowic m Valentinus Stanislaus Ambrozik
Agnes
cl Staszów Andreas Gołąb Regina Żelakowa

826 107 1682 1682/02/13 P. Petrus Ryzewic m Valentinus Stephanus Perka
Catherina
cl Staszów Albertus Frankiewicz Sophia Molęndzina

827 107 1682 1682/02/13 P. Petrus Ryzewic f Marina N N
Marina
il Rytwiany Joannes Frankowic Anna Żelakowa

828 107 1682 1682/02/22 P. Petrus Ryzewic m Martinus Andreas Kuligowic
Magdalena
cl Staszów R. Stanislaus Frankowic Mansion~ ad Eccl~ Staszowien~ Hedvigis Włoskowicowa

829 107 1682 1682/02/24 P. Stanislaus Frankowic m Matthias Joannes Stolarz
Catherina
cl Rytwiany Albertus Maiowski Agnes Gęczyna der Rytwiany

830 108 1682 1682/02/26 P. Stanislaus Frankowic m Casimirus Paulus Piwowar
Catherina
cl
Joannes Frankowic Regina Zielonkowa bliźniak
831 108 1682 1682/02/26 P. Stanislaus Frankowic m Gregorius Paulus Piwowar
Catherina
cl
Joannes Brakiewicz Rector Scholae Anna Żelakowa bliźniak
832 108 1682 1682/03/03 P. Petrus Ryzewicz f Regina Paulus Koszyk
Apolonia
cl Staszów Gabriel Bormąc [Borman] Margaretha Kłodkowa

833 108 1682 1682/03/14 P. Bartholomaeus Talęntowski f Marina Martinus Pochełka
Marina
cl Staszów Jacobus Zawisza Sophia Gawlikowa

834 108 1682 1682/03/14 P. Bartholomaeus Talęntowski f Regina Benedictus Jadamczyk
Agnes
cl
Franciscus Woyszycki Hedvigis Depcikowa

835 108 1682 1682/03/21 P. Petrus Ryzewicz f Sophia Simon Gąsiorek
Catherina
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowic Hedvigis Włoskowicowa

836 108 1682 1682/03/21 P. Petrus Ryzewicz m Albertus Jacobus Borzemczyk Molitoris [młynarz] Hedvigis
cl
Nobilis Albertus Wierzbicki Hedvigis Włoskowicowa

837 108/109 1682 1682/03/25 P. Bartholomaeus Talęntowski m Albertus Petrus Iłko inquilinus [komornik] Marina
cl
Alexander Depcik Margaretha Głodkowa
p105
838 109 1682 1682/03/26 P. Petrus Ryzewicz f Regina Bartholomaeus Mrówka
Elizabetha
cl Staszów Andreas Gołąb Regina Ostrowska

839 109 1682 1682/03/27 P. Petrus Ryzewicz f Marina Jacobus Wesołowski
Anna
cl
Jacobus Żawisza Sophia Gawlikowa

840 109 1682 1682/03/27 P. Petrus Ryzewicz m Albertus Valentinus Chylenski
Sophia
cl
Gregorius Głodek Hedvigis Depcikowa

841 109 1682 1682/03/30 P. Bartholomaeus Talęntowski m Albertus Joannes Bieniecki
Regina
cl
Joannes Krzyzanowski Regina Zielonkowa

842 109 1682 1682/04/01 P. Bartholomaeus Talęntowski f Marina Sebastianus Swigoń
N
cl
Jacobus Zielonka Hedvigis Depcikowa

843 109 1682 1682/04/01 P. Bartholomaeus Talęntowski f Sophia Joannes Węgiel
Marina
cl Rytwiany Frannciscus Beli Hedvigis Krzesłowna

844 110 1682 1682/04/05 P. Stanislaus Frankowic f Marina Sebastianus Hesczyński
Margaretha
cl Staszów R~dus Petrus Ryzewic Mansion~ Eccle~ Staszowi~ et Promotor St Rosarii Regina Zielonkowa NB. Errare factum. Istius Filias non R~dus Ryzewicz est Patrinis, sed Sebastianus Gawlik Civis et Zielonkowa
845 110 1682 1682/04/07 P. Stanislaus Frankowic m Albertus Joannes Poławnski Polanowski? Regina
cl
R~dus Petrus Ryzewic supra scriptus N~blis Marianna Seklowa de Wiśniowa

846 110 1682 1682/04/10 P. Stanislaus Frankowic f Sophia Martinus Łyda
Marina
cl
Joannes Perdysz Hedvigis Włoszkowicowa

847 110 1682 1682/04/11 P. Stanislaus Frankowic f Anna Martinus Lastek
Regina
cl Rytwiany Joannes Rudziński N~blis Catherina Wierzbicka

848 110 1682 1682/04/13 P. Petrus Ryzewicz f Sophia Sebastianus Młynarski Myśliwiec Anna
cl Rytwiany Joannes Misiewski Hedvigis Krzesłowna

849 110 1682 1682/04/14 P. Bartholomaeus Talęntowski f Sophia Casimirus Skaza Bednarz Magdalena
cl Staszówek Albertus Maiowski civis N~blis Catherina Wierzbicka
p107
850 111 1682 1682/04/16 P. Bartholomaeus Talęntowski m Albertus Vladislaus Strzelecki
Agnes
cl
R~dus Laurentius Smieszowski Hedvigis Włoskowicowa

851 111 1682 1682/04/18 P. Bartholomaeus Talęntowski m Albertus Simon Radwanski
Zuzanna
cl
R~dus Laurentius Smieszowski Hedvigis Włoskowicowa

852 111 1682 1682/04/20 P. Bartholomaeus Talęntowski m Albertus Joannes Jąnkowicz
Agnes
cl
Gabriel Bormąn Regina Olexienska

853 111 1682 1682/04/21 P. Petrus Ryzewicz f Zophia Albertus Kaszuba civis Regina
cl
Alexander Depcik Margaretha Głodkowa pogorszenie atramentu
854 111 1682 1682/04/22 P. Bartholomaeus Talęntowski m Albertus Valentinus Brzykey? de Raków Elizabetha
cl
Jacobus Zawisza Zophia Zawacka de Xenodochia Stasz~

855 111 1682 1682/04/27 P. Petrus Ryzewicz f Zophia Laurentius Jachimek civis Hedvigis
cl
Martinus Sepperowicz Hedvigis Depcikowa

856 111/112 1682 1682/05/01 P. Stanislaus Frankowicz f Catherina Martinus Duda
Zophia
cl
Andreas Gołąb Marianna Głodkowa

857 112 1682 1682/05/03 P. Petrus Ryzewicz f Zophia Albertus Glicka civis Barbara
cl
Jacobus Szymanski? Anna Sadamcowa

858 112 1682 1682/05/04 P. Stanislaus Frankowic f Zophia Simon Brek civis Marina?
cl
Simon Radwanski Anna Parczonka? de Oględów

859 112 1682 1682/05/09 P. Petrus Ryzewicz f Zophia Sebastianus Ładka civis Anna?
cl
Joannes Perdyk Magdalena Kuligowicowa

860 112 1682 1682/06/08 P. Stanislaus Frankowic f Marina Valentinus Szafranek
Zophia
cl Staszówek Nicolaus Wulga? Hedvigis Wieczorkowa

861 112 1682 1682/06/08 P. Stanislaus Frankowic m Joannes Joannes Nalewayka
Elisabetha
cl Staszów R~dus Petrus Ryzewic Honesta Hedvigis Włodkowicowa

862 112 1682 1682/06/13 P. Stanislaus Frankowicz m Antonius Stephanus Barąn
Marina
cl
Alexander Depcik Agnes Organiścina

863 112 1682 1682/06/27 P. Petrus Ryzewicz f Marina Martinus Szeferowicz civis Zophia
cl Staszów Nobilis Albertus Wierzbicki Hedvigis Włoskowiczowa data zamazana, 17 albo 27
864 112 1682 1682/06/29 P. Petrus Ryzewicz f Anna Matthias Cichonik civis Elizabetha
cl
Alexander [Depcik?] Regina Zielonkowiczowa data niepewna
865 112 1682 1682/07/03 P. Petrus Ryzewicz m Jacobus Bartholomaeus Rusek civis Zophia
cl Staszów R~dus Bartholomaeus Talentowski Hedvigis Włoskowiczowa

866 112 1682 1682/07/04 P. Stanislaus Frankowicz m Petrus Stanislaus Jastrząbski
Agnes
cl Rytwiany [?]ynowski Catherina Malarka data niepewna
867 112 1682 1682/07/10 P. Stanislaus Frankowicz f Margaretha Stanislaus F[?]wicz [Forkaszowicz, Frankowicz, Furgatowicz] Marina
cl
Joannes Krzyzanowski? N. Catharina Wierzbicka wpis zamazany p109
868 113 1682 1682/07/15 P. Stanislaus Frankowicz m Jacobus Simon Domaracki
Marina
cl
R~dus Bartholomaeus Talentowski Agnes Wąsowicowa

869 113 1682 1682/07/19 P. Stanislaus Frankowicz m Jacobus Stanislaus Koztywski Kozływski? Hedvigis
cl Rytwiany R~dus Petrus Ryżewicz Hedvigis Włoszkowicowa

870 113 1682 1682/07/20 P. Stanislaus Frankowicz m Jacobus Joannes Winiarski
Regina
cl Rytwiany Franciscus N. Cristina Żelakowska

871 113 1682 1682/07/25 P. Stanislaus Frankowicz m Jacobus Christophorus Nowaczek
Regina
cl
Rfranciscus Woyszycki Zophia Szeferowicowa

872 113 1682 1682/07/25 P. Stanislaus Frankowicz m Bartholomaeus Joannes Konował
Anna
cl Rytwiany Matthias Kozłowski Staszów Regina Kostecka Staszów

873 113 1682 1682/08/10 P. Bartholomaeus Talentowski. f Marina Joannes Paduch
Hedvigis
cl
Andreas Gołąb Christina N.

874 113 1682 1682/08/16 P. Stanislaus Frankowicz f Regina Valentinus Bednarz
Sophia
cl
Matthias Tkacz de Rytwiany Hedvigis Cichoniowa

875 113 1682 1682/08/16 P. Bartholomaeus Talentowski. m Joannes Matthias Borowski
Sophia
cl
Joannes Perdysz Hedvigis Włoskowicowna

876 113 1682 1682/08/23 P. Bartholomaeus Talentowski. m Bartholomaeus Bartholomaeus Koszalka
Regina
cl
Stanislaus Koszałkowic Magdalena Kulikowicowa

877 113 1682 1682/08/23 P. Bartholomaeus Talentowski. m Bartholomaeus Martinus Tudel
Lucia Anna skreślono cl
Albertus Maiowski Regina Sodelowa

878 114 1682 1682/08/24 P. Bartholomaeus Talentowski. f Regina Martinus Drost Drozd? Anna
cl
Simon Radwanski Marina Gliczyna Woyciechowa

879 114 1682 1682/08/24 P. Bartholomaeus Talentowski. m Bartholomaeus Joannes Siedlecki de Radomyśl Marina
cl
Albertus Maiowski Catherina Malarka

880 114 1682 1682/08/29 P. Bartholomaeus Talentowski. m Joannes Georgius Ostrowski
Regina
cl
Albertus Maiowski Marianna Czernecka

881 114 1682 1682/09/08 P. Bartholomaeus Talentowski. f Regina Simon Tkacz
Sophia
cl Staszów Franciscus Woyszycki Regina Zielonkowicowa

882 114 1682 1682/09/24 P. Stanislaus Frankowic f Hedvigis N N
Regina
il
Stanislaus Szulkiewicz Eva Gołębiowa

883 114 1682 1682/09/25 P. Petrus Ryzewicz f Hedvigis Sebastianus?? Swaydak civis Marina
cl
Nobilis Albertus Wierzbicki Zophia Szeferowiczowa

884 114 1682 1682/09/25 P. Petrus Ryzewicz f Hedvigis Gregorius Poycharczyk? Prycharczyk? Marina
cl
Joseph Zaiąc Agnes Zawaczonka data niejasna
885 114 1682 1682/09/29 P. Bartholomaeus Talentowski. m Michael Laurentius Cicharski? Cieskowski? Catharina
cl
Franciscus Chmurka Anna Woyszycka

886 114 1682 1682/09/29 P. Bartholomaeus Talentowski. m Michael Joannes Jąnkowski
Marina
cl
Sebastianus Kwietniowicz? Agnes Sadamcowna

887 114 1682 1682/09/29 P. Bartholomaeus Talentowski. f Catharina Bartholomaeus Kwiatkowski
Marina
cl Wierzbka Jacobus Jachymek Catharina Malarka uxor Michaelis Borman p111 p111
888 115 1682 1682/10/12 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Stanislaus Wik?
Hedvigis
cl
Bartholomaeus Koszałka Magdalena Kuligowicowa

889 115 1682 1682/10/14 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Stanislaus Szułkowicz?
Marianna
cl
Albertus Maiowski Regina Olexinska

890 115 1682 1682/10/20 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis N N
Marina Smuczonka? il
Paulus Kaniecki? Agnes Balcerowa

891 115 1682 1682/10/23 P. Stanislaus Frankowicz m Simon Blasius Szalka
Agnes
cl Rytwiany Simon Radwanczyk Anna Sadamcowa

892 115 1682 1682/10/23 P. Stanislaus Frankowicz f Catharina Valentinus Kotlarz
Marina
cl Rytwiany Simon Radwanczyk Anna Rybusowna

893 115 1682 1682/10/24 P. Stanislaus Frankowicz f Catharina Dominicus Kucharz
Catharina
cl Rytwiany Nobilis Albertus Wierzbicki Agnes Mysliwcowna

894 115 1682 1682/10/24 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Joannes Pawlowski
Hedvigis
cl Rytwiany R~dus Petrus Ryżewicz Hedvigis Włoskowicowa

895 115 1682 1682/10/25 P. Bartholomaeus Talentowski. m Simon Josephus Kubinski
Marina
cl
Franciscus Chmura Regina Skazina

896 115 1682 1682/10/26 P. Bartholomaeus Talentowski. m Georgius Georgius Sawicki
Marianna
cl
R~dus Petrus Ryżewicz Hedvigis Włoszkowicowa

897 115 1682 1682/10/28 P. Stanislaus Frankowicz m Simon Matthias Jastrząb
Hedvigis
cl Rytwiany Jacobus Zawisza Zophia Rybusowna

898 115 1682 1682/11/09 P. Petrus Ryzewicz f Catherina Valentinus Bidusik? civis Dorothea
cl
Jacobus Zawisza Zophia Gawlikowa

899 115 1682 1682/11/11 P. Bartholomaeus Talentowski. m Martinus Joannes Frankowicz civis Agnes Kuczowna cl Staszów R~dus Petrus Ryżewicz Hedvigis Depcikowa

900 116 1682 1682/11/22 P. Stanislaus Frankowicz m Andreas Adalbertus Frankowicz civis Regina
cl Staszów R~dus Petrus Ryżewicz Zophia Szefferowicowa

901 116 1682 1682/11/23 P. Stanislaus Frankowicz m Andreas Christophorus Sczerlikowic
Elizabetha
cl
Georgius Ostrowski Zophia Szefferowicowa

902 116 1682 1682/12/08 P. Stanislaus Frankowicz f Lucia Blasius Forkasz civis Teressa
cl Staszów Franciscus Woysicki Anna Żelakowa

903 116 1682 1682/12/08 P. Petrus Ryzewicz f Lucia Casimirus N Niziołków zięć Zophia
cl
Martinus Szefferowicz N~blis Catherina Wierzbicka

904 116 1682 1682/12/08 P. Petrus Ryzewicz f Lucia Sebastianus Żadrynski
Regina
cl
Adalbertus Frankowicz Regina Zielonka

905 116 1682 1682/12/19 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Christophorus Wyrostek civis Hedvigis
cl Staszów Adalbertus Maiowski Anna Żelakowa bliźniaczka
906 116 1682 1682/12/19 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Christophorus Wyrostek civis Hedvigis
cl Staszów Stanislaus Pazdziesz Catherina Krzyżanowska bliźniaczka
907 116 1682 1682/12/27 P. Bartholomaeus Talentowski. m Jaoannes Stanislaus Karbowniczek
Catherina
cl Dobra Franciscus Woysicki Catharina Bienkowicowa

908 116 1683 1683/01/01 P. Bartholomaeus Talentowski. m Casimirus Gregorius Szydłowski civis Marina
cl Staszów Martinus Szefferowicz Catheriba Virgo Włoszkowicowna

909 116 1683 1683/01/04 P. Bartholomaeus Talentowski. m Joannes Benedictus Mazurek civis Regina
cl Staszów Franciscus Woysicki Agnes Organiścina data niepewna
910 116 1683 1683/01/04 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Stanislaus Wozniaczek
Marina?
cl Dobra Joanned Płatek? Zophia Złodkiewicowa? data niepewna
911 116 1683 1683/01/05 P. Bartholomaeus Talentowski. m Stanislaus Blasius Chudak
Regina
cl Rytwiany Joannes Frankowicz Agnes Mysliwcowna
p113
912 117 1683 1683/01/07 P. Bartholomaeus Talentowski. f Agnes Stanislaus Kucharski
Margaretha
cl Rytwiany Joannes Rudzinski Anna Żelakowa

913 117 1683 1683/01/09 P. Petrus Ryzowicz m Sebastianus Josephus Wąsik
Regina
cl
Joannes Perdysz Sophia Szefferowicowa

914 117 1683 1683/01/09 P. Petrus Ryżewicz m Sebastianus Lucas Skorczyk
Marina
cl Dobra Joannes Brakiewicz protune Director Schola~ Elizabeth Ciechonikowa

915 117 1683 1683/01/09 P. Petrus Ryżowicz f Agnes Gasparus Lisowicz civis Agnes
cl Staszów N~lis Adalbertus Wierzbicki Zophia Szefferowicowa

916 117 1683 1683/01/12 P. Petrus Ryżewicz m Sebastianus Bartholomaeus Styszek civis Zophia
cl Staszów Stanislaus Żelak Regina Ostrowska

917 117 1683 1683/01/22 P. Petrus Ryżewicz f Marina Sebastianus Mazurek civis Marina
cl Staszów Jacobus Żelowka? Catherina Krzyżanowska

918 117 1683 1683/02/01 P. Bartholomaeus Talentowski. m Matthias Joannes Marchewka
Catherina
cl
Hiacynthus Klockiewicz?? Regina Zielonka

919 117 1683 1683/02/02 P. Petrus Ryżewicz m Blasius Nicolaus Vulga?
Regina
cl
Martinus Szefferowicz Hedvigis Krzestowa

920 117 1683 1683/02/04 P. Petrus Ryżewicz m Valentinus Martinus Jagiela civis Hedvigis
cl Staszów Christophorus Kawalec Hedvigis Włoskowicowa

921 117 1683 1683/02/06 P. Petrus Ryżewicz f Dorothea Valentinus Szwaydak civis Agnes
cl Staszów Franciscus Woysicki Catherina Bienkowicowa

922 117 1683 1683/02/06 P. Petrus Ryżewicz m Valentinus Valentinus Wozniaczek
Catherina
cl Dobra Adalbertus Maiowski Zophia Chabaiowna

923 117 1683 1683/02/07 P. Bartholomaeus Talentowski. m Gregorius Stanislaus Szwaydak civis Agnes
cl Staszów Joannes Frankowicz Agnes Dębska bliźniak
924 117 1683 1683/02/07 P. Bartholomaeus Talentowski. f Zophia Stanislaus Szwaydak civis Agnes
cl Staszów Joannes Frankowicz Agnes Dębska bliźniaczka
925 117/118 1683 1683/02/07 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Joannes Widanka? civis Regina
cl Staszów Alexander Depcik Regina Zielonka

926 118 1683 1683/02/11 P. Bartholomaeus Talentowski. f Dorothea Christophorus Wilczek
Anna
cl Rytwiany Adamus Kamieniczny Agnes Furgatowa

927 118 1683 1683/02/16 P. Petrus Ryżewicz m Petrus Joannes Witaszek
Regina
cl Rytwiany R~dus Stanislaus Frankowic Anna Witkowa

928 118 1683 1683/02/17 P. Stanislaus Frankowicz m Matthias Josephus Pilchowski
Hedvigis
cl
R~dus Petrus Ryzewicz N~blis Catherina Wierzbicka

929 118 1683 1683/02/17 P. Petrus Ryżewicz f Marina Adalbertus Skorupa civis Zophia
cl Staszów Martinus Szefferowicz Eva Gołębiowa

930 118 1683 1683/02/28 P. Bartholomaeus Talentowicz. f Marina Adalbertus Traczyk
Marina
cl Staszów Franciscus Woycicki Zophia Szefferowicowa Ultima Febr~ 1683 to 28
931 118 1683 1683/03/06 P. Bartholomaeus Talentowicz. f Marina Jacobus Kaleta civis Zophia
cl Staszów Michael Bornman Anna Łowicka

932 118 1683 1682/03/12 P. Bartholomaeus Talentowicz. f Marina Gregorius Głodek
Margaritha
cl
Christophorus Kawalec Regina ex Xenodochia Avia

933 118 1683 1683/03/20 P. Stanislaus Frankowicz m Josephus Josephus Gornik
Zophia
cl
Simon Radwanski Zophia Szefferowicowa

934 118 1683 1683/03/20 P. Stanislaus Frankowicz m Josephus Valentinus Gęca
Regina
cl Rytwiany Christophorus Kawalec Zophia Szałczyna zaznaczone X
935 118 1683 1683/04/03 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Sebastianus Gawlik
Hedvigis
cl
R~dus Petrus Ryzewicz Hedvigis Depcikowa

936 118 1683 1683/03/09 P. Petrus Ryżewicz m Adalbertus Adamus Woyciechowicz civis Agnes
cl Staszów Christophorus Kawalec Magdalena Kuligowicowa
p115
937 119 1683 1683/03/09 P. Petrus Ryżewicz m Jacobus Christophorus Judek Sudek? Agnes
cl Staszówek Joannes Łowicki Zophia Szefferowicowa

938 119 1683 1683/03/12 P. Bartholomaeus Talentowicz. f Zophia Michael Stryiak
Elizabetha
cl
Albertus Maiowski Hedvigis Depcikowa

939 119 1683 1683/04/13 P. Petrus Ryżewicz m Stanislaus Adalbertus Minkowski
Catherina
cl Rytwiany G~nosus Martinus Kowalski Marianna Sawicka

940 119 1683 1683/04/16 P. Bartholomaeus Talentowicz. f Anna lub Zophia Joannes Traczyk
Zophia
cl
Joannes Brakiewicz Rector Schola~ Zophia Szefferowicowa imię poprawione z Anna na Zophia?
941 119 1683 1683/04/24 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Martinus Pochyłka civis Catherina
cl Staszów Michael Bornman Hedvigis Birzemczykowa

942 119 1683 1683/05/01 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Adamus Snopek
Zophia
cl
Bartholomaeus Styszek Margaretha Głodowicowa

943 119 1683 1683/05/08 P. Stanislaus Frankowicz m Stanislaus Benedictus Spiewaczek
Zophia
cl Staszów Gregorius Głodowicz Marina Cicha

944 119 1683 1683/05/09 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Blasius Barąn
Christina
cl Rytwiany Joannes Brakiewicz Rector Schola~ Zuzanna Radwańska

945 119 1683 1683/05/15 P. Petrus Ryżewicz m Stanislaus Andreas Stolarz civis Marina
cl Staszów Joannes Brakiewicz Rector Schola~ protune Regina Skazionka inne pismo
946 119 1683 1683/05/25 P. Bartholomaeus Talentowski. m Joannes Josephus Plebanek civis Dorothea
cl Staszów Alexander Depcik Anna Woyszycka

947 119 1683 1683/06/01 P. Stanislaus Frankowicz f Elizabetha Paulus Koszyk
Apollonia
cl Staszów Gabriel Bornman Margaretha Głodowicowa

948 120 1683 1683/06/01 P. Bartholomaeus Talentowski. m Joannes Laurentius Barąn
Agnes
cl Dobra Alexander Maiowski Hedvigis Chabaiowa

949 120 1683 1683/06/12 P. Stanislaus Frankiewic m Joannes Albertus Koza Chamera Agnes
cl Staszów Alexander Depcik Hedvigis Młynarka Borzemczykowa

950 120 1683 1683/06/23 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Jacobus Sąsara
Elisabetha
cl
R~dus Petrus Ryzewicz Cartharina Głoskowicowna

951 120 1683 1683/06/27 P. Petrus Ryzewicz m Petrus Sebastianus Stryiak
Marina
cl Staszów Joannes Siodlarz Hedvigis Depcikowa

952 120 1683 1683/06/28 P. Petrus Ryzewicz m Petrus Gregorius Cholewa
Marina
cl
Gregorius Głodowicz Hedvigis Depcikowa

953 120 1683 1683/07/11 P. Stanislaus Frankowicz m Jacobus Stanislaus Kuklik
Zophia
cl Staszów Michael Bormąn Margaretha Głodowicowa notka X Kukla
954 120 1683 1683/07/19 P. Stanislaus Frankowicz m N Jacobus Smiotanka
Agnes
cl
G~nosus Joannes Pieszkowski Barbara Włoskowicowna

955 120 1683 1683/08/13 P. Petrus Ryzewicz m Hiacinthus Adamus Pozdziesz
Marina
cl
Martinus Szefferowicz Hedvigis Włoskowicowa

956 120 1683 1683/08/21 P. Petrus Ryzewicz f Hedvigis Valentinus Mikuszek
Hedvigis
cl
Gabriel Borman Hedvigis Depcikowa

957 120 1683 1683/09/08 P. Petrus Ryzewicz m Nicolaus Georgius Ostrowski
Regina
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowicz Barbara Włoskowicowna

958 120 1683 1683/09/14 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Stanislaus Tanewski
Regina
cl
Albertus Maiowski Hedvigis Włoskowicowa

959 120 1683 1683/09/18 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Andreas Kozłowski
Regina
cl
Gabriel Bomąn Hedvigis Depcikowa
p117
960 121 1683 1683/09/19 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Simon Sklarczyk
Agnes
cl
R~dus N. Maiowski filius Nocolai Sukiennik Anna Olexienska

961 121 1683 1683/09/19 P. Petrus Ryzewicz f Hedvigis Joannes Samoczwart
Regina
cl
Stanislaus Żelak Eva Jachymkowa

962 121 1683 1683/09/22 P. Petrus Ryzewicz f Hedvigis Nicolaus Żyłka
Hedvigis
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Hedvigis Włoskowicowa

963 121 1683 1683/10/02 P. Petrus Ryzewicz m Martinus Alexander Macedoński ex magno Ducati Lituaniae Hedvigis
cl
Benedictus Benczenski Nobilis Marianna Wierzbiczka

964 121 1683 1683/10/02 P. Petrus Ryzewicz f Catharina Hiacinthus Sutoris [zawód szewc] Regina
cl
Joannes Siodlarz Hedvigis Maszowna Młynarka

965 121 1683 1683/10/19 P. Stanislaus Frankowicz f Catharina Joannes Dębski
Regina
cl Staszów Michael Borman Margaretha Głodkowicowa

966 121 1683 1683/10/31 P. Petrus Ryzewicz f Catharina Stanislaus Dziedziczek
Regina
cl Dobra Adamus Kamięniczny Zophia Złodkiewiczowa

967 121 1683 1683/11/02 P. Petrus Ryzewicz m Martinus Sebastianus Skwarczek alias Jachymek Anna
cl
Alexander Depcik Anna Żelakowa

968 121 1683 1683/11/03 P. Bartholomaeus Talentowski. f Catharina Gregorius Cichy
Catharina
cl
Gregorius Głodowicz Anna Żelakowa

969 121 1683 1683/11/10 P. Bartholomaeus Talentowski. f Catharina Casimirus Banasik
Marina
cl Rytwiany Albertus Maiowski Anna Olexienska

970 122 1683 1683/11/13 P. Petrus Ryzewicz f Catharina Joannes Kamięnski
Agnes
cl Rytwiany R~dus Stanislaus Frankowicz Anna Witkowa

971 122 1683 1683/11/21 P. Petrus Ryzewicz m Andreas Joannes Borowicz
Marina
cl Rytwiany Andreas Gołąb Anna Witkowa

972 122 1683 1683/11/24 P. Petrus Ryzewicz m Andreas Thomas Spychała
Catharina
cl Rytwiany Gabriel Borman Catharina Kaniecka

973 122 1683 1683/11/28 P. Stanislaus Frankowic f Barbara Joannes Frankowic
Zophia
cl
Gabriel Borman Catharina Krzyżanowska

974 122 1683 1683/11/29 P. Stanislaus Frankowic m Andreas Jacobus Borzemczyk
Hedvigis
cl
Martinus Szefferowic Barbara Włoskowicowna Penultima 9bris
975 122 1683 1683/12/02 P. Stanislaus Frankowic m Nicolaus Joannes Borzemczyk
Zophia
cl
R~dus Petrus Ryzewic Catharina Włoskowicowna

976 122 1683 1683/12/10 P. Petrus Ryzewicz m Thomas Albertus Glicka
Catharina
cl Staszów Villelmus Motrai Catharina Krzyżanowska

977 122 1683 1683/12/11 P. Petrus Ryzewicz f Lucia Sebastianus Tudel
Anna
cl
Albertus Maiowski Zopia Złodkiewicowa

978 122 1683 1683/12/15 P. Bartholomaeus Talentowski. f Agnes Jacobus Szalka
Zophia
cl Rytwiany Christophorus Kozera Anna Witaszkowa

979 122 1683 1683/12/15 P. Bartholomaeus Talentowski. f N N N
Regina Kozionka il
R~dus Petrus Ryzewic Barbara Włoskowicowna chori inerti [urodzone martwe?]
980 122 1683 1683/12/17 P. Petrus Ryzewicz m Thomas Stanislaus Bzdzioszek alias Karbowniczek Catharina
cl Dobra Gabriel Borman Anna Kaniecka
p119
981 123 1683 1683/12/23 P. Petrus Ryzewicz f Victoria Andreas Kuligowicz civis Magdalena
cl Staszów Franciscus Woyszycki Regina Ostrowska

982 123 1683 1683/12/30 P. Petrus Ryzewicz m Balthasarus Franciscus Gzelowski
Zophia Chabaiowna cl
Joannes Krzyzanowski Nobilis Virgo Marianna Wierzbicka

983 123 1684 1684/01/14 P. Stanislaus Frankowicz m Antonius Stephanus Parka civis Catharina
cl Staszów Albertus Frankiewic alias Wszędybełek Zophia Molęndzina [Młynarka?]

984 123 1684 1684/01/21 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Andreas Kaszuba
Regina
cl
Alexander Depcik Margaretha Głodowicowa

985 123 1684 1684/01/21 P. Stanislaus Frankowicz m Paulus Valentinus Chylinski
Zophia
cl
Christophorus Kawalec Margaretha Głodowicowa

986 123 1684 1684/01/22 P. Adamus Josephowic m Paulus Simon Prukopek civis Regina
cl
Simon Radwanski Margaretha Głodowicowa

987 123 1684 1684/01/26 P. Adamus Josephowic m Joannes Leonardus Modinski ex magno Ducati Lituaniae Hedvigis
cl
Martinus Szefferowicz Regina Zielonkowa

988 123 1684 1684/02/01 P. Petrus Ryzewicz m Ignatius N N
Agnes Kosiorowna il
N N Barbara Włoskowicowna

989 123 1684 1684/02/02 P. Stanislaus Frankowic m Simon Martinus Tudel
Lucia
cl
Gabriel Borman Anna Zielonkowa

990 123/124 1684 1684/02/02 P. Stanislaus Frankowic f Dorothea Vladislaus Strzelecki
Agnes Mikuszowna cl
Joannes Mikuszowic Nobilis Virgo Marianna Wierzbicka

991 124 1684 1684/02/05 P. Adamus Josephowic m Valentinus Joannes Frankowic
Agnes
cl
Joannes Łowicki Barbara Włoskowicowna

992 124 1684 1684/02/05 P. Adamus Josephowic m Matthias Simon Radwanski
Susanna
cl
Joannes Łowicki Hedvigis Włoskowicowa

993 124 1684 1684/02/06 P. Petrus Ryzewicz m Valentinus Jacobus Slosarski
Hedvigis
cl Rytwiany Thomas Stolarski Zophia Złodkiewicowa

994 124 1684 1684/02/23 P. Adamus Josephowic m Matthias Jacobus Jachymek
Eva
cl
Franciscus Woyszycki Margaretha Głodowicowa

995 124 1684 1684/02/23 P. Adamus Josephowic m Matthias Albertus lub Andreas Wyrostek
Catherina
cl
Albertus Maiowski Regina Kostecka imię poprawione z Andreas na Albertus
996 124 1684 1684/03/05 P. Adamus Josephowic m Gregorius Stephanus Stolarz
Catherina Kozionka cl Staszówek Sebastianus Gawlik Nobilis Virgo Marianna Wierzbiczonka

997 124 1684 1684/03/08 P. Stanislaus Frankowic f Marina Nicolaus Nayduk
Hedvigis
cl Rytwiany Joannes Brakiewicz Rector Schola~ Regina Kostecka

998 124 1684 1684/03/09 P. Stanislaus Frankowic f Marina Laurentius N inquilinus [komornik] Zophia
cl Staszów Joannes Marchewka Catherina Paiowska

999 124 1684 1684/03/12 P. Petrus Ryzewicz m Gregorius Albertus Wierzchowiecki
Agnes
cl Rytwiany Sebastianus Młynarski Hedvigis Włoskowicowa

1000 124 1684 1684/03/12 P. Adamus Josephowic f Regina Nicolaus Garbacki civis Susanna
cl Staszów Albertus Maiowski Margaretha Głodowicowa
p121
1001 125 1684 1684/04/03 P. Petrus Ryzewicz f Anna Casimirus Skaza
Magdalena
cl
R~dus Stanislaus Frankowic Nobilis Virgo Dąbkowska

1002 125 1684 1684/04/06 P. Petrus Ryzewicz m Albertus Josephus Krasa
Agnes
cl
Albertus Maiowski Regina Zielonkowa

1003 125 1684 1684/04/11 P. Stanislaus Frankowic m Albertus Sebastianus Tłesczyński Hesczyński, Fłesczyński Margaretha
cl
Hiacinthus Złodkiewic Zophia Kosteczonka

1004 125 1684 1684/04/11 P. Stanislaus Frankowic m Albertus Matthias Tybuny?
Marina
cl
Joannes Brakiewicz protune Rector Schola~ Regina Skazina

1005 125 1684 1684/04/17 P. Adamus Josephowic f Zophia Joannes Vielanka Uielanka?, Vulanka? Regina Doleskowna cl
Gabriel Borman Margaretha Głodowicowa

1006 125 1684 1684/04/18 P. Adamus Josephowic m Albertus Christophorus Kubik Dobosz Anna
cl
Gabriel Borman Regina Zielonkowa

1007 125 1684 1684/04/20 P. Petrus Ryzewicz m Stanislaus Sebastianus Kotek civis Margaretha
cl Staszów Nobilis Nicolaus Achinder Nobilis Virgo Debkowska

1008 125 1684 1684/04/21 P. Petrus Ryzewicz m Stanislaus Joannes Bieniecki civis Regina
cl Staszów Georgius Ostrowski Regina Zielonkowa

1009 125 1684 1684/04/28 P. Stanislaus Frankowic m Albertus Gregorius Szydłowski civis Marina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Catherina Krzyżanowska

1010 125 1684 1684/04/30 P. Adamus Josephowic f Zophia Casimirus Sotyszek
Zophia
cl Staszówek Simon Radwanski Agnes Sadamcowna

1011 126 1684 1684/05/02 P. Petrus Ryzewicz m Stanislaus Christophorus Jadamczyk
Agnes
cl Rytwiany Gabriel Borman Zophia Salczyna

1012 126 1684 1684/05/02 P. Michael Chrynieeicki Prae~ptus Staszow̃~ f Zophia Martinus Szeferowicz civis Zophia
cl Staszów R~dus Petrus Ryzewic Marianna Stawicka? Szawicka?

1013 126 1684 1684/05/04 P. Petrus Ryzewicz m Stanislaus Simon Dyaszowski civis Anna
cl Staszów Joannes Frankowicz Barbara Włoskowicowna

1014 126 1684 1684/05/10 P. Adamus Josephowic f Christina Laurentius Jachymek civis Hedvigis
cl Staszów Martinus Szefferowicz Regina Zielonkowa

1015 126 1684 1684/05/15 P. Stanislaus Frankowic f Zophia Adamus Morązek?
Zophia
cl
Sebastianus Gawlik Anna Woyszyczka

1016 126 1684 1684/05/25 P. Adamus Josephowic f Regina Simon Samoczwarcik civis Catherina
cl Staszów Albertus Maiowski Zophia Molędzina [Młynarka]

1017 126 1684 1684/06/01 P. Adamus Josephowic m Joannes Jacobus Szymonski civis Catherina
cl Staszów R~dus Petrus Ryzewic Hedvigis Włoskowicowa

1018 126 1684 1684/06/04 P. Stanislaus Frankowicz m Antonius Joannes Brakiewicz
Marina
cl
R~dus Petrus Ryzewic Catherina Krzyżanowska

1019 126 1684 1684/06/04 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Martinus Jambrozik
Zophia
cl Rytwiany Georgius Ostrowski Anna Witaszkowa

1020 126 1684 1684/06/06 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Stephanus Domaraczki civis Zophia
cl Staszów Sebastianus Gawlik Margaretha Głodowicowa

1021 126 1684 1684/06/10 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Laurentius Cieszkowski Cierzkowski?, civis Catherina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Regina Zielonkowa

1022 126 1684 1684/06/14 P. Adamus Josephowic f Marina Joannes Myśliwiec
Zophia
cl Rytwiany Laurentius Maiowski Zophia Mysliwcowna
p123
1023 127 1684 1684/07/01 P. Adamus Josephowic f Marina Joannes Walczerz civis Catherina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

1024 127 1684 1684/07/08 P. Adamus Josephowic m Jacobus Gregorius Rudnik
Zophia
cl Rytwiany Albertus Maiowski Nobilis Virgo Marianna Wierzbicka

1025 127 1684 1684/07/13 P. Adamus Josephowic m Jacobus Albertus Woycik civis Hedvigis
cl Staszów R~dus Petrus Ryzewic Hedvigis Depcikowa

1026 127 1684 1684/07/25 P. Adamus Josephowic m Jacobus Jacobus Mardecki
Zophia
cl Rytwiany Gabryel Bormąn N N

1027 127 1684 1684/07/30 P. Adamus Josephowic m Petrus Valentinus Bidusik? civis Dorothea
cl Staszów Simon Radwanski Regina Zielonkowa

1028 127 1684 1684/08/07 P. Stanislaus Frankowic m Laurentius Matthias Klonowski civis Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Regina Zielonkowa

1029 127 1684 1684/08/07 P. Stanislaus Frankowic m Laurentius Stanislaus Wieczorek
Marina
cl Staszówek Alexander Depcik Marina Dyracka

1030 127 1684 1684/08/22 P. Adamus Josephowic f Regina Casimirus Kąsik
Marina
cl
Sebastianus Hesczynski, Tlesczynski, Flesczynski? Hedvigis Depcikowa

1031 127 1684 1684/08/22 P. Adamus Josephowic m Bartholomaeus Petrus Jasinski
Hedvigis
cl Rytwiany Andreas Gołąb Nobilis Anna Debkowska

1032 127 1684 1684/08/27 P. Stanislaus Frankowic m Casimirus Bartholomaeus Koza
Marina
cl Staszówek Sebastianus Gawlik Anna Olexinsczonka

1033 127/128 1684 1684/09/01 P. Adamus Josephowic f Marina Simon Strzegomiak
Zophia
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Zophia Witaszkowna

1034 128 1684 1684/09/08 P. Adamus Josephowic f Regina Blasius Forkas civis Teressa
cl Staszów Franciscus Woyszycki Regina Kostecka

1035 128 1684 1684/09/09 P. Adamus Josephowic m Christophorus Bartholomaeus Styszek civis Zophia
cl Staszów Andreas Gołąb Hedvigis Depcikowa

1036 128 1684 1684/09/22 P. Adamus Josephowic f Hedvigis Albertus Niedzwiadek
Hedvigis
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Regina Kostecka

1037 128 1684 1684/09/22 P. Stanislaus Frankowic m Stanislaus Simon Piwkowicz
Marina
cl Rytwiany Simon Radwanski Anna Sadamcowna

1038 128 1684 1684/09/22 P. Adamus Josephowic f Hedvigis Josephus Pilchowski
Eva
cl
R~dus Stanislaus Frankowicz, Mansiona~Eccles~ Stasz~ Barbara Włoskowicowna

1039 128 1684 1684/09/22 P. Petrus Ryzewicz m Stanislaus N Horesowicz Fłoresowicz? Marina
cl
R~dus Adamus Josephowicz protune M.E.S. Catherina Włoskowicowna

1040 128 1684 1684/09/23 P. Petrus Ryzewicz f Hedvigis Martinus Górski civis Regina
cl Staszów Gabriel Boman Agnes Wąsowicowa alias Organiścina

1041 128 1684 1684/09/30 P. Adamus Josephowic m Michael Andreas Pozdziesz civis Elisabetha
cl
R~dus Petrus Ryzewic protune Commendarius Eccle~ ̃Staszovien~ Promotor S~simi Rosarii Hedvigis Włoskowicowa

1042 128 1684 1684/10/12 P. Adamus Josephowic m Simon Stanislaus Kowalski
Zophia
cl Rytwiany Franciscus Chmurkiewicz Zophia Szefferowicowa
p125
1043 129 1684 1684/10/14 P. Adamus Josephowic f Catherina Joannes Pawłowski
Agnes
cl Rytwiany Martinus Szefferowicz Hedvigis Włoskowicowa

1044 129 1684 1684/10/16 P. Petrus Ryzewicz m Lucas Martinus Łyda? Zyda? Marina
cl Staszów Michael Bormąn Catherina Krzyżanowska

1045 129 1684 1684/10/22 P. Stanislaus Frankowic m Simon Simon Duszek
Marina
cl Staszów R~dus Petrus Ryzewic Commendarius Staszovie~ Nobilis Marianna Wierzbiczonka

1046 129 1684 1684/10/26 P. Adamus Josephowic m Simon Albertus Skorupa
Hedvigis
cl Staszów Josephus Wąsik Regina Zielonkowa

1047 129 1684 1684/10/20 P. Adamus Josephowic m Simon Casimirus Bączek
Anna
cl Staszówek Laurentius Cieszkowski Regina Olexienska data nie po kolei?
1048 129 1684 1684/11/10 P. Petrus Ryzewicz m Martinus Andreas Stolarz
Marina
cl
Alexander Depcik Regina Skazina

1049 129 1684 1684/11/20 P. Stanislaus Frankowic m Andreas Matthias Swetkowicz
Hedvigis
cl
Gregorius Głodowicz Regina Sodelka

1050 129 1684 1684/12/01 P. Stanislaus Frankowicz m Andreas Stanislaus Jambrozik
Agnes
cl
Andreas Gołąb Regina Zielonkowa

1051 129 1684 1684/12/03 P. Stanislaus Frankowicz f Barbara Petrus Ticisz? Ticesz? Jicesz? Regina
cl
Adamus Kamieniczny Regina Zielonkowa

1052 129 1684 1684/12/06 P. Petrus Ryzewicz m Nicolaus Albertus Gawlik
Zophia
cl
Alexander Depcik Eva Jachymkowa bliźniak
1053 129 1684 1684/12/06 P. Petrus Ryzewicz f Regina Albertus Gawlik
Zophia
cl
Simon Radwanski Regina Zielonkowa bliźniaczka
1054 130 1684 1684/12/06 P. Petrus Ryzewicz m Nicolaus Petrus Spychała
Agnes
cl Rytwiany Kasper Olexienski Marina Wąglowa

1055 130 1684 1684/12/07 P. Petrus Ryzewicz m Thomas Christophorus Wilk
Anna
cl Rytwiany Jacobus Zawisza Zophia Krzystyniakowa bliźniak
1056 130 1684 1684/12/07 P. Petrus Ryzewicz f Lucia Christophorus Wilk
Anna
cl Rytwiany Josephus Kubienski Anna Zawiszonka bliźniaczka
1057 130 1684 1684/12/09 P. Petrus Ryzewicz f Agnes Casimirus Niziołek
Zophia
cl
Andreas Gołab Barbara Włoskowicowna

1058 130 1684 1684/12/10 P. Petrus Ryzewicz m Lucas Martinus Łyda Zyda? Marina
cl
Michael Borman Catherina Krzyżanowska

1059 130 1684 1684/12/15 P. Stanislaus Frankowic m Thomas Paulus Cieszkowski
Zophia
cl
Franciscus Chmurka Regina Wyrostkowna

1060 130 1684 1684/12/18 P. Petrus Ryzewicz m Thomas Andreas Parczynski
Catherina
cl Rytwiany N Makowski Hedvigis Włoskowicowa

1061 130 1684 1684/12/23 P. Stanislaus Frankowicz m Stephanus Jacobus Woytowic
Hedvigis
cl Staszów Albertus Frankowic Zophia Szefferewicowa

1062 130 1684 1684/12/25 P. Petrus Ryzewicz f Agnes Adamus Woyciechowic
Hedvigis
cl Staszów Alexander Depcik Regina Olexienska

1063 130 1684 1684/12/28 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Hiacinthus Eliaszowic
Regina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Włoskowicowa

1064 130/131 1684 1684/12/31 P. Petrus Ryzewicz m Balthasarus Gregorius Głodowicz civis Margaretha
cl Staszów Franciscus Ruzycki Catherina Krzyżanowska
p127
1065 131 1685 1685/01/04 P. Stanislaus Frankowic m Balthasarus Martinus Czaplik civis Regina
cl Staszów R~dus Petrus Ryzewic Magdalena Kuligowicowa

1066 131 1685 1685/01/05 P. Petrus Ryzewicz m Melchiorus Nicolaus Żyłka
Regina
cl Rytwiany Albertus Skorupa Zophia Kuchmistrzowa

1067 131 1685 1685/01/05 P. Petrus Ryzewicz m Balthasarus Stanislaus Sosnowski
Margaretha
cl Rytwiany Joannes Rudziński Catherina Włoskowicowna

1068 131 1685 1685/01/06 P. Petrus Ryzewicz m Antonius Dominicus Kucharz
Catherina
cl
Nobilis Theodorus Byszkowski Marianna Wierzbiczonka Notka NB
1069 131 1685 1685/01/14 P. Petrus Ryzewicz m Felix Albertus N Witków zięć Elisabetha
cl Rytwiany Joannes Frankowicz Regina Szalczyna

1070 131 1685 1685/01/23 P. Stanislaus Frankowic m Joannes Chrisostomus Sebastianus Gawlik civis Hedvigis
cl Staszów Reverendus Petrus Ryzewic Nobilis Catherina Wierzbicka

1071 131 1685 1685/01/24 P. Stanislaus Frankowic m Paulus N N
Marina Mariowna? il
Bartholomaeus Kosałka Anna Olexienska

1072 131 1685 1685/01/25 P. Petrus Ryzewicz m Joannes Chrisostomus Josephus Kubienski civis Regina
cl Staszów Michael Borman Catherina Ruzyczka

1073 131 1685 1685/01/26 P. Petrus Ryzewicz m Joannes Chrisostomus Laurentius Górski civis Regina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Catherina Krzyżanowska

1074 132 1685 1685/01/27 P. Petrus Ryzewicz f Regina Jacobus Birzęnczyk Młynarz Hedvigis
cl
Sebastianus Gawlik Anna Łowicka

1075 132 1685 1685/02/02 P. Petrus Ryzewicz m Valentinus Joannes Rączka
Agnes
cl
Laurentius Cieszkowski Maryanna Wierzbiczonka

1076 132 1685 1685/02/05 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Christophorus Szutek
Agnes
cl Staszówek Alexander Depcik Margaretha Głodowicowa

1077 132 1685 1685/02/05 P. Stanislaus Frankowicz m Valentinus Thomas Krążek
Regina
cl Rytwiany Joannes N Catherina Włoskowicowna

1078 132 1685 1685/02/09 P. Stanislaus Frankowicz f Apollonia Simon Perek civis Regina
cl
Jacobus Szymonski Hedvigis Jachymkowa

1079 132 1685 1685/02/17 P. Stanislaus Frankowic f Marina Joannes Frankowic
Zophia
cl
Albertus Maiowski Hedvigis Włoskowicowa

1080 132 1685 1685/02/19 P. Stanislaus Frankowicz m Valentinus Bartholomaeus Rusek
Regina
cl
Joannes Siodlarz Catherina Szymonska

1081 132 1685 1685/02/22 P. Stanislaus Frankowicz m Valentinus Simon Radwanski civis Susanna
cl
R~dus Petrus Ryzewicz Nobilis Zophia Koczowska Virgo

1082 132 1685 1685/02/24 P. Stanislaus Frankowicz m Petrus Jacobus Młodecki
Regina
cl
Alexander Depcik Nobilis Marianna Wierzbicząnka

1083 132 1685 1685/02/25 P. Chrystophorus Grabowski m Casimirus Martinus Judek Tudek? Lucia
cl
Andreas N Regina Zielonkowa
p129
1084 133 1685 1685/02/28 P. Stanislaus Frankowicz m Franciscus Sebastianus Gurgąn
Catherina
cl
Jacobus Zielonkowic Hedvigis Depcikowa

1085 133 1685 1685/03/02 P. Stanislaus Frankowicz m Casimirus Franciscus N Putków żięć Marina
cl
Albertus Maiowski Ewa Jachymkowa

1086 133 1685 1685/03/03 P. Petrus Ryzewicz m Casimirus Sebastianus Patynka
Regina
cl
Joannes Frankowic Virgo Barbara Włoskowicowna

1087 133 1685 1685/03/12 P. Stanislaus Frankowicz f Marina Matthias Cichoń
Anna
cl
Michael Bormąn Malarz Zophia Rozycka

1088 133 1685 1685/03/13 P. Petrus Ryzewicz m Josephus Bartholomaeus Mrowka
Elisabetha
cl
Andreas Gołąb Regina Zielonkowa

1089 133 1685 1685/03/17 P. Petrus Ryzewicz f Anna Jacobus Wesołowski
Anastasia
cl
Michael Borman Magdalena Soror Bormani

1090 133 1685 1685/03/17 P. Petrus Ryzewicz m Casimirus Sebastianus Prokop
Zophia
cl Dobra Albertus Maiowski Hedvigis Chabayka

1091 133 1685 1685/03/31 P. Stanislaus Frankowicz f Francisca Casimirus Rugała
Anna
cl Staszówek Sebastianus Gawlik Nobilis Anna Debkowska

1092 133 1685 1685/04/03 P. Andreas Strzyzowski f Zophia Albertus Frankowicz civis Regina
cl Staszów Joannes Krzyzanowski Barbara Włoskowicowna

1093 134 1685 1685/04/06 P. Petrus Ryzewicz f Zophia Stanislaus Rogalski
Anna
cl
Andreas Makowski Regina Zielonkowa

1094 134 1685 1685/04/15 P. Andreas Strzyzowski m Albertus Stanislaus Parka
N


N N N N

1095 134 1685 1685/04/19 P. Stanislaus Frankowicz m Albertus Stanislaus Jaroszek
Zophia
cl Dobra Albertus Maiowski Zopia Wielgosowska alias Jacenta

1096 134 1685 1685/04/23 P. Petrus Ryzewicz m Albertus Christophorus Mikus
Marina
cl
R~dus Andreas Strzyzowski Catherina Gliczyna

1097 134 1685 1685/05/19 P. Andreas Strzyzowski m Joannes Franciscus Gzelowski
Zophia
cl
G~nosus Dominus Ozarkowski G~nosa D~na Wierzbicka

1098 134 1685 1685/05/22 P. Andreas Strzyzowski m Joannes Andreas Parley
Hedvigis
cl
Albertus Maiowski Hedvigis Kosteczka

1099 134 1685 1685/05/30 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Gasparus Sulkowicz
Agnes
cl
Joannes Krzyzanowski Hedvigis Depcikowa

1100 134 1685 1685/06/07 P. Andreas Strzyzowski m N Josephus Wąsik
Regina
cl
Andreas Gołąb Hedvigis Depcikowa

1101 134 1685 1685/06/10 P. Andreas Strzyzowski m Joannes Joannes Gawlik
Christina
cl
Gregorius Głodowicz Catharina Kosteczka

1102 134 1685 1685/06/30 P. Andreas Strzyzowski f Elisabeth Sebastianus Lada
Anna
cl
Sebastianus Gawlik Eva Kuligowicowa
p131
1103 135 1685 1685/07/01 P. Andreas Strzyzowski f Marianna Simon Domaracki
Marianna
cl
R~dus Matthias Potokowicz Hedvigis Depcikowa

1104 135 1685 1685/07/01 P. Andreas Strzyzowski m Jacobus Martinus Barabasz
Marina
cl Staszów Georgius Ostrowski Magdalena Kuligowicowa

1105 135 1685 1685/07/18 P. Andreas Strzyzowski f Magdalena Dominicus Senoracki Sinoracki? Christina
cl Staszów Joannes Brakiewicz Rector Scholae protune Catarina Nikolayka

1106 135 1685 1685/07/21 P. Matthias Potokowicz f Magdalena Valentinus Gorzelny
Agnes
cl Rytwiany R~dus Stanislaus Frankowicz Regina Kosteczka

1107 135 1685 1685/07/31 R~dus Albertus Żywiecki Parochus in Niekrasów f Helena Franciscus Rozycki
Zophia
cl
Joannes Krzyzanowski Hedvigis Szabelnica alis Włoskowicowa

1108 135 1685 1685/08/07 P. Andreas Strzyzowski f Marina Andreas Kasuba
Regina
cl
Franciscus Woysicki Regina Zielonkowicowa

1109 135 1685 1685/08/15 P. Andreas Strzyzowski m Hiacinthus Stanislaus Wozniaczek
N
cl Dobra Gregorius Głodowicz Catherina Chwytalka? Chnytałka? De Staszów

1110 135 1685 1685/08/15 P. Matthias Potokowicz f Marina Albertus Twardowski
Agnes
cl Staszów Albertus Maiowski Marianna Ostrowska

1111 135 1685 1685/08/19 P. Andreas Strzyzowski m Hiacinthus Matthias Kloniowski
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Regina Zielonkowa

1112 135 1685 1685/08/23 P. Matthias Potokowicz m Bartholomaeus Joannes Widanka? Wudanka? Regina
cl
Alexander Depcik Regina Zielonkowa

1113 136 1685 1685/08/28 P. Matthias Potokowicz m Joannes Adamus Staszowski
Dorothea
cl Staszów Andreas Gołąb Regina Ostrowska

1114 136 1685 1685/09/01 P. Matthias Potokowicz f Marianna Casimirus Banasik
N
cl Staszówek Franciscus Woysicki Hedvigis Depcikowa

1115 136 1685 1685/09/16 P. Andreas Strzyzowski m Matthaeus Urbanus Sartorius zawód Szewc Catharina
cl
Thomas Czechowski Catharina Szawiczka

1116 136 1685 1685/09/17 P. Stanislaus Frankowic m Stanislaus Valentinus Wozniak
Catharina
cl Dobra Alexander Rogulski Catherina Mazurowna

1117 136 1685 1685/09/18 P. Stanislaus Frankowicz m Ludovicus Ludovicus Trudrynski?
Anna Paławska
Rytwiany Joannes Tomaszkowic Aurifaber [złotnik] civitatis SRM Krakow Catharina Szawicka

1118 136 1685 1685/09/21 P. Matthias Pakowicz? m Michael? Joannes Żaczynski
Regina
cl
Martinus Szeferowicz Barbara Kopikowska na imieniu Michael napisano inne, nieczytelne
1119 136 1685 1685/10/18 P. Andreas Strzyzewski m N Albertus Liwieński
Hedvigis
cl
Albertus Lubelski Hedvigis Depcikowa

1120 136 1685 1685/10/21 P. Matthias Potokowicz m Martinus Sebastianus Myśliwiec
Anna
cl Rytwiany Joannes Ruczynowski Zophia Rozanowska

1121 136 1685 1685/10/23 P. Matthias Potokowicz m Simon Stanislaus Jurkowicz
Marina
cl
Jacobus Gawlik Anna Żelakowa
p133
1122 137 1685 1685/10/23 P. Matthias Potokowicz f Catharina Matthias Swietek?
Hedvigis
cl
Alexander Depcik Regina Zielonkowa

1123 137 1685 1685/10/31 P. Andreas Strzyzewski f Catharina Petrus Putko de Praedio Ptr~ Cumed̃~ Hedvigis
cl
Stanislaus Ptaszek Helisabetha Kuładzina

1124 137 1685 1685/10/31 P. Andreas Strzyzewski f Elisabeth Jacobus Ogrodnik
Zophia
cl Rytwiany R̃~dus Matthias Potokowic Generosa Catharina Wierzbicka

1125 137 1685 1685/11/01 P. Andreas Strzyzewski m Martinus Albertus Traczyk
Zophia
cl
Joannes Wierzbicki Marina Deraczka

1126 137 1685 1685/11/04 P. Matthias Potokowicz f Catharina Martinus Pocheła
Catherina
cl
Andreas Gołąb Anna Żelakowa

1127 137 1685 1685/11/04 P. Stanislaus Frankowicz f Catharina Jacobus Zawacki?
Zophia
cl
Gabriel Borman Regina Zielonkowicowa

1128 137 1685 1685/11/05 P. Stanislaus Frankowicz m Martinus Josephus Górnik
Zophia
cl
Albertus Skorupa Hedvigis Depcikowa

1129 137 1685 1685/11/06 P. Stanislaus Frankowicz m Martinus Josephus Plebanek
Dorothea
cl
Andreas Czechowicz Helisabeth Bormanowa

1130 137 1685 1685/11/14 P. Andreas Strzyzowski m Andreas Albertus Wisniowski
Barbara
cl
Michael Borman Zophia Rozycka

1131 137 1685 1685/11/14 P. Stanislaus Frankowicz f Elisabeth Martinus Szeferowicz
Zophia


Joannes Thomaszkowic Aurifaber Civitatis SRM [Kraków] Agnes Lisowicowa

1132 138 1685 1685/11/15 P. Andreas Strzyzewski m Andreas Sebastianus Bąk
Agnes
cl Staszówek Andreas Gołąb Hedvigis Gawlikowa

1133 138 1685 1685/11/16 P. Andreas Strzyzewski f Elisabeth Bartholomaeus Łagódka
Marina
cl Dobra Sandreas Nedzwiedź Catharina Dzwoniczka

1134 138 1685 1685/11/17 P. Andreas Strzyzewski f Catharina Benedictus Mazurkiewicz
N
cl
Christophorus Kawalec Hedvigis Depcikowa

1135 138 1685 1685/11/24 P. Andreas Strzyzewski m Andreas Valentinus Mikus
Hedvigis
cl
Alexander Depcik Regina Zielonkowa

1136 138 1685 1685/11/25 P. Stanislaus Frankowicz f Catharina Joannes Żaczkowicz
Teressa
cl Rytwiany Generosus D~nus Joannes Puczniowski Generosa Anna Kwiatkowska in Arce Rythwienensi Illustr~ Domini de Bnin Stanislai Opalęnski Caputanei Neo-Corcinensis etc.
1137 138 1685 1685/11/25 P. Andreas Strzyzewski m Andreas Jacobus Chrobot
Regina
cl
Albertus Maiowski Regina Sodelka

1138 138 1685 1685/11/29 P. Matthias Potokowicz m Andreas Stanislaus Kusza
Regina
cl Staszów Andreas Gołąb Catharina Kostecka

1139 138 1685 1685/12/04 P. Matthias Potokowicz m Nicolaus Martinus Drost [Drozd] Anna
cl
Sebastianus Gawlik Hedvigis N

1140 138/139 1685 1685/12/09 P. Andreas Strzyzewski f Marina Stanislaus Krzywonos
Agnes
cl Rytwiany Gabryel Bormąn Regna Smieszkowicowa
p139
1141 139 1685 1685/12/11 P. Andreas Strzyzewski f Eva Stanislaus Kukla
N
cl
Joannes Brakiewicz Rector Scholae Zophia Gawlikowa

1142 139 1685 1685/12/20 P. Stanislaus Frankowicz m Thomas Gregorius Głodowicz
Catherina
cl
R~dus Andreas Strzyzewski Catherina Kosteczka

1143 139 1685 1685/12/22 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Andreas Gołąb
Eva
cl
Generosus Dominus Albertus Chryniewiecki Generosa Domina Catherina Wierzbicka

1144 139 1685 1685/12/22 P. Matthias Potokowicz m Stanislaus Stanislaus Ambroży
Agnes
cl
Andreas Gołąb G~nosa D~na Wierzbiczka

1145 139 1685 1685/12/25 P. Andreas Strzyzewski f Agnes Bartholomaeus Kożynski
Agnes
cl
Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

1146 139 1685 1685/12/29 P. Matthias Potokowicz m Thomas Casimirus Kąsy
Agnes
cl
Andreas Gołąb Hedvigis Depcikowa

1147 139 1685 1685/12/30 P. Andreas Strzyzewski f Lucia Joannes Thomaszkowicz
Anna
cl Rytwiany Illustrissimus de Bnin Stanislaus Opalęnski Generosa Zophia Dziulanka

1148 140 1685 1685/12/31 P. Matthias Potokowicz m Nicolaus Stanislaus Kamięnski
N

Rytwiany Andreas Gołąb Regina Zielonkowa

1149 140 1686 1686/01/03 P. Andreas Strzyzewski m Joannes Stanislaus Szalkowicz
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Catherina Krzyżanowska

1150 140 1686 1686/01/04 P. Andreas Strzyzewski m Joannes Martinus Chróscik
Marianna
cl
Franciscus Chmurkiewicz Anna Olexiensczonka

1151 140 1686 1686/01/05 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Franciscus Zmarczyk
Agnes
cl
G~nosus D~nus Gryczki Catherina Sawiczonka

1152 140 1686 1686/01/11 P. Andreas Strzyzewski f Agnes Laurentius Maiowski
Hedvigis
cl
Stanislaus Pozdziesz Anna Krzesłowna

1153 140 1686 1686/01/22 P. Andreas Strzyzewski m Paulus Stanislaus Lebiotka
Regina
cl
Albertus Garbacki Hedvigis Depcikowa

1154 140 1686 1686/01/23 P. Andreas Strzyzewski f Agnes Martinus Kosior
Anna
cl Rytwiany Michael Borman Zophia Rozyczka

1155 140/141 1686 1686/01/31 P. Matthias Potokowic m Petrus Albertus Gałka
N
cl Rytwiany Stanislaus Freiowic protune Campanator Ecclesiae Staszowiensis Catharina Wiechećnicowa
p137
1156 141 1686 1686/02/03 P. Matthias Potokowicz f Agatha Joannes Borowiecz
Marianna
cl Rytwiany Bartholomaeus N Catharina Krzyżanowska

1157 141 1686 1686/02/04 P. Andreas Strzyzowski f Agnes Casimirus Skaza
N
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankiewic Anna Żelakowa

1158 141 1686 1686/02/06 P. Matthias Potokowicz f Agatha Martinus Karbownik
Magdalena
cl Dobra R~dus Andreas Strzyzowski Catharina Jakubowna

1159 141 1686 1686/02/07 P. Matthias Potokowic f Apollonia Stephanus Stolarz
Catharina
cl Staszówek Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

1160 141 1686 1686/02/09 P. Matthias Potokowic m Valentinus Hiacinthus Helias [Eliasz?] Regina
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowic Hedvigis Włoskowicowa

1161 141 1686 1686/02/10 P. Andreas Strzyzowski f Marianna Gregorius Cichy
Marianna
cl Staszów Gregorius Głodowicz Anna Żelakowa

1162 141 1686 1686/02/16 P. Stanislaus Frankiewicz f Regina Lucas Ciesla
Marianna
cl Staszów Andreas Gołąb Regina Zielonkowa

1163 142 1686 1686/02/17 P. Stanislaus Frankowic m Petrus Martinus Jagieła
Hedvigis
cl
Alexander Depcik Hedvigis Włoskowicowa

1164 142 1686 1686/02/18 P. Matthias Potokowic f Marianna Stanislaus Kręda
Catharina
cl
Albertus Skorupa Hedvigis Depcikowa

1165 142 1686 1686/02/28 P. Matthias Potokowic m Casimirus Albertus Blady
Hedvigis
cl
Sebastianus Gawlik Zophia Mikołajowna

1166 142 1686 1686/02/28 P. Matthias Potokowic m Casimirus Stanislaus Bzdziosek
Catherina
cl
Stanislaus Freiowic Campanator Ecclesia Stasz~ protune Agnes Kuklina

1167 142 1686 1686/03/02 P. Matthias Potokowic f Zophia Andreas Kuligowic
Magdalena
cl
Franciscus N. Agnes Woyciechowicowa

1168 142 1686 1686/03/03 P. Andreas Strzyzowski m Casimirus Valentinus Gornik
Hedvigis
cl
Blasius Kosałka Margaretha Głodowicowa

1169 142 1686 1686/03/05 P. Andreas Strzyzenski f Marianna Simon Pietrowin
Zophia
cl
Albertus Maiowski Regina Zielonkowa Notka NB
1170 142 1686 1686/03/07 P. Andreas Strzyzewski m Thomas Albertus Koza
Agnes
cl
Alexander Depcik Hedvigis Młynarka

1171 142 1686 1686/03/10 P. Matthias Potokowicz m Gregorius Christophorus Wilk
Anna
cl Rytwiany Andreas Parley Zophia Rozycka
p139
1172 143 1686 1686/03/16 P. Stanislaus Frankowic f Zophia Paulus Cieszkowski
Zophia
cl
Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

1173 143 1686 1686/03/17 P. Andreas Strzyzewski m Josephus Joannes Mysliwiec
Zophia
cl Rytwiany Michael Borman G~nosa D~na Catharina Wierzbicka

1174 143 1686 1686/03/17 P. Andreas Strzyzewski m Josephus Andreas Sciernik
Marianna
cl
Michael Borman Agnes Smietankowa

1175 143 1686 1686/03/18 P. Matthias Potokowicz m Josephus Simon Sklarczyk
Agnes
cl
R~dus Stanislaus Frankiewic Agnes Gołębiowa

1176 143 1686 1686/03/24 P. Matthias Potokowic f Marianna Joannes Ptasnik
Zophia
cl Rytwiany Stanislaus Feresowicz Marianna gospidtny? De Rythwiany

1177 143 1686 1686/03/26 P. Stanislaus Frankiewic f Regina Gregorius Kozera
Marianna
cl Rytwiany Franciscus Chmurkowic Hedvigis Baletowa? Kaletowa?

1178 143 1686 1686/03/28 P. Andreas Strzyzewski f Marianna Laurentius Cieszkowski
Catharina
cl
Sebastianus Gawlik Zophia Olexienska

1179 143 1686 1686/04/05 P. Matthias Potokowic m Albertus Hiacinthus Zaiączek
Agnes
cl
Joannes Krzyzanowski Catharina Włoskowicowna notka NB
1180 143/144 1686 1686/04/05 P. Matthias Potokowic m Albertus Joannes Kamienski
Agnes
cl Rytwiany Martinus Szeferowic Marianna Weglowa de Rythwiany

1181 144 1686 1686/04/06 P. Stanislaus Frankiewic f Zophia Simon Karkoszka
Marianna
cl
Michael Borman Margaretha Głodowicowa

1182 144 1686 1686/04/12 P. Matthias Potokowic m Albertus Christophorus Borowięcki
Elisabetha
cl
Adamus Pozdziesz Zophia Złotnicka

1183 144 1686 1686/04/16 P. Matthias Potokowic m Albertus Vladislaus Strzelecki
Agnes
cl Rytwiany Martinus Kopikowski Zophia Złotnicka

1184 144 1686 1686/04/16 P. Matthias Potokowic m Albertus Stanislaus Kowałski
Zophia
cl Rytwiany Franciscscus Chmurkiewicz Zophia Mikołayka

1185 144 1686 1686/04/23 P. Matthias Potokowicz f Anna Christophorus Progoryski?
Regina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Włoskowicowa

1186 144 1686 1686/04/23 P. Matthias Potokowicz f Zophia Franciscus Progoryski?
Regina
cl
Sebastianus Gawlik Regina Olexinska

1187 144 1686 1686/04/29 P. Matthias Potokowicz m Albertus Valentinus Kącki??
Zophia
cl Rytwiany Andreas Niedzwiedz Elisabetha Bąkowska?? ledwo czytelne
1188 144 1686 1686/05/01 P. Stanislaus Frankowic m Joannes Blasius Chudak? Chedak? Regina
cl Rytwiany Gabriel Boman Malarz Zophia Stachorzanka?? ledwo czytelne p141
1189 144 1686 1686/05/01 P. Stanislaus Frankowic m Jacobus Josephus Pilchowski?
Eva
cl Staszów R̃~dus Matthias Potokowic Christina Włoskowicowa?? ledwo czytelne
1190 145 1686 1686/05/03 P. Stanislaus Frankowic f Christina Michael Stryiak
Elisabetha
cl Staszów R̃~dus Matthias Potokowic Margaretha Głodowiczowa

1191 145 1686 1686/05/04 P. Matthias Potokowic f Zophia Joannes Frankowic
Zophia
cl
R~dus Stanislaus Frankowicz Hedvigis Depcikowa

1192 145 1686 1686/05/05 P. Matthias Potokowic f Zophia Josephus Zaiąc
Agnes
cl
Franciscus Chmurkiewic Zophia Szeferowicowa

1193 145 1686 1686/05/17 P. Andreas Strzyzewski m Joannes Simon Duch
Agnes
cl Staszów R̃~dus Matthias Potokowicz Zophia Szeferowicowa

1194 145 1686 1686/05/26 P. Matthias Potokowicz m Joannes Joannes Bieniecki
Regina
cl
Martinus Kopikowski Zuzanna Generosa D~na Pasienska

1195 145 1686 1686/06/01 P. Matthias Potokowicz f Anna Gregorius Zmiendewski
Regina
cl
R̃~dus Matthias Potokowic Zophia Depcikowa?

1196 145 1686 1686/06/01 P. Andreas Strzyzewski m Joannes Bartholomaeus Rusek
Regina
cl
Gregorius Ostrowski Catharina Kosteczka Notka Rusek
1197 145/146 1686 1686/06/02 P. Andreas Strzyzewski m Stanislaus Albertus Dutka
Zophia
cl
R~dus Stanislaus Frankowicz Margaretha Głodowicowa

1198 146 1686 1686/06/22 P. Andreas Strzyzenski m Joanna Andreas Bryk
Marianna
cl
R̃~dus Matthias Potokowicz Anna Żelakowa

1199 146 1686 1686/06/24 P. Andreas Strzyzenski m Joannes Sebastianus Mazurek
Marianna
cl
Simon Radwanski Catharina Włoskowicowna

1200 146 1686 1686/07/16 P. Matthias Potokowicz f Regina Andreas Brocki
Regina
cl
R~dus Andreas Strzyzowski Maryanna Skazina

1201 146 1686 1686/07/16 P. Stanislaus Frankiewicz f Marianna Valentinus Węgielski
Elisabetha
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Anna Ptaszkowa

1202 146 1686 1686/07/18 P. Stanislaus Frankowic f Magdalena Casimirus Sołtysek
Zophia
cl
Stanislaus Pozdziesz Anna Maiowsczonka

1203 146 1686 1686/07/29 P. Andreas Strzyzewski f Anna N N
N
il
R~dus Andreas Strzyzowski Teressa Sadowska

1204 146 1686 1686/07/30 P. Stanislaus Frankowic f Marianna Jacobus Orzechowski
Marianna
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Agnes Kolnusowna? Kobusowna? ledwo czytelne
1205 146 1686 1686/08/04 P. Andreas Strzyzewski f Marianna Martinus? Tudel
Lucia
cl Staszów Laurentius Cieszkowski Regina Żelakowa ledwo czytelne
1206 146 1686 1686/08/14 P. Andreas Strzyzewski m Hiacinthus Joannes Januszowicz
Regina
cl Staszów Simon Radwanski? Hedvigis Gawlikowa ledwo czytelne p143
1207 147 1686 1686/08/14 P. Andreas Strzyzewski f Marianna Joannes Januszowicz
Regina
cl Staszów Stanislaus Freiowicz Campatnator protune Eccles~ Stasz~ Regina Kostecka? ledwo czytelne
1208 147 1686 1686/08/16 P. Matthias Potokowicz f Marianna Lucas Witniak??
Catharina
cl Staszów R~dus Andreas Strzyzowski Margaretha Głodowicowa ledwo czytelne
1209 147 1686 1686/08/21 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Stanislaus Tudel
Eva
cl Staszów R~dus Andreas Strzyzowski Regina Zielonkowicowa ledwo czytelne
1210 147 1686 1686/08/23 P. Matthias Potokowicz m Bartholomaeus Joannes Witaszek
Regina
cl Rytwiany Joannes Madey Anna Witaszka ledwo czytelne
1211 147 1686 1686/08/29 P. Andreas Strzyzewski m Joannes Joannes Jachymek?? Gach??ek Anna
cl Staszów Gregorius Głodowicz Hedvigis Depcikowa ledwo czytelne
1212 147 1686 1686/09/04 P. Matthias Potokowicz m Franciscus? Stanislaus Bednarz
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Regina Zielonkowa ledwo czytelne, przebija druga strona
1213 147 1686 1686/09/06 P. Matthias Potokowicz f Christina? Jacobus Kaleta
Zophia
cl
Michael Borman Malarz? Anna Łowicka ledwo czytelne, przebija druga strona
1214 147 1686 1686/10/05 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Adalbertus Gliczka
Barbara
cl
Martinus Kopikowski Catherina Krzyżanowska zmiana pisma na niespójne, wyrwa w aktach?
1215 148 1686 1686/10/06 P. Stanislaus Frankowicz m Simon Simon Minkowski
Regina
cl
Martinus Szeferowicz Zophia Rozyczka

1216 148 1686 1686/10/07 P. Stanislaus Frankowicz m Franciscus Franciscus Gzelowski
N
cl
Martinus Kopikowski Catherina Krzyżanowska

1217 148 1686 1686/10/08 P. Stanislaus Frankowicz m Simon N N
Catharina Lesniakowna il Rytwiany Joannes Brakiewicz protune Rector Schola~ Anna Maichrowna lepszy atrament
1218 148 1686 1686/10/08 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis N N
Regina Kraszonka il Rytwiany Stanislaus Freiowic protune Campanator Ecclesiae Staszowiensis Marina Sąsarzyna

1219 148 1686 1686/10/10 P. Stanislaus Frankiewicz m Simon Martinus Jaroszek
Eva
cl Staszówek Andreas Gołąb Hedvigis Depcikowa

1220 148 1686 1686/10/14 P. Josephus Kuligowic Prebendarius et Mansyonar~ Staszovien~ f Hedvigis Franciscus Piątkowic
Anna
cl Staszów Martinus Szeferowic Consul Stasz~ Catharina Włoskowicowna

1221 148 1686 1686/10/16 P. Stanislaus Frankiewicz f Teressa Nicolaus Garbacki
Zuzanna
cl
Simon Radwanski Zophia Szefferowiczowa

1222 148 1686 1686/10/25 P. Josephus Kuligowic f Zuzanna Simon Skorupa civis Stasz~ Hedvigis
cl
Albertus Skorupa Marianna Niedzwiecziowna

1223 148 1686 1686/11/14 P. Stanislaus Frankiewicz m Joannes?? Justinus? Thomas? Joannes Winiarski
Regina
cl Rytwiany Generosus Martinus Borowski? Ewa Gołębiowa
p145
1224 149 1686 1686/11/16 P. Josephus Kuligowic Praeben~ et Mans~ Staszovien~ f Elizabetha Hiacinthus Maczkowic
Eva
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowic Mans~ Stasz~ Regina Frankowicowa

1225 149 1686 1686/11/16 P. Josephus Kuligowic Praeben~ et Mans~ Staszovien~ f Elizabetha Andreas Pozdziesz civis Stasz~ Elizabetha
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowic Hedvigis Włoskowicowa

1226 149 1686 1686/11/20 P. Josephus Kuligowic Praeben~ et Mans~ Staszovien~ f Catharina Jacobus Woytowicz
Hedvigis
cl Staszów Joannes Brakiewicz Rector Schola~ Stasz~ Zophia Mikołaiczina

1227 149 1686 1686/11/23 P. Josephus Kuligowic Praeben~ et Mans~ Staszovien~ f Catharina Paulus Żackowic
Catharina
cl
Sebastianus Gawlikowic civis Stasz~ Regina Chrobotowa de Villa Staszówek baptizavi sub conditione
1228 149 1686 1686/11/24 P. Stanislaus Frankiewicz f Catharina Laurentius Bąk
Agnes
cl Staszów Sebastianus Gawlikowic Hedvigis Ditcikowa [Depcikowa?]

1229 149 1686 1686/11/30 P. Josephus Kuligowic f Marianna Joannes Brakiewicz
Marianna
cl Staszów Martinus Szeferowic Hedvigis Włoskowicowa

1230 149 1686 1686/11/30 P. Josephus Kuligowic m Adnreas? Casimirus Kubacki
Marianna
cl Staszów Franciscus Wosicki Catharina Krzyżanowska

1231 149 1686 1686/12/11 P. Stanislaus Frankiewicz m Thomas Joannes Grabowski
N
cl
Simon Radwanski Zophia ?taiowna zamazane
1232 150 1686 1686/12/14 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Gregorius Wędzilisz
Catharina
cl
Alexander Depcik Regina Zielonka

1233 150 1686 1686/12/21 P. Josephus Kuligowic Mans~ Stasz~ f Agnes Laurentius Jachymek
Hedvigis
cl Staszów Alexander Depcik Regina Zielonkowicowa

1234 150 1686 1686/12/23 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes?? Jacobus Jachymek
Eva
cl
Zięć Mikolaiow ? Joannes Generosa Catharina Wierzbicka

1235 150 1686 1686/12/26 P. Josephus Kuligowic m Stephanus Laurentius Gorski
Agnes
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowic Mans~ Stasz~ G~nosa Catharina Wierzbicka

1236 150 1686 1686/12/31 P. Stanislaus Frankowicz f Agnes Simon Polakowicz
Marina
cl Rytwiany Sebastianus Gawlik Anna Żelakowa

1237 150 1687 1687/01/12 P. Josephus Kuligowic Praebendarius et Mansionanarius Staszoviens~ f Agnes Laurentius Maiowski
Hedvigis
cl Staszów Joannes Łowicki Anna Jendyczyna

1238 150 1687 1687/01/15 P. Laurentius Smieszowski Mansionarius Staszowien~ f Agnes Jacobus Slosarski
Hedvigis
cl Rytwiany Simon Orłowski de Staszów Zophia Ryniowa de Rythwiany

1239 150 1687 1687/01/17 P. Josephus Kuligowic m Sebastianus Jacobus Wesolowski
Marianna
cl Staszów Simon Duchowic Marianna Skazina

1240 150 1687 1687/01/18 P. Josephus Kuligowic m Sebastianus Joannes Skorupa
Zophia
cl Staszów Stanislaus Żelakowic Zophia Szeferowicowa

1241 150/151 1687 1687/01/22 P. Stanislaus Frankowic m Sebastianus Stanislaus Pocheła
Zophia
cl Staszów Michael Borman Hedvigis Depcikowa
p147
1242 151 1687 1687/01/23 P. Stanislaus Frankowic m Paulus Stanislaus Porębski
Hedvigis
cl Rytwiany Michael Borman Hedvigis Bormanowa

1243 151 1687 1687/01/30 P. Laurentius Smieszkowski f Marianna Albertus Bełewiski? Bełewski? Regina
cl Staszów Andreas Gołębiowic Regina Zielonkowicowa

1244 151 1687 1687/02/03 P. Josephus Kuligowicz f Dorothea Valentinus Gęca
Regina
cl Rytwiany Andreas Gołębiowic civis Stasz~ Anna Witaszkowa de Rytwiany

1245 151 1687 1687/02/06 P. Laurentius Smieszowski f Dorothea Albertus Jeczmienski
Catharina
cl Rytwiany G~nosus D~nus Matthias Gebski Zophia Rozanska de Rytwiany

1246 151 1687 1687/02/07 P. Josephus Kuligowicz m Valentinus Matthias Janecka
Hedvigis
cl Rytwiany Andreas Gołębiowic Elizabeth Stryiakowa de Oppido Straszów

1247 151 1687 1687/02/12 P. Stanislaus Frankowicz f Marianna Christophorus Adamczyk
Marianna
cl Rytwiany Joannes Łowicki Catharina Kaniecka de Oppido Staszów

1248 151 1687 1687/02/12 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Nicolaus Nayduk
Hedvigis
cl Rytwiany Paulus Ziętarski Marianna Teperowa? Seperowa? Jeperowa? De Villa Rytwiany

1249 151 1687 1687/02/12 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Josephus Kopik
Regina
cl Staszów Albertus Skorupa Helizabeth Nalewayczyna

1250 151 1687 1687/02/18 P. Josephus Kuligowicz m Matthias Simon Domaracki
Marianna
cl Staszów Sebastianus Lubelski? Dubelski? Marianna Brakiewiczowa

1251 152 1687 1687/02/21 P. Josephus Kuligowicz Praeben~ et Mans~ Staszo~ m Romualdus Stanislaus Marianus Szarkowski Nobilis Marianna
cl Staszów Per~tis et Adm̃~ R~ndus D~nus Laurentius Molicki Praep~tus et Decanus Płanecen~ Canonicus Sandomier̃~ Magnifica Hedvigis Filia Ill~rimi ac Magnifici D~ni Caroli Tarło Palatini Lublinens~ Capitanei Stezycens~

1252 152 1687 1687/02/21 P. Josephus Kuligowicz Praeben~ et Mans~ Staszo~ m Matthias Jacobus Szalka
Zophia
cl
Nicodemus Kalzof? Albina? Sawicka Virgo Praefect~?

1253 152 1687 1687/02/23 P. Josephus Kuligowicz Praeben~ et Mans~ Staszo~ m Matthias N N
Zophia Pietrzucowna? il Staszów Alexander Depcik Christina Perkowa

1254 152 1687 1687/02/24 P. Josephus Kuligowicz Praeben~ et Mans~ Staszo~ f Regina Simon Strzegomski
Elizabetha
cl Rytwiany Laurentius Cieszkowski civis Staszo~ Regina Witaszkowa de Rytwiany

1255 152 1687 1687/02/26 P. Laurentius Smieszowski m Casimirus Stanislaus Hylka? Żylka? Agnes
cl Rytwiany Alexander Depcik incola Staszow~ Anna Purcyna? De Villa Rytwiany

1256 152 1687 1687/02/28 P. Josephus Kuligowicz f Regina Casimirus Witowski
Agnes
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowicz Hedvigis Depcikowa

1257 152 1687 1687/03/04 P. Laurentius Smieszowski m Casimirus Franciscus Jakubski
Regina
cl Staszów Jacobus Szymanski? Anna Żelakowa

1258 152 1687 1687/03/16 P. Josephus Kuligowicz m Josephus Michael Jablonski
N
cl Dobra Simon Radwanski Catharina Bormanowa de Oppido Staszow
p149
1259 153 1687 1687/03/25 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Simon Sklarczyk
Agnes
cl Staszów Gregorius Głodowicz Hedvigis Młynarka

1260 153 1687 1687/03/25 P. Stanislaus Frankowicz f Marianna N N
N


Sebastianus Gawlik Zophia Mikołaiowna

1261 153 1687 1687/03/26 P. Josephus Kuligowicz m Albertus N N
Marianna de Villa Woycza
Staszówt Alexander Debcik Agnes Zaiąckowa

1262 153 1687 1687/03/28 P. Stanislaus Frankowicz f Christina Albertus Niedzwiadek
Hedvigis
cl Rytwiany Albertus Maiowski civis Anna Purczyna de Villa Rytwiany

1263 153 1687 1687/03/29 P. Josephus Kuligowicz f Marianna Valentinus Kotlarz
Zophia
cl Rytwiany Simon Radwanski Eva Gołąbkowa de Staszów

1264 153 1687 1687/03/30 P. Laurentius Smieszowski f Marianna Casimirus Bąk
Anna
cl Staszówek Andreas Gołębiowic Zophia Mikołaiowna

1265 153 1687 1687/04/03 P. Laurentius Smieszowski m Jacobus Blasius Forkas
Teressia
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Żelakowa

1266 153 1687 1687/04/10 P. Josephus Kuligowicz f Marianna Joannes Dolski
Teressia
cl
G~nosus Marianus Borowski ab Aula Ill~mi ac Magnifici D~ni Comitis in Teczyn Capt~ Neocor~ Heredis in Staszów Ingenna? Catharina Włoskowicowna de Staszów

1267 153 1687 1687/04/13 P. Josephus Kuligowicz f Anna Christophorus Kupisz
Zuzanna
cl Staszów Laurentius Cieszkowski Zophia Mikołaiowna wyblakłe
1268 153/154 1687 1687/04/19 P. Laurentius Smieszowski m Albertus Albertus Furtak
N


G~nosus Marianus Borowski aulicus? Ill~mi ac Magnifici D~ni Capt~ Neocor~ Catharina Bormanowa alias Malarka de Staszów wyblakłe
1269 154 1687 1687/04/22 P. Laurentius Smieszowski f Zophia Sebastianus Krążek
Regina
cl Rytwiany Josephus? Kopik Regina Kostecka

1270 154 1687 1687/04/25 P. Laurentius Smieszowski m Christophorus Stanislaus Bzdzioszek
Catharina
cl Dobra Joannes Kamieniczny Zophia Kącczonka Virgo de ?

1271 154 1687 1687/05/07 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Albertus Dąchorz
Apollonia
cl Staszów Michael Borman Apollonia Głodkowicowa

1272 154 1687 1687/05/10 P. Josephus Kuligowicz f Zophia Martinus Blady
Hedvigis
cl Staszów Sebastianus Gawlik Catherina Chrustałka

1273 154 1687 1687/05/15 P. Stanislaus Frankowicz f Zophia Laurentius Barąn
Anna
cl Dobra Michael Borman Regina Zielonkowa de Staszów

1274 154 1687 1687/05/16 P. Stanislaus Frankowicz f Margaretha Hiacinthus Kawalczyk
Zophia
cl Staszów Martinus Kopikowski Catharina Włoskowicowna Virgo de Staszów

1275 154 1687 1687/05/16 P. Josephus Kuligowicz m Joannes Matthias Jagoda
Margaretha
cl Staszów Michael Borman Regina Zielonkowa

1276 154 1687 1687/05/27 P. Josephus Kuligowicz f Anna Jacobus Zawacki
Zophia
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowicz Elizabeth Bormanowa
p151
1277 155 1687 1687/05/28 P. Josephus Kuligowicz m Joannes N N
Zophia Krasiąnka il Staszów Andreas Gołębiowic Hedvigis Depcikowa

1278 155 1687 1687/05/30 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Valentinus Barąn
Christina
cl Rytwiany Michael Borman civis Stasz~ Catharina Zagaiowska de Rytwiany

1279 155 1687 1687/06/01 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Matthias Jastrząb
Hedvigis
cl Rytwiany G~nosus Stanislaus Raymundus Zaręba G~nosa Catherina Wierzbicka Vidua de Staszów

1280 155 1687 1687/06/01 P. Josephus Kuligowicz m Joannes Joannes Brozdzinski alias Konował Agnes
cl Rytwiany G~nosus D~nus Martinus Kowalski ab Aula Ill~mi D~ni Capt~Neocorcz~ Zophia Mikołaiowna de Staszów

1281 155 1687 1687/06/06 P. Laurentius Smieszowski m Joannes Albertus Gawlik
Zophia
cl Staszów Alexander Depcik Zophia Zielonkowa

1282 155 1687 1687/06/07 P. Laurentius Smieszowski m Joannes Laurentius Rymarz
Marianna
cl Staszów Michael Borman Hedwigis Jachymkowa

1283 155 1687 1687/06/10 P. Laurentius Smieszowski f Anna Martinus Kopikowski Nobilis Barbara
cl
Nobilis Joannes Krzyżanowski Hedvigis Włoskowicowa protune incoles?
1284 155 1687 1687/06/11 P. Josephus Kuligowicz m Joannes Simon Traczyk
Christina
cl Rytwiany Andreas Gołąb Elizabeth Stryiakowa

1285 155 1687 1687/06/13 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Albertus Sokołowski
Regina
cl Staszów Simon Radwanski Hedvigis Depcikowa

1286 156 1687 1687/05/14 P. Josephus Kuligowicz f Anna Gregorius Janik
Marianna
cl Staszówek Simon Radwanski Catharina Włoskowicowna Virgo de oppido Staszów

1287 156 1687 1687/06/15 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Petrus Putek de Praedio Patrum Cameldulensis Hedvigis
cl
Joannes Zaiąckowicz alias Siodlarz Zophia Kawalcowa alias Sąsarzanka de Oppido

1288 156 1687 1687/06/16 P. Stanislaus Frankowicz f Marianna Franciscus Rozycki aulicus [dworzanin] Zophia
cl Staszów Nobilis Thomas Czechowski Thesaurarius Ill~mi et Magnifici Stanislai Opalinski Capitanei Neocorcen~ G~nosa D~na Catherina Wierzbicka de Staszów

1289 156 1687 1687/06/19 P. Josephus Kuligowicz f Anna Simon Karkoska
Marina
cl
Gregorius Głodowicz Regina Jemiołkowa

1290 156 1687 1687/06/20 P. Stanislaus Frankowicz m Joannes Gregorius Cichy
Marianna
cl Staszów Sebastianus Gawlik Hedvigis Depcikowa

1291 156 1687 1687/06/21 P. Stanislaus Frankowicz f Anna Albertus Wyrostek
Catharina
cl Staszów Sebastianus Gawlik Regina Zielonkowa

1292 156 1687 1687/06/24 P. Josephus Kuligowicz f Marianna Josephus Ocko?
Hedvigis
cl Staszów Simon Radwanski Hedvigis Depcikowa

1293 156 1687 1687/06/28 P. Laurentius Smieszowski m Paulus Bartholomaeus Stryszek
Zophia
cl Staszów Simon Radwanski Catharina Chruszałka

1294 156 1687 1687/06/30 P. Laurentius Smieszowski m Jacobus Josephus Gornik
Zophia
cl Staszów Albertus Skorupa Agnes Orłowska
p153
1295 157 1687 1687/07/03 P. Josephus Kuligowicz m Jacobus Gregorius Rudnik
Hedvigis
cl Rytwiany Simon Radwanski Zophia Mikołaiowna de Staszów

1296 157 1687 1687/07/06 P. Stanislaus Frankowicz f Margaretha Jacobus Złotnicki
Marianna
cl Staszów Sebastianus Gawlik Regina Zielonkowa

1297 157 1687 1687/07/13 P. Laurentius Smieszowski m Adamus Albertus Gałka
Anastasia
cl Rytwiany Albertus Maiowski Anna Zielonkowa de Staszów

1298 157 1687 1687/07/19 P. Laurentius Smieszowski m Josephus Justinus Sebastianus Gawlik
Hedvigis
cl Staszów R~dus Josephus Kuligowicz Praeben~ et Mans~Stasz~ Catharina Wyrostkowicowa

1299 157 1687 1687/08/02 P. Stanislaus Frankowicz m Dominicus Joannes Opieła? Ospieła? Hedvigis
cl Staszów Joannes Piasecki Regina Kostećka

1300 157 1687 1687/08/03 P. Laurentius Smieszowski m Laurentius Christophorus Mikusz
Marianna
cl Staszów Stanislaus Pozdziesz Anna Lendyczyna? Jendyczyna? Zendyczyna?

1301 157 1687 1687/08/05 P. Laurentius Smieszowski m Laurentius Sebastianus Swigon?
Catharina
cl Staszów Stanislaus Żelak Consul Hedvigis Depcikowa

1302 157 1687 1687/08/05 P. Laurentius Smieszowski m Laurentius Simon Rudzianski?
Zuzanna
cl
Joannes Łowicki? Hedvigis Depcikowa

1303 157 1687 1687/08/12 P. Josephus Kuligowicz m Hiacinthus Joannes Wałcerz?
Catharina
cl Staszów Andreas Gołębiowicz? Catharina Włoskowicowna Virgo

1304 158 1687 1687/08/13 P. Josephus Kuligowicz m Bartholomaeus Petrus Zaiącek
Marianna
cl Staszów Gregorius Głodowicz Hedvigis Depcikowa

1305 158 1687 1687/08/15 P. Laurentius Smieszowski f Regina Stanislaus Wieczorek
Anna?
cl Staszówek Alexander Depcik Agnes Zaiącka

1306 158 1687 1687/08/17 P. Josephus Kuligowicz m Hiacinthus Martinus Czaplik
Regina
cl
Sebastianus Gawlik Hedvigis Włoskowicowa

1307 158 1687 1687/08/21 P. Stanislaus Frankowicz f Regina Matthias Cichoń
Anna
cl Staszów Alexander Depcik Regina Zielonkowa

1308 158 1687 1687/08/22 P. Stanislaus Frankowicz m Bartholomaeus Albertus Pietrzyk
Marianna
cl Staszów Joannes Brakiewicz Scholae Director et Notarius Civitatis Hedvigis Depcikowa

1309 158 1687 1687/08/22 P. Stanislaus Frankowicz f Marianna Simon Dyaszowski
Anna
cl Staszów Martinus Kopikowski Catharina Krzyżanowska

1310 158 1687 1687/08/25 P. Stanislaus Frankowicz Senior Eccleia Staszow~ m eg Jacobus Jagodziaski?
Regina
cl Wisniowa Simon Radwanski protuna scabinus Staszow~ Elizabeth Bormanowa alias Pictoris Uxor

1311 158 1687 1687/08/25 P. Laurentius Smieszkowski Vicarius Eccles~Stasz~ m Casimirus Josephus Krasa
Agnes
cl Staszów R~dus Stanislaus Frankowicz Marianna Skazina bodajże bliźniak
1312 158 1687 1687/08/25 P. Laurentius Smieszkowski Vicarius Eccles~Stasz~ m Joannes Josephus Krasa
Agnes
cl Staszów Joannes Siodlarz Marianna Stolarka bodajże bliźniak
1313 158 1687 1687/08/30 P. Laurentius Smieszkowski m Joannes Andreas Scierwik?
Marianna
cl
Jacobus Szymanski? Zophia Rożycka
p155
1314 159 1687 1687/09/02 P. Josephus Kuligowicz Praebendarius protune ? Mansionarius Eccle~Staszow~ f Marianna Simon Samoczwarcik
Catherina
cl
Adalbertus Maiowski Hedvigis Depcikowa

1315 159 1687 1687/09/05 P. Laurentius Smieszowski m Christophorus Gregorius Dąchorz
Marianna
cl
R~dus Stanislaus Frankowicz Eva Pozdzieszowa

1316 159 1687 1687/09/13 P. Josephus Kuligowicz m Christophorus Andreas Brocki
Marianna
cl
Nobilis Stanislaus Razmundus Poreba de Aula Rytwianen~ Agnes Ostrowska de Staszów

1317 159 1687 1687/09/15 P. Stanislaus Frankowicz f Hedvigis Petrus Spychała
Agnes
cl Rytwiany Simon Radwanski Zophia Przychocka? De Rytwiany

1318 159 1687 1687/09/25 P. Laurentius Smieszowski m Stanislaus Josephus Zaiącek
Eva
cl Staszów Stanislaus Pozdziesz Elizabeth Uxor Andreas Pozdziesz

1319 159 1687 1687/10/08 P. Josephus Kuligowic m Lucas Stanislaus Wroblewski
Marianna
cl Staszów Albertus Skorupa Hedvigis Depcikowa

1320 159 1687 1687/10/12 P. Josephus Kuligowic m Lucas Gregorius Żmienderka?
Regina
cl Staszów Josephus Wąsik Zophia Mikołaiowna

1321 159 1687 1687/10/13 P. Josephus Kuligowic m Simon Joannes Pawlowski
Hedvigis
cl Rytwiany G~nosus Joannes Rudzienski ab Aula Rytwianensi Barbara Kopiykowska de Op. Staszów

1322 159 1687 1687/10/14 P. Josephus Kuligowic f Hedvigis Joannes Widanka?
Regina
cl Staszów Joannes Siodlarz Zophia Mikołaiowna

1323 160 1687 1687/10/14 P. Josephus Kuligowic m Lucas Martinus Osiadło
Catharina
cl Dobra Alexander Depcik Regina Zielonkowicowa de Op. Staszów

1324 160 1687 1687/10/15 P. Josephus Kuligowic f Hedvigis Petrus Jasieński
Hedvigis
cl Rytwiany Sebastianus Gawlikowic civis Stasz~ Anna Witaszkowa de Villa Rytwiany

1325 160 1687 1687/10/16 P. Josephus Kuligowic m Simon Vladislaus Strzelecki
Agnes
cl Staszów Stanislaus Żelak Hedvigis Depcikowa

1326 160 1687 1687/10/28 P. Josephus Kuligowic m Simon N N
Marianna
il Rytwiany Laurentius Cieszkowski civis Staszovien~ Catharina Rozanowscząnka de Rytwiany

1327 160 1687 1687/10/29 P. Laurentius Smieszowski f Catharina Hiacinthus Eliasik
Regina
cl Staszów Alexander Depcik Elizabeth Uxor Andreas Pozdziesz

1328 160 1687 1687/11/14 P. Laurentius Smieszowski m Martinus Valentinus Będnarz
Zophia
cl Rytwiany Joannes Brakiewicz Rector Schola~ Staszowiens~ Marianna famula ab Aula Rythvianen~ Vulgo Kurna

1329 160 1687 1687/11/15 P. Laurentius Smieszowski m Andreas Simon Perek
Regina
cl Staszów Jacobus Szymanski Zophia Rozycka

1330 160 1687 1687/11/15 P. Laurentius Smieszowski f Catharina Valentinus Duda
Dorothea
cl Staszów Gregorius Głodowicz Hedvigis Depcikowa
p157
1331 161 1687 1687/11/20 P. Josephus Kuligowic f Catharina Franciscus Gładys
Agnes
cl Rytwiany Andreas Gołąb Catharina Włoskowicowna de Op. Staszów

1332 161 1687 1687/11/25 P. Josephus Kuligowic m Andreas Sebastianus Stryiak
Agnes
cl Staszów Franciscus Woyszycki Catharina Woyciechowska bliźniak
1333 161 1687 1687/11/25 P. Josephus Kuligowic f Catharina Sebastianus Stryiak
Agnes
cl Staszów Albertus Maiowski Regina Zieląnkowa bliźniaczka
1334 161 1687 1687/12/06 P. Josephus Kuligowic f Marianna Martinus Staronik
Agnes
cl Staszówek Sebastianus Gawlikowic Hedvigis Depcikowa

1335 161 1687 1687/12/24 P. Laurentius Smieszowski m Thomas Nicolaus Żołkowski
Agnes
cl Staszów Martinus Kopiykowski Nobilis Marianna Ozarkowska

1336 161 1687 1687/12/28 P. Josephus Kuligowic f Agnes Michael Wrotniak
Catharina
cl
Sebastianus Gawlikowic Hedvigis Depcikowa

1337 161 1687 1687/12/29 P. Laurentius Smieszowski m Joannes Joannes Dymanski
Mariana
cl Rytwiany G~nosus Joannes Rudzinski Nobilis Catharina Grabowska

1338 161 1687 1687/12/30 P. Laurentius Smieszowski m Balthasarus Laurentius Stanislaus Tudel Lanio [rzeźnik] Eva
cl
Stanislaus Ambrożyc Regina Zielankiewicowa notka> qui breni ut fertur a Judais occisus est Staszoviae
1339 162 1688 1688/01/01 P. Josephus Kuligowicz Praebendarius et Mansionarius Staszow~ m Balthasarus Michael Drozdowic
Agnes
cl Staszów Stanislaus Ambrożyc Hedvigis Włoskowicowa

1340 162 1688 1688/01/08 P. Josephus Kuligowicz Praebendarius et Mansionarius Staszow~ f Agnes Stanislaus Kuklik
Zophia
cl Staszów Gregorius Głodowic Agnes Żelakowna

1341 162 1688 1688/01/08 P. Laurentius Smieszowski Mansionarius et Promotor SS Rosar~ad Eccle~ Staszow~ f Agnes Martinus Cholewa
Zophia
cl Staszów Joannes Nalewayko Marianna Obarzannka alias Dyracka

1342 162 1688 1688/01/14 P. Josephus Kuligowic f Agnes Christophorus Wyrostek
Hedvigis
cl Staszów Stanislaus Pozdziesz Hedvigis Depcikowa

1343 162 1688 1688/01/14 P. Josephus Kuligowic f Agnes Stanislaus Szpakowski
Teressia
cl Staszów Stanislaus Pozdziesz Regina Woyciechowska alias Kostecka

1344 162 1688 1688/01/14 P. Josephus Kuligowic f Agnes Franciscus Żelowski
Zophia
cl Staszów Stanislaus Pozdziesz Hedvigis Depcikowa

1345 162 1688 1688/01/22 P. Christophorus Grabowski protune P̣~sns ad Eccl~Staszow~ m Sebastianus Casimirus Sołtysek
Zophia
cl Staszów Stanislaus Pozdziesz Elisabeth uxor Andreas Pozdziesz bliźniak
1346 162 1688 1688/01/22 P. Josephus Kuligowic m Paulus Casimirus Sołtysek
Zophia
cl Staszów Albertus Maiowski Anna Jendykowna bliźniak p159
1347 163 1688 1688/01/20 P. Laurentius Smieszowski f Agnes Casimirus Jakubowski
Marianna
cl Staszów Stanislaus Pozdziesz Regina Zielankowicowa

1348 163 1688 1688/01/28 Fr~ Augustinus Gelazini Despot Ordinis S. Pauli Primi Eremita Per~llis et Magnifici D~ni Capitanei ? Capelanus m Paulus Romualdus Ludovicus Hadrianski aulicus [dworzanin] Anna
cl Rytwiany G~nosus D~nus Stanislaus Gucy Oeconomus Miedzyrzycen~ Nobilis Virgo Teressa Gorynska ad Aula M.D~Di Capitanei in Capella Rytwianen~,ad hoc ex special~ Licentia MD conce?
1349 163 1688 1688/02/03 P. Laurentius Smieszowski m Valentinus Valentinus Gorzelny
Agnes
cl Rytwiany Albertus Maiowski Regina Woyciechowska de Staszów

1350 163 1688 1688/02/07 P. Josephus Kuligowicz f Dorothea Joannes Borowczyk
Marianna
cl Rytwiany Sebastianus Gawlikowicz Catharina Kaniecka de Staszów

1351 163 1688 1688/02/10 P. Laurentius Smieszowski f Marianna Sebastianus Patinkowicz
Christina
cl Staszów Alexander Depcik Regina Zielonkowicowa

1352 163 1688 1688/02/11 P. Laurentius Smieszowski f Marianna Stephanus Szpakowski
Catherina
cl Staszówek Albertus Skorupa Hedvigis Depcikowa de Staszów

1353 163 1688 1688/02/13 P. Josephus Kuligowicz f Susanna Casimirus Kąs
Marianna
cl Staszów Laurentius Cięszkowski Catherina Mazoronka

1354 163 1688 1688/02/16 P. Josephus Kuligowicz f Marianna Valentinus Gęca
Regina
cl Rytwiany Stanislaus Ambrozic de Staszów Zophia Rożanowska de Rytwiany

1355 163/164 1688 1688/02/17 P. Josephus Kuligowicz m Matthias Andreas Purka
Anna
cl Rytwiany Christophorus Mikuszowic Hedvigis Depcikowa de Staszów

1356 164 1688 1688/02/17 P. Laurentius Smieszowski f Agnes Sebastianus Młynarski
Anna
cl Rytwiany Matthias Robakowski Zophia Rożanowska de Rytwiany

1357 164 1688 1688/02/16 P. Josephus Kuligowicz f Regina Casimirus Banasik
Marianna
cl Staszówek Sebastianus Gawlikowic Hedvigis Depcikowa

1358 164 1688 1688/02/20 P. Laurentius Smieszowski m Casimirus Joannes Pochyła
Marianna
cl Staszów Simon Garbacki Apollonia Kiełbaszonka

1359 164 1688 1688/02/25 P. Josephus Kuligowicz m Matthias Urbanus Szwaydak
Marianna
cl Staszów Alexander Depcik Regina Zielankowicowa

1360 164 1688 1688/02/26 P. Josephus Kuligowicz f Marianna Andreas Marszałek
Margaretha
cl
Albertus Maiowski Nobilis Marianna Ozarkowska ex Praepositura?

1361 164 1688 1688/03/01 P. Laurentius Smieszowski f Marianna Albertus Koza
Agnes

Staszów Laurentius Cięszkowski Elizabeth Pozdzieszowa

1362 164 1688 1688/03/06 P. Josephus Kuligowicz f Marianna Stanislaus Szulikowic?
Regina
cl Staszów Joannes Brakiewicz Notarius et Rector Scholae Catherina Krzyżanowska

1363 164 1688 1688/03/10 P. Laurentius Smieszowski m Gregorius Stanislaus Ambroży Sartoris [szewc] Agnes
cl Staszów Blasius Koszałkowic Zophia Mikołaiowna
p161
1364 165 1688 1688/03/13 P. Laurentius Smieszowski f Regina Andreas Kuligowicz
Magdalena
cl Staszów Franciscus Woysicki Regina Woyciechowska bliźniaczka
1365 165 1688 1688/03/13 P. Laurentius Smieszowski f Hedvigis Andreas Kuligowicz
Magdalena
cl Staszów Franciscus Woysicki Regina Woyciechowska bliźniaczka
1366 165 1688 1688/03/14 P. Josephus Kuligowicz m Josephus Sebastianus Żaczkowicz
Regina
cl Staszów Joannes Brakiewicz Director Scholae Regina Zielonkowa

1367 165 1688 1688/03/16 P. Josephus Kuligowicz m Josephus Martinus Drost
Anna
cl Staszów Sebastianus Gawlikowic Regina Zielonkowa

1368 165 1688 1688/03/16 P. Christophorus Grabowski m Stanislaus Albertus Minkowsski
Regina
cl Staszów G~nosus D~nus Martinus Kowalski Marschalc~Ill~ri D~ni Capitanei Neocor~ de Rytwiany G~nosa Catharina Wierzbicka ex Praepositura

1369 165 1688 1688/03/17 P. Laurentius Smieszowski m Josephus N N
Regina Koziorska ill
Joannes Brakiewicz Catherina Chrustalka

1370 165 1688 1688/03/18 P. Christophorus Grabowski m Josephus Martinus Szeferowicz
Zophia
cl Staszów G~nosus D~nus Martinus Kowalski Catherina Włoskowicowna Virgo de Staszów

1371 165 1688 1688/03/22 P. Laurentius Smieszowski m Albertus Gregorius Wędziliż
Catherina
cl Staszów Joannes Mikołaien żięć Hedvigis Jachymkowa

1372 165 1688 1688/03/22 P. Laurentius Smieszowski m Albertus Gasparus Mikuszek
Marianna
cl Staszów Joannes Bieniecki Nobilis Dorothea Węglarska

1373 165 1688 1688/03/28 P. Laurentius Smieszowski m Albertus Matthias Lebiotkowic
Regina
cl Staszów Nicolaus Garbacki Hedvigis Depcikowa

1374 165 1688 1688/03/28 P. Laurentius Smieszowski f Zophia Adamus Sokalski
Catherina
cl Rytwiany G~nosus Jacobus Pieskowski Nobilis Hedvigis Łodzińska ab Aula Ill~tri et Magnifici D~ni de Bnin Opalenski Capt~Neocorcz~

1375 165 1688 1688/03/28 P. Laurentius Smieszowski m Regina Simon Przychocki
Zophia
cl Rytwiany Martinus Szeferowicz incola Stasz~ Zophia Rożanowska de Rytwiany

1376 165 1688 1688/03/29 P. Laurentius Smieszowski f Zophia Valentinus Górnik
Hedvigis
cl Staszów Blasius Koszałkowic Magdalena Głodowicowa

1377 166 1688 1688/04/04 P. Josephus Kuligowicz m Stanislaus Blasius Forkas
Teressia
cl Staszów Stanislaus Żelak Hedvigis Depcikowa

1378 166 1688 1688/04/06 P. Josephus Kuligowicz m Albertus Paulus Żackowicz
Catherina
cl Staszów Laurentius Cieszkowski Catherina Chrustalka

1379 166 1688 1688/04/11 P. Josephus Kuligowicz f Zophia Stanislaus Floresowic?
Marianna
cl Staszówek Joannes Brakiewicz Regina Zielonkowicowa de Staszów

1380 166 1688 1688/04/11 P. Josephus Kuligowicz f Zophia Joannes Brzezicki
Agnes
cl
G~nosus Jacobus Pieskowski Nobilis Alexandra Gąsiorowska Virgo ab Aula Ill~mi D~ni Opal[inski]

1381 166 1688 1688/04/14 P. Christophorus Grabowski m Albertus Christophorus Kozęra
Hedvigis
cl Rytwiany Stanislaus Freiowicz Campanator Stasz~ Zophia Bednarka de Staszów

1382 166 1688 1688/04/16 P. Christophorus Grabowski m Albertus Martinus Drapichrust
Marianna
cl Staszów Franciscus Chwoskowic? Regina Zielonkowicowa

1383 166 1688 1688/04/17 Fr. Wilhelmus ex speciali concessa mihi facultate Perillusrt~et Adm~R~ndo D~no Canonico ? Praep~to Stasz~ Paroch~Łowic~ in Conventu Eremi Rytwianensis m Antonius N Arabus Etiopus Arab Murzyn N


Illũs ec Maninif~ D~nus ? Carolus de Szczekarzowice Tarło Palatinus Lublinen~ Magnifica ec PerilL~is D~na Marianna in Tenczyn Opalinska chrzest cudzoziemca p163
1384 167 1688 1688/04/17 Fr. Wilhelmus ex speciali concessa mihi facultate Perillusrt~et Adm~R~ndo D~no Canonico ? Praep~to Stasz~ Paroch~Łowic~ in Conventu Eremi Rytwianensis m Francisca N Ottomanus Turcus Turczyn Ottomański N


Magnificus ac G~nosus D~nus Franciscus Kosowski Tribunus Lublinen~ G~nosa D~na Virgo Teressia Gorynska ab Aula Illm~M.D~ni Opal[inski] chrzest dorosłego cudzoziemca
1385 167 1688 1688/04/19 P. Christophorus Grabowski f Anna Albertus Łoiek
Hedvigis
cl Staszów Franciscus Woysicki Anna Sąsarzyna

1386 167 1688 1688/04/26 P. Josephus Kuligowicz f Zophia Nicolaus Skorupa
Catharina
cl Dobra Alexander Depcik Regina Zielonkowa de Staszów

1387 167 1688 1688/04/29 P. Josephus Kuligowicz f Zophia Sebastianus Patynka
Regina
cl Staszów Alexander Depcik Regina Zielonkowa

1388 167 1688 1688/05/10 P. Josephus Kuligowicz m Stanislaus Josephus Kubacki
Regina
cl Staszów Albertus Maiowski Regina Zielonkowa

1389 167 1688 1688/05/13 P. Josephus Kuligowicz f Zophia Josephus Karbownik
Hedvigis
cl Dobra Alexander Depcik Regina Zielonkowa de Staszów

1390 167 1688 1688/05/22 P. Christophorus Grabowski m Joannes Paulus Orzechowski
Marianna
cl Rytwiany Sebastianus Gawlikowicz Regina Zielonkowa de Staszów

1391 167 1688 1688/05/25 P. Josephus Kuligowicz f Anna Laurentius Bielec?
Dorothea
cl Staszów Simon Radwanski Catharina Chruszałka

1392 167 1688 1688/05/26 P. Laurentius Smieszowski m Joannes Jacobus Widanka
Marina
cl Staszów Gregorius Głodowicz Catharina Chruszałka

1393 167 1688 1688/05/26 P. Laurentius Smieszowski m Joannes Joannes Zaiąckowic
Teressia
cl Staszów Georgius Ostrowski Zophia Rozycka

1394 167/168 1688 1688/05/26 P. Christophorus Grabowski m Joannes N N
Hedvigis Dyaszowsczonka ill Staszów Joannes Bierzkowic? Mrianna Stolarka

1395 168 1688 1688/06/07 P. Josephus Kuligowicz m Joannes Jacobus Bierząnkowicz
Hedvigis
cl Staszów Stanislaus Żelakowic Regina Zielonkowa

1396 168 1688 1688/06/11 P. Laurentius Smieszowski f Anna Laurentius Cięszkowski
Catharina
cl Staszów Joannes Brakiewicz Elizabeth Pozdzieszowa

1397 168 1688 1688/06/14 P. Laurentius Smieszowski m Joannes Josephus Eliaszowic
Anna
cl Staszów Nobilis Martinus Kopikowski Bogumila Dawidowa Mercatoris uxor

1398 168 1688 1688/06/25 P. Josephus Kuligowicz m Nicolaus N N Arianus, N~ne Civis N


Gregorius Ostrowski Hedvigis Włoskowicowa Arianus, chrzest osoby dorosłej
1399 168 1688 1688/06/26 P. Laurentius Smieszowski m Venceslaus Albertus Woycik
Hedvigis
cl Staszów Albertus Skorupski Margaretha Głodowicowa

1400 168 1688 1688/06/27 P. Josephus Kuligowicz f Marianna Dominicus Strzałkowski
Catharina
cl Rytwiany Joannes Wierzbnicki de Staszów Agnes Szafarzowa de Rytwiany

1401 168 1688 1688/06/30 P. Josephus Kuligowicz m Petrus Jacobus Ryn Hortulanus [ogrodnik?[ Zophia
cl Rytwiany N~blis Thomas Czechowski Thesaurarius Ill~mi ac Magnif~ D~ni Capitanei Neocorcz~ de Rytwiany Catharina Włoskowicowna de Staszów

1402 168 1688 1688/07/07 P. Christophorus Grabowski f Margaretha Andreas Bryk
Marianna
cl Staszów Joannes Brakiewicz Schlolae Director Hedvigis Depcikowa
p165
1403 169 1688 1688/07/18 P. Josephus Kuligowicz f Anna Simon Staniszowski ailas Kanka Marianna
cl Staszów Alexander Depcik Regina Zielonkowa

1404 169 1688 1688/07/24 P. Josephus Kuligowicz m Jacobus Albertus Brzeska
Agnes
cl Dobra Alexander Depcik Regina Zielonkowa de Staszów

1405 169 1688 1688/07/27 P. Laurentius Smieszowski m Petrus Matthias Jastrząb
Anna
cl Rytwiany Simon Pyszny Hedvigis Gawlikowa

1406 169 1688 1688/07/29 P. Laurentius Smieszowski f Marianna Josephus Wąsik
Regina
cl Staszów Georgius Ostrowski Magdalena Kuligowicowa

1407 169 1688 1688/07/29 P. Laurentius Smieszowski m N Jacobus Sokołowski
Anastasia
cl Staszów Joannes Brakiewicz Director Scholae Eva Jachymkowa posthumus
1408 169 1688 1688/07/30 P. Laurentius Smieszowski f Regina Andreas Sczorek
Catherina
cl Staszów Alexander Depcik Hedvigis Jachymkowa

1409 169 1688 1688/08/06 P. Laurentius Smieszowski f Zuzanna Nicolaus Marcinek
Agnes
cl Rytwiany Albertus Maiowski civis Stasz~ Marianna Weglowa de Rythwiany

1410 169 1688 1688/08/13 P. Laurentius Smieszowski m Hiacinthus Joannes Frankiewicz
Agnes
cl Staszów Franciscus Żelowski Hedvigis Depcikowa

1411 169 1688 1688/08/15 P. Josephus Kuligowicz f Marianna Stanislaus Duch
Catharina
cl
Stanislaus Freiowic Campanator Anna Łowicka

1412 169 1688 1688/08/16 P. Laurentius Smieszowski m Hiacinthus Martinus Łyda
Marianna
cl Staszów Sebastianus Gawlikowic G~nosa D~na Catherina Wierzbicka de Staszów

1413 169/170